Kritiky.cz > Recenze knih > CoolMom in da house – jak být matkou a nezbláznit se z toho

CoolMom in da house – jak být matkou a nezbláznit se z toho

20230927 213452
20230927 213452
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netradiční název kni­hy napo­ví­dá, že to nebu­de jen tak leda­ja­ké čte­ní. Už prv­ní řád­ky ubí­ha­jí ve svě­žím a sviž­ném duchu, pro­dchnu­tém leh­kým humo­rem.

Být mat­kou je vel­ké poslá­ní, obzvláš­tě pak, když jsou ty děti rov­nou dvě. Kamila Štěpánková jim lás­ky­pl­ně říká šel­my a popi­su­je život s nimi od prv­ních krůč­ků až po obdo­bí ve škol­ce. Autorka útlou kníž­ku poja­la i jako návod na mateř­ství. Děj se ode­hrá­vá nej­pr­ve v České repub­li­ce, a poz­dě­ji v Oregonu, kam se rodi­na pře­stě­ho­va­la. Vtipné jsou už názvy jed­not­li­vých kapi­tol: Mateřská dov... otro­či­na, Jazykový mišung, Venčení smeč­ky či Šelmí kvíz.

Jak autor­ka podo­tý­ká, mateř­ství je pro ni od samé­ho začát­ku obrov­ským téma­tem. Stále v něm blou­dí, hle­dá nové ces­ty a sna­ží se vybrus­lit ze situ­a­cí, kte­ré jsou někdy nároč­né. V kaž­dém věku jí potom­ci ser­ví­ru­jí mno­ho vtip­ných pří­hod i výro­ků, z nichž těží při svém vyprá­vě­ní.

Lili i Pepíka si zami­lu­je­te, stej­ně jako jejich sta­rost­li­vou mamin­ku. Otec Pepa zůstá­vá tak tro­chu v poza­dí, ale při zamě­ře­ní na mat­ku a děti je to vlast­ně v pořád­ku. Kamila Štěpánková vše vní­má svý­ma oči­ma, přes­to­že se sna­ží odhad­nout i pod­sta­tu myš­le­ní svých dvou rato­les­tí a záro­veň se z toho vše­ho nezbláz­nit. Jak podo­tý­ká:

„Když bytem zavlád­ne ticho, zna­me­ná to pou­ze dvě věci:

Buď se tady ode­hrá­vá cosi neka­lé­ho a šel­my se zrov­na sna­ží něco zde­mo­lo­vat, nebo prá­vě pro­bí­há krme­ní divo­ké zvě­ře. Ta dru­há mož­nost je pocho­pi­tel­ně žáda­něj­ší. Ačkoliv i ta po sobě čas­to zane­chá sto­py jako tor­ná­do...“

Děj sviž­ně ubí­há kupře­du a než se nadě­je­te, je konec vyprá­vě­ní. Autorčin jazyk je blíz­ký kaž­dé­mu a zní tak, jako by všech­ny pří­ho­dy vyprá­vě­la dlou­ho­le­tá kama­rád­ka. Na závěr bych řek­la, že se jed­ná o zábav­né čte­ní o mateř­ství, kte­ré oslo­ví čte­ná­ře, jež se o toto téma zají­ma­jí nebo prá­vě pro­chá­ze­jí tím­to obdo­bím.

 

Autorka: Kamila Štěpánková

Název: CoolMom in da hou­se

Nakladatelství: Albatros Media a. s.

Rok vydá­ní: 2023

Počet stran: 136

ISBN: 978-80-7650-957-3

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,47486 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71533 KB. | 25.06.2024 - 18:28:40