Kritiky.cz > Divadelní recenze > Chladné dítě - Marius von Mayenburg

Chladné dítě - Marius von Mayenburg

Foto:Divadlo DISK
Foto:Divadlo DISK
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mayenburg je sou­čas­ný němec­ký dra­ma­tik, jehož vzta­ho­vé dra­ma si při­pra­vi­li jako absol­vent­skou insce­na­ci stu­den­ti 3. roč­ní­ku KČD v režii Tomáše Ráliše v diva­dlu Disk.

Jedná se o hru hra­nou takří­ka­jíc na „jeden zátah“, tedy bez pře­stáv­ky, což lát­ce jen pro­spí­vá. Pozornost divá­ků se sou­stře­dí na osm postav, kte­ré před­sta­vu­jí vel­mi roz­díl­né a plas­tic­ké osob­nos­ti. Hra občas sklouz­ne k humo­ru, na němž má beze­spo­ru záslu­hu i pove­de­ný pře­klad Petra Štědroně, nicmé­ně její vyzně­ní je spí­še mra­zi­vé, čas­to bez­vý­chod­né.

Hra nabí­zí mno­ho témat a pod­ně­tů k pře­mýš­le­ní, jen málo­kdy na ně však nabí­zí jed­no­znač­ný pohled, vysvět­le­ní. Je pak už hlav­ně na divá­cích, aby si dosa­di­li své „vysvět­le­ní“. Nejvíce vidi­tel­ným moti­vem tu je vděč­ný střet gene­ra­cí (star­ší x mlad­ší), nicmé­ně redu­ko­vat hru jen na toto by bylo urči­tě málo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42011 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71565 KB. | 24.06.2024 - 14:25:05