Kritiky.cz > Herní aktuality > Hra Aeterna Noctis se dočkala nové aktualizace a je poprvé v prodeji v obchodě Epic Games Store

Hra Aeterna Noctis se dočkala nové aktualizace a je poprvé v prodeji v obchodě Epic Games Store

Aeterna Noctis End Of The World
Aeterna Noctis End Of The World
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aeterna Noctis, 2D met­ro­i­dva­nia vyvi­nu­tá spo­leč­nos­tí Aeternum Game Studios, kte­rá od své­ho uve­de­ní na trh v pro­sin­ci loň­ské­ho roku zazna­me­na­la vel­ký pro­dej­ní úspěch. V obcho­dě Epic Games Store je nyní díky nej­no­věj­ší aktu­a­li­za­ci popr­vé zlev­ně­na o 20 %. Vývojářský tým nepře­stá­vá svou hru díky zpět­né vaz­bě komu­ni­ty vylep­šo­vat. Pojďme se podí­vat na aktu­ál­ní stav hry po více než dvou měsí­cích.

Aeterna Noctis Axe Weapon Stažitelná ver­ze je kom­plet­ně aktu­a­li­zo­va­ná a obsa­hu­je všech­na vylep­še­ní, kte­rá byla pro­ve­de­na díky zpět­né vaz­bě od fanouš­ků, napří­klad mož­nost pře­pí­nat her­ní reži­my mezi reži­mem Aeterna nebo Noctis. Jedná se o zají­ma­vou funk­ci, kte­rá hrá­čům umož­ňu­je užít si výzvu při­způ­so­be­nou jejich her­ní­mu sty­lu. Takzvaný režim Aeterna obsa­hu­je pře­pra­co­va­né plat­for­my a hádan­ky pro pří­stup­něj­ší záži­tek zamě­ře­ný na akci a prů­zkum. Vývojáři vysvět­lu­jí, že ten­to režim před­sta­vu­je čis­tý met­ro­i­dva­nia záži­tek, ide­ál­ní pro všech­ny typy hrá­čů. Naopak režim Noctis obsa­hu­je nároč­něj­ší výzvy a plo­ši­no­vé úse­ky. Podle vývo­jář­ské­ho týmu byla hra tak­to navr­že­na pře­de­vším.

Aeterna Noctis End Of The World Další aktu­a­li­za­cí vyvi­nu­tou díky zpět­né vaz­bě zís­ka­né po uve­de­ní hry na trh bylo vylep­še­ní ovlá­dá­ní pohy­bů a sko­ků Krále tem­not, hlav­ní posta­vy dob­ro­druž­ství. Hráči tak mohou akti­vo­vat mož­nost „ply­nu­lé­ho ovlá­dá­ní“, kte­rá kro­mě zvět­še­ní okna sko­ku při dopa­du na zem zvy­šu­je rych­lost reak­cí posta­vy ve vzdu­chu. Bezpochyby jde o dal­ší důkaz toho, jak si vývo­já­ři hry Aeterna Noctis váží své komu­ni­ty.

Aeterna Noctis Katana Weapon


Foto: © 2022, Epic Games, Inc.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25294 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72168 KB. | 13.04.2024 - 06:16:39