Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 2017

Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 2017

LegendaOmeci
LegendaOmeci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Stará Anglie je zmí­tá­na vál­ka­mi mezi krá­lem, povstal­ci a čaro­dě­ji. Do této nevlíd­né doby však při­chá­zí pou­lič­ní rváč Artuš, kte­rý má všech­no změ­nit.

Příběh je vel­mi vol­ně inspi­ro­ván kla­sic­kým artu­šov­ským mýtem o meči, kte­rý je zabod­nut do kame­ne. Na roz­díl od něko­li­ka před­cho­zích sním­ků, zejmé­na slav­né­ho Excaliburu, neob­sa­hu­je Legenda o meči slav­né posta­vy artu­šov­ských legend. Absence Merlina, Guinevery a Morgany Le Fay a pře­krou­ce­ní celé­ho děje fil­mu zásad­ně ško­dí.

Děj se tedy ze začát­ku točí oko­lo obrov­ské vál­ky mágů a lidí. Na tom by neby­lo nic podiv­né­ho, ovšem v čele mágů sto­jí Mordred, kte­rý je v legen­dách Artušovým nele­gi­tim­ním synem. Po skon­če­ní této vál­ky sle­du­je­me Uthera Pendragona, jehož skvě­le ztvár­nil Eric Bana, kterak boju­je s bra­t­rem Vortigernem (pří­šer­né Židovské Právo). Vortigern se násled­ně cho­pí moci a sna­ží se najít a zabít Utherova syna Artuše (Charlie Hunnam). Legitimní dědic trů­nu o svém půvo­du pořád­ně neví, vyrůs­tá v bor­de­lu a cho­dí tré­no­vat pěst­ní sou­bo­je k čín­ské­mu mis­tru Georgovi! (Tom Wu). Po letech je však nucen vypra­vit se do Vortigernova síd­la, kde se zje­vil kámen s mečem. Jako pra­vý dědic samo­zřej­mě meč, kte­rý stře­ží Trigger (David Beckham) vytáh­ne! Následně spo­jí síly s beze­jmen­nou čaro­děj­kou (Astrid Berges-Frisbey) a Sirem Bediverem (Djimon Hounsou) a vrhá se do boje s Vortigernem.

Cameo Davida Beckhama.

Hlavní her­ci odved­li dobrou prá­ci, jako vylo­že­ný prů­švih bych vyzdvi­hl jen Juda Lawa, kte­rý se do role hlav­ní­ho padou­cha abso­lut­ně neho­dil. Kdyby byl reži­sér Ritchie co k čemu, obsa­dil by Karla Rodena, jehož jsem si během pro­mí­tá­ní neu­stá­le před­sta­vo­val jako vou­sa­té­ho zlo­sy­na.

Na celém fil­mu mi vadi­la Ritchieho neschop­nost odpou­tat se od zpo­ma­le­ných zábě­rů a zábě­rů GoPro kame­rou a hlav­ně do očí biji­cí pokus obsa­dit her­ce všech ras. Chápu, že ve sta­ré Anglii mohl díky řím­ské kolo­ni­za­ci žít čer­noch, avšak pochy­bu­jí, že by to dotá­hl až na rytíř­ský titul. Výskyt čín­ských bojov­ní­ků je však už tro­chu moc. Pan Richie si mož­ná mys­lel, že točí RocknRollu 2, pro­to dodal východ­ní gang, jinak si toto jeho počí­ná­ní nedo­ve­du vysvět­lit.

Djimon Hounsou jako Sir Bedivere poslou­chá poky­ny krá­le Artuše (Charlie Hunnam).

Co potě­ši­lo? Hodně se poved­ly úvod­ní a závě­reč­ná bitvy, kte­ré měly dob­ré cgi par­chan­ty. Docela se poved­la i hud­ba, hlav­ně ústřed­ní píseň The Wild Wild Berry. Bohužel, nic víc nemůžu pochvá­lit, pro­to­že za celých 124 minut sto­pá­že jsem si tak nějak neu­vě­do­mil, že nesle­du­ji drs­ný brit­ský Podfu(c)k ale artu­šov­ský epos.

Hodnocení: 60%


Foto: Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení Král Artuš: Legenda o meči na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21132 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71598 KB. | 23.06.2024 - 04:37:05