Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Ghostbusters (2016)

Ghostbusters (2016)

vlcsnap 2016 11 17 09h28m21s161 150x150 1
vlcsnap 2016 11 17 09h28m21s161 150x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

vlcsnap-2016-11-17-09h28m21s161 vlcsnap-2016-11-17-09h30m34s733

S novým fil­mem také při­šla nová hra jmé­nem Ghostbusters. Vydání hry moc nepři­dá­vá na popu­la­ri­tě neú­spěš­ný film Krotitelé duchů natož prá­ce stu­dia FireForge Games, kte­ré hru tvo­ři­lo pro Activision pou­hých 8 měsí­ců.

vlcsnap-2016-11-17-09h31m11s023 vlcsnap-2016-11-17-09h32m41s332

Nemá smy­sl se o této hře moc roze­pi­so­vat, pro­to­že vlast­ně ani není co. Graficky je hra udě­la­ná z hor­ní­ho pohle­du, ono to ani jinak nešlo, abys­te vidě­li celé her­ní pole včet­ně duchů, kte­ré bude­te násled­ně sbí­rat. Na her­ní gra­fi­ce si, ale oprav­du neda­li zále­žet a i stej­no­jmen­ný her­ní titul z roku 2009 je o mno­hem kva­lit­ně­ji zpra­co­va­ný, než ten­to. Co se týká ovlá­dá­ní, v začát­cích je tro­chu slo­ži­těj­ší a matou­cí. V jed­not­li­vých misí strá­ví­te cca 30 minut dle Vašich hráč­ských schop­nos­tí. Na výběr máte ze čtyř postav, se kte­rý­mi bude­te danou misi pro­chá­zet. Vybrat si může­te ze dvou žen a dvou mužů. Vaše posta­va bude zís­ká­vat body za chy­tá­ní a stří­le­ní duchů a poté si posta­vu může­te vylep­šo­vat, no vylep­šo­vat spí­še tro­ši­lin­ku naspe­e­do­vat, aby se Vám napří­klad nepře­hří­va­la, tak čas­to zbraň, což je vel­mi otrav­né, během kru­té pře­střel­ky, když Vás obklí­čí nesčet­ně duchů a Vy se musí­te ustou­pit a počkat než zbraň zase bude při­pra­ve­ná. Dále si může­te vylep­šo­vat zdra­ví a schop­nost se rych­le­ji pohy­bo­vat, a to je asi tak všech­no milí přá­te­lé.

vlcsnap-2016-11-17-09h33m22s870 vlcsnap-2016-11-17-09h33m56s196

Ve hře je 10 misí, kte­ré se sice ode­hrá­va­jí vždy jin­de, ale ve vět­ši­ně pří­pa­dech se stej­ný­mi otrav­ný­mi duchy jen se mění hlav­ní duch, kte­ré­ho máte chy­tit na kon­ci mise. Během hry se podí­vá­te, jak jinak než na hřbi­tov do muzea, ale také do kaná­lu nebo na loď. A u duchů Vás nepře­kva­pí zom­bii ze záhro­bí a hnus­ní, veli­cí, tlus­tí a zlí ducho­vé. Při plně­ní mise svým pří­stro­jem také pát­rá­te po lékár­nič­kách a sym­bo­lech, toto pát­rá­ní je vel­mi nud­né.

vlcsnap-2016-11-17-09h34m36s683 vlcsnap-2016-11-17-09h35m32s475

Hra se bohu­žel po urči­té době stá­vá vel­mi nud­nou a moc dlou­ho u ní oprav­du nevy­dr­ží­te. Závěrem lze říci, že hra je oprav­du pro­pa­dák, neří­kám, že se nedá hrát, ale za tu cenu? Fuj. Nemáme se čemu divit, že po vydá­ní hry stu­dio FireForge Games zkra­cho­va­lo.  Vyšlo letos mno­hem lep­ších her a za o dost niž­ší cenu. Tato hra se spí­še hodí jako arca­de hra zdar­ma v pro­gra­mu Zlatého člen­ství Xbox Live.

Datum vydá­ní: 18. 7. 2016

Jazyk: ang­lic­ký

Žánr: akč­ní stří­leč­ka

Výrobce: Activision

Multiplayer : co-op 2-4

PEGI 12

Hodnocení: 25%


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81509 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71662 KB. | 20.06.2024 - 14:15:56