Kritiky.cz > Recenze knih > Internet pro seniory

Internet pro seniory

Internet
Internet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Josefa Pecinovského (1946) zna­jí čte­ná­ři hlav­ně jako auto­ra čes­ké lite­rár­ní fan­tas­ti­ky. Základ jeho tvor­by tvo­ří pochmur­né dysto­pic­ké pří­běhy plné akce. Na čes­ké lite­rár­ní sci-fi a fan­ta­sy scé­ně je jed­ním z nej­zku­še­něj­ších auto­rů, kte­ré­ho zejmé­na star­ší čte­ná­ři zna­jí jako auto­ra řady humo­ris­tic­kých i akč­ních poví­dek a romá­nů. Většina jeho krat­ších pra­cí vyšla ve sbír­kách Abbey Road (1991) a Házím ti laso, kama­rá­de (1999). Jakožto roma­no­pi­sec debu­to­val titu­lem Plástev jedu (1990).

Až do své­ho odcho­du do důcho­du v roce 1990 živi­lo Josefa Pecinovského ale hlav­ně uči­tel­ské „řemes­lo“.  Pracoval jako uči­tel v obo­ru infor­mač­ních tech­no­lo­gií. Působil také jeden čas jako správ­ce sítě a vedl počí­ta­čo­vé kur­zy. Svoje vědo­mos­ti a prak­tic­ké zku­še­nos­ti pře­dal čte­ná­řům také v řadě pub­li­ka­cích, napsa­ných pro různá nakla­da­tel­ství. Šlo hlav­ně o kni­hy, zabý­va­jí­cí se oblas­tí kan­ce­lář­ských pro­gra­mů, Windows a pro­gra­mů pro střih videa. Nyní vychá­zí v brněn­ském nakla­da­tel­ství Computer Press jeho nej­no­věj­ší popu­lár­ně nauč­ná pří­ruč­ka s názvem Notebook pro seni­o­ry. Název je tro­chu zavá­dě­jí­cí, pří­ruč­ku lze dopo­ru­čit nejen pro seni­o­ry, ale všem, kte­ří s note­boo­kem, jeho apli­ka­ce­mi, inter­ne­tem a e-mailem začí­na­jí.

Jednoduše, struč­ně a trpě­li­vě vysvět­lu­je Josef Pecinovský čte­ná­řům v kapi­to­le První kro­ky co je to note­book, jak ho zapnout, jak pra­co­vat s tout­ch­pa­dem, myší, s doty­ko­vým dis­ple­jem, okny, klá­ves­ni­cí, ale i jak note­book vypnout. V kapi­to­le Notebook se stá­vá naším pří­te­lem jsou uži­teč­né rady na to, jak při­způ­so­bit note­book naše­mu věku a potře­bám, jak nasta­vit v note­boo­ku bez­ba­ri­é­ro­vý pří­stup, jak úspěš­ně šet­řit ener­gii nebo jak pro­bu­dit pří­stroj ze spán­ku.  Cenné rady při­ná­ší také kapi­to­la Jak při­mět note­book, aby nám slou­žil. Podrobný návod, jak vyzkou­šet pro­gra­my, kte­rý­mi dis­po­nu­je Windows 10, zís­ká­te pročte­ním dal­ší z kapi­tol. Velký důraz je kla­den na inter­net, jemuž je věno­vá­na před­po­sled­ní kapi­to­la nazva­ná Internet, brá­na do svě­ta.

Každá z kapi­tol obsa­hu­je na svém kon­ci reka­pi­tu­la­ci Co jsme se nau­či­li – autor neza­pře kan­to­ra, kte­rý v něm dří­má. Na kon­ci kni­hy je zařa­ze­ná kapi­to­la Často kla­de­né dota­zy. V ní jsou čte­ná­řům vysvět­le­ny pojmy bity a baj­ty, chat nebo SPAM. Zároveň jsou udí­le­ny prak­tic­ké rady – jak za pomo­ci note­boo­ku tele­fo­no­vat, poslech­nout si kon­cert nebo jak naku­po­vat po inter­ne­tu.

Kniha má rejstřík, usnad­ňu­jí­cí hle­dá­ní. Psána je vět­ším pís­mem, což oce­ní hlav­ně krát­kozra­cí seni­o­ři.

Jde o zda­ři­lou pub­li­ka­ci, díky níž zís­ka­jí uži­va­te­lé pře­hled o tom, co všech­no umí jejich pří­stroj a jak s ním lze pra­co­vat, aby dob­ře slou­žil.


 • Hodnocení: 100 %
 • Autor:Josef Pecinovský
 • Žánr:inter­net
 • Nakladatelstvi:COMPUTER PRESS
 • Datum vydá­ní: 29.09.2014

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Batman vs. Superman kraloval zlatým malinám26. února 2017 Batman vs. Superman kraloval zlatým malinám Anticeny razzie, které se udělují v předvečer cen Akademie, zcela ovládl superhrdinský snímek Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti. Velkého úspěchu se ale dočkali i novinář Dinesh […] Posted in Kritický Klub
 • Chata na prodej - 312. května 2023 Chata na prodej - 3 Posted in Videa
 • Oceňovaná videohra Ghost of Tsushima se dočká filmové...25. března 2021 Oceňovaná videohra Ghost of Tsushima se dočká filmové... Oceňovaná videohra Ghost of Tsushima se dočká filmové adaptace. Režírovat bude Chad Stahelski (John Wick). Produkčně na adaptaci pak dohlédne Peter Kang ze studia Sucker Punch Productions, […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Titulky k Orange Is the New Black S07E06 - Trapped in an Elevator30. srpna 2019 Titulky k Orange Is the New Black S07E06 - Trapped in an Elevator Taystee se musí se rozhodnout, zda zkusí ještě bojovat za svou pravdu, nebo to vzdá. Naopak Natalie se jen tak nevzdá svého snu počít s Joem dítě a ten před sebou také nebude mít lehké […] Posted in Titulky
 • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
 • Before I Wake (2016)25. září 2021 Before I Wake (2016) Dar reálně zhmotnit své touhy a sny může být super, jenže horší je, když na řadu přijdou i děsivé noční můry…Nedávno tragicky přišli o svého syna a tak se manželé Mark a Jessie […] Posted in Horory
 • Pumpkinhead: Blood Feud (2007)6. června 2017 Pumpkinhead: Blood Feud (2007) Letité spory dvou rodinných klanů ukončí až příchod démona pomsty. Ten však rázně pročistí jejich řady… Ricky McCoy je bláznivě zamilován do pohledné Jodie. Vše by bylo […] Posted in Horory
 • Liška Šiška u doktora20. července 2020 Liška Šiška u doktora Pokud má vaše dítě strach z bílých plášťů, možná by mu pomohla nová knížka Ivy Geckové – Liška Šiška u doktora. Vypráví příběh plyšové lišky, kterou její majitelka – malá holčička Adélka – […] Posted in Recenze knih
 • Switzerland Team Journey | #IIHFWorlds 20212. června 2021 Switzerland Team Journey | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
 • Souboj Titánů19. června 2020 Souboj Titánů Perseus (Sam Worthington) – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hádem (Ralph Fiennes), pomstychtivým bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se […] Posted in Retro filmové recenze

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13653 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72014 KB. | 13.04.2024 - 09:15:10