Kritiky.cz > Recenze knih > Katarína Macurová: Kde je ten pravý balon? - 100 %

Katarína Macurová: Kde je ten pravý balon? - 100 %

Balon
Balon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oceňovaná slo­ven­ská výtvar­ni­ce Katarína Macurová vytvo­ři­la po loň­ské, úspěš­né kni­ze Zajíčkova ces­ta dal­ší dílo, věno­va­né nejmen­ším dětem. Její obráz­ko­vá kníž­ka má ten­to­krát název Kde je ten pra­vý balon? A vyprá­ví, jak název napo­ví­dá, o hle­dá­ní balo­nu.
Na dva­a­tři­ce­ti stra­nách kníž­ky je domi­nant­ní obra­zo­vá část, už u loň­ské kníž­ky Zajíčkova ces­ta, vyprá­vě­jí­cí o hle­dá­ní přá­tel­ství nepo­tře­bo­va­la Macurová více než dvě stov­ky slov. Stejně tak je tomu u její novin­ky  - detai­ly jsou opět vylí­če­ny jed­no­du­chý­mi, ale pro­pra­co­va­ný­mi  ilu­stra­ce­mi.
Hrdinou kni­hy Kde je ten pra­vý balon? Je beze­jmen­ný med­vě­dí kluk, řeší­cí vel­ké dile­ma, nazna­če­né větou „Já bych chtěl balon“ hned v úvo­du kníž­ky.
Grafička a ilu­strá­tor­ka Katarína Macurová tím­to dílem nava­zu­je na kni­hu Proč nekve­teš?, vyda­nou rov­něž v letoš­ním roce. I tady je hlav­ním hrdi­nou med­ví­dek, duma­jí­cí nad tím, proč rost­li­na v zahra­dě nekve­te. Zdaleka ovšem netu­ší, co se děje pod zemí.
Knihy Kataríny Macurové se vyzna­ču­jí hez­ký­mi ilu­stra­ce­mi a pro­myš­le­ným tex­tem. Ačkoli jed­no­du­chý, skrý­vá v sobě poin­tu, kte­rá může pěk­ně zamo­tat dět­ské hla­vič­ky.  Proto budou muset s poin­tou pří­bě­hu pomo­ci rodi­če. Je občas těž­ké pocho­pit, že když už po dlou­hém hle­dá­ní ide­ál­ní věc najde­me, přes­to s ní nemu­sí­me být spo­ko­je­ni. Třeba jako med­ví­dek, kte­rý koneč­ně našel ten pra­vý balon. „Je doko­na­lý. Až na to… že je moc kula­tý!“
Obrázková kníž­ka je urče­na pro děti od tří let, vese­lé obráz­ky potě­ší i mlad­ší.


  • Autor:Katarína Macurová
  • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha
  • Nakladatelstvi:ALBATROS
  • Datum vydá­ní:07.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Zuzana

Kde je ten pra­vý balon?........Toto je nej­hor­ší kni­ha pro děti, kte­rou jsem za posled­ni roky vidě­la. JÁ CHCI ....Je věta, kte­rá je v kni­ze čas­to. Pak se děri jen vzte­ka­jí když to nedo­sta­nou. 🙁

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46382 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71519 KB. | 21.06.2024 - 16:05:38