Kritiky.cz > Zajímavosti > Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

AngeligaScreen
AngeligaScreen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nedávno mi můj kama­rád z Německa poslal balí­ček, ve kte­rém jsem nalez­la DVD s němec­kou ver­zí Angeliky. Je to v pod­sta­tě rari­ta, pro­to­že sehnat Angeliku v něm­či­ně je téměř nemož­né (pokud nemá­te pře­by­teč­ných 50 Euro, abys­te si na Ebay zakou­pi­li nele­gál­ní kopie). Oficiálně lze v Německu sehnat pou­ze fran­couz­skou ver­zi.

Mnohem vět­ší radost jsem však měla z toho, že moje DVD obsa­hu­je původ­ní ver­zi, kte­rá běže­la v němec­kých kinech kon­cem 60. let. A pro­to­že vím, že sta­ré kino­ver­ze se obvykle liší od ver­zí, kte­ré dnes vychá­ze­jí na DVD nebo VHS, oka­mži­tě jsem se pus­ti­la do porov­ná­vá­ní obou fil­mů. Hned v prv­ních pat­nác­ti minu­tách pře­hrá­vá­ní jsem obje­vi­la 7 roz­dí­lů. Česká (resp. fran­couz­ská) ver­ze Angeliky, mar­ký­zy andě­lů je znač­ně oče­sa­ná - dia­lo­gy jsou zkrá­ce­né a mno­hé scé­ny vystři­že­né. Díky němec­ké kino­ver­zi jsem měla mož­nost zhléd­nout scé­ny, kte­ré jsem do té doby ješ­tě nevi­dě­la.

 

Titulková část - v čes­ké ver­zi může­me na roz­díl od němec­ké kino­ver­ze sle­do­vat děj fil­mu.

 

Po hád­ce sester násle­du­je v němec­ké ver­zi scé­na, v níž chů­va Fantina vypra­vu­je dětem o lido­je­do­vi zva­ném Gilles de Retz. V čes­ké ver­zi chy­bí navíc záběr na Angeliku a Nicolase běží­cí k hradbám.

 

Dialog mezi baro­nem de Sancé a mar­ký­zem du Plessis-Belliere je v němec­ké ver­zi pod­stat­ně del­ší. Muži si poví­da­jí o fron­dě a o Angelice.

 

Šlechtičny si v němec­ké ver­zi déle uta­hu­jí z Angeliky, tak pak naštva­ně dává ruce v bok.

 

Po při­po­mín­ce mar­ký­ze du Plessis-Belliere pokra­ču­je scé­na v němec­ké ver­zi tak, že Angelika pro­sí otce, aby nemu­se­la do kláš­te­ra.

 

V němec­ké ver­zi je dia­log mezi Angelikou a jejím otcem opět del­ší. Na začát­ku roz­ho­vo­ru se baron mimo jiné zmi­ňu­je, že mu hra­bě de Peyrac půj­čil vel­ký obnos peněz.

 

Poté, co Angelika vle­pí Nicolasovi fac­ku, pokra­ču­je němec­ká ver­ze scé­nou, v níž se Angelika ptá otce, zda je hra­bě sku­teč­ně tak ošk­li­vý, jak se říká.

 

Joffrey vchá­zí do Angeličina poko­je. V němec­ké ver­zi se na oka­mžik zasta­ví ve dve­řích, čes­ká ver­ze je opět mír­ně oříz­nu­tá.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
  • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […] Posted in Speciály
  • Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy8. ledna 2024 Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy Pokud jste někdy slyšeli o Angelice, markýze andělů, pravděpodobně jste se setkali s kouzlem francouzského filmového fenoménu, který se těší popularitě dodnes. Tato poutavá sága, která se […] Posted in Zajímavosti
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
  • Angelika a sultán9. srpna 2021 Angelika a sultán Angelika a sultán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uzavírá sérii pěti filmů, jejichž hrdinkou je […] Posted in Speciály
  • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […] Posted in Speciály
  • Grand restaurant pana Septima12. července 2022 Grand restaurant pana Septima Grand restaurant pana Septima je komediální film francouzského režiséra Jacquese Besnarda, uvedený do kin v roce 1966. Představil si ho Louis de Funès již na konci roku 1950, film vypráví […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05769 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72207 KB. | 29.02.2024 - 17:35:45