Kritiky.cz > Profily osob > Carmen Electra

Carmen Electra

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

  Carmen, vlast­ním jmé­nem Tare Leigh Patrick se naro­di­la 20.4.1972 Patricii a Harrymu Patrickovým v malém měs­teč­ku White Oak v Ohiu. Za své půva­by zřej­mě vdě­čí svým před­kům, kde se mísí národ­nos­ti němec­ké, irské, mexic­ké a čero­kíj­ské.

Když jí bylo 9 let byla vybrá­na aby stu­do­va­la na spe­ci­ál­ní ško­le pro tvůr­čí a herec­ká umě­ní „School of Creative and Performing Arts“. Na této ško­le bra­la hodi­ny zpě­vu a jako mla­dist­vá tan­co­va­la v muzi­ká­lech a vytvá­ře­la cho­re­o­gra­fie pro škol­ní diva­del­ní sou­bor.
V roce 1987 zís­ka­la v nahrá­va­cí smlou­vu a o čty­ři roky poz­dě­ji se stě­hu­je do Los Angeles, kde se sezna­mu­je se zpě­vá­kem Princem, kte­rý jí při­mě­je změ­nit si jmé­no na „Carmen Electra“. V roce 1992 pode­psa­la smlou­vu s Princovou spo­leč­nos­tí  „Paisley Park Records label“ a začí­na­jí spo­lu­pra­co­vat. Carmen se dosta­vá do časo­pi­su Rolling Stone a na MTV. Vychází CD a video­klip k sin­g­lu „Go-Go Dancer“, ale hra­je se zříd­ka a dal­ší sin­gl „12“ urču­je, že smlou­va je ukon­če­na a Carmen se vytrá­cí. V 95tém začí­ná vystu­po­vat v „Nickelodeon show ALL THAT“. Rok po té pózu­je pro ero­tic­ký časo­pis Playboy a nato­či­la i video „Playboy Cheerleaders“ a po opa­ko­va­né spo­lu­prá­ci se stá­vá jeho prv­ní
celebrity-fotografkou. V říj­nu 1996 dostá­vá od MTV smlou­vu na 65 dílů show „Singled Out“, což Carmen i MTV výraz­ně pomoh­lo. V led­nu 1997 ozna­mu­je NY Daily News, že Carmen nahra­dí Pamelu Anderson v popu­lár­ní seri­á­lu „Pobřežní hlíd­ka“ a občas se obje­vu­je i v seri­á­lu „Baywatch nights“. Získává drob­nou roli ve fil­mu o Hollywoodu „Prach a hvězd­ný prach“.  Dostává hlav­ní roli v kome­dii „Sexuální prak­ti­ky pozemš­ťa­nů“, kde mimo­zemš­ťa­né pozo­ru­jí a komen­tu­jí námlu­vy sameč­ka Billyho a samič­ky Jenny. Následuje horo­ro­vá kome­die „Scary Movie“, kte­rá paro­du­je zná­mé scé­ny z růz­ných horo­ro­vých fil­mů a také si zahrá­la men­ší roli ve fil­mu „Skousni to!“. Ojevuje se též v seri­á­lech, např. „Joey“, nebo „Dr. House“. Mezi její býva­lé part­ne­ry pat­ří B-Real ze sku­pi­ny Cypress Hill, Tommy Lee (exman­žel Pamely Anderson), 98-99 byla vda­ná za bas­ket­ba­lis­tu Dennise Rodmana, 2003-07 za býva­lé­ho kyta­ris­tu Red Hot Chilli Pappers Davea Navarro. V sou­čas­nos­ti cho­dí s Robem Pattersonem
z Kornu a žije v Los Angeles.

 

 

 

Filmografie:

2009 -     Kambakkht Ishq
2008 -     Disaster Movie
2007 -     Velkej biják (Epic Movie)
2007 -     Christmas in Wonderland
2006 -     Hledáme Ydol (American Dreamz)
2006 -     Děsnej doják (Date Movie)
2006 -     Trhni si! (Pledge This!)
2006 -     Scary Movie 4
2005 -     100% blond (Dirty Love)
2005 -     Dvanáct do tuc­tu 2 (Cheaper by the dozen 2)
2005 -     I am the Walrus
2005 -     Sledgehammer
2005 -     The Pleiades
2004 -     Mr. 3000
2004 -     Starsky & Hutch
2004 -     Kalifornské léto (TV seri­ál) (Summerland)
2003 -     Pobřežní hlíd­ka: Havajská noc (Baywatch:   
        Hawaiian Wedding)
2003 -     Šílený ran­de (My Boss’s Daughter)
2003 -  Holky z lep­ší spo­leč­nos­ti (Uptown Girls)
2001 -     Holka jako lusk (Get Over It)
2001 -     Parfém (Perfume)
2000 -     100 Greatest Artists of Hard Rock
2000 -     Scary Movie: Děsnej biják (Scary Movie)
2000 -     Vítejte v Hollywoodu (Welcome to Hollywood)
1999 -     Sexuální prak­ti­ky pozemš­ťa­nů (Mating Habits
        of the Earthbound Human, The)
1989     Pobřežní hlíd­ka (BaywatcSem vlož­te pří­sluš­ný text včet­ně HTML syn­ta­xe nebo v pří­pa­dě nevy­u­ži­tí této čás­ti vše vymaž­te - tedy včet­ně toho­to tex­tu!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,69624 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71587 KB. | 16.06.2024 - 14:21:51