Kritiky.cz > Krátké recenze > Godzilla vs. Kong - Jednoznačně nejstravitelnější snímek, který Monsterverse zatím vypustil.

Godzilla vs. Kong - Jednoznačně nejstravitelnější snímek, který Monsterverse zatím vypustil.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

7/10 – Jednoznačně nej­stra­vi­tel­něj­ší sní­mek, kte­rý Monsterverse zatím vypus­til. Vděčíme za to pře­de­vším třem věcem: 1) dob­rý herec­ký výkon dět­ské hereč­ky, kte­rá ztvár­ni­la Jiu; 2) fakt, že se film Godzilla vs. Kong nebe­re tak váž­ně jako před­cho­zí sním­ky, což bylo dob­ré roz­hod­nu­tí, kte­ré divác­ké­mu při­je­tí toho­to digi­bor­de­lu moh­lo jenom pro­spět; a samo­zřej­mě 3) pří­tom­nost masiv­ní gori­ly. King Kong pro mě kaž­dý film s kai­džu pří­šer­ka­mi doká­že povznést o něko­lik pater výš. Na roz­díl od svých hro­zi­věj­ších kama­rá­dů totiž vždyc­ky na plát­no doká­že při­nést i něja­ké emo­ce. Neříkám, že je to kdo­ví­jak vyspě­lý pro­jekt, ale v porov­ná­ní s před­cho­zí­mi vymý­vár­na­mi moz­ků jde o znač­né zlep­še­ní. Koneckonců o žád­ném jiném odvě­kém titá­no­vi nemů­že­te říct, že je s ním rozum­ná řeč. Osobně se do King Konga doká­žu vžít a už mi tak nějak při­ros­tl k srd­ci. Ačkoliv s ním tvůr­ci vyvá­dě­jí psí kusy, ani tady nebyl jeho pří­běh kdo­ví­jak zne­svě­cen – ale­spoň v očích neznal­ce původ­ních 9 fil­mů, kte­ré o něm už ame­rič­tí a japon­ští obdi­vo­va­te­lé stih­li nato­čit. Další jeho výho­dou opro­ti jiným pří­šer­kám je pro divá­ka to, že navzdo­ry své odol­nos­ti půso­bí doce­la zra­ni­tel­ně. Uznejte sami – nechr­lí mod­ré mezi­ga­lak­tic­ké záře­ní schop­né ničit mra­kodra­py na nespo­čet kilo­me­t­rů ani nemá v zádech poten­ci­o­nál­ní armá­du při­slu­ho­va­čů z minu­lé­ho dílu. Ve zkrat­ce: Neobešlo se to bez spous­ty PG 13 chu­jo­vin, ale vlast­ně se to sle­do­vat. Částečně i díky pove­de­něj­ší­mu SGI. Kupodivu to i doce­la dáva­lo smy­sl, pokud se pře­ne­se­te přes fakt, že už je to hoo­od­ně sci-fi. Ale jed­nu otáz­ku bych pře­ce jenom měl: „Proč šel Godzilla do Hongkongu? Cítil tam snad King Honga?“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04705 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72186 KB. | 21.05.2024 - 21:36:48