Kritiky.cz > Články > Lepší teď než nikdy

Lepší teď než nikdy

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Existuje mili­ón důvo­dů, proč nemít rád rea­lit­ní­ho mak­lé­ře Orena Littlea (Michael Douglas), a to je přes­ně to, co se mu líbí. Na kaž­dé­ho, kdo mu zkří­ží ces­tu, je úmy­sl­ně nepří­jem­ný, a nechce nic jiné­ho, než pro­dat posled­ní dům a v kli­du a míru ode­jít do pen­ze. Jeho žena Sarah Beth zemře­la už před lety, a tak zatím­co čeká na svůj vel­ký rea­lit­ní konec, trá­ví čas v domě se čtyř­mi byty, kte­rý vlast­ní – „Malé Shangri-La” – obklo­pen sou­se­dy, kte­ré postup­ně spo­ji­lo úzké přá­tel­ství a kte­rým se vět­ši­nou vyhý­bá, pokud si tedy zrov­na nestě­žu­je na hluk, kte­rý děla­jí jejich děti nebo neza­be­re celou pří­jez­do­vou ces­tu svým kla­sic­kým kab­ri­o­le­tem Mercedes Benz. Dokonce i las­ka­vé Leah (Diane Keaton), kte­rá Orena vytr­va­le zve na moji­to i přes jeho nepří­jem­né cho­vá­ní, se dostá­vá jen ráz­né­ho odmít­nu­tí. Snese se s jedi­ným člo­vě­kem, kte­rým je jeho sta­rá pří­tel­ky­ně, kole­gy­ně rea­lit­ní mak­léř­ka Claire (Frances Sternhagen), a to jen pro­to, že se zna­jí už celá dese­ti­le­tí a pro­to, že doká­že být sar­kas­tic­ká a nepří­jem­ná stej­ně dob­ře jako on.

Orenův život se obrá­tí vzhů­ru noha­ma, když se u jeho dve­ří zne­na­dá­ní obje­ví jeho syn Luke (Scott Shepherd), s kte­rým se Oren nestý­ká, a požá­dá ho, aby se dočas­ně posta­ral o jeho deví­ti­le­tou dce­ru, Orenovu vnuč­ku (Sterling Jerins), o jejíž exis­ten­ci Oren neměl ani tuše­ní. Když se Sarah (pojme­no­va­ná pod­le Orenovy zesnu­lé man­žel­ky) doslo­va zje­ví u jeho pra­hu, Oren neo­chot­ně sou­hla­sí, že ji vez­me dál. Bleskově ji ale pře­ho­dí na Leah, kte­rá je pří­liš doja­tá dívči­ným smut­kem z odlou­če­ní od otce, než aby odmít­la Orenovo absurd­ní oče­ká­vá­ní, že pros­tě zvlád­ne všech­no tak, aby on mohl dál pokra­čo­vat ve svém dosa­vad­ním živo­tě bez něja­ké­ho pře­ru­še­ní. Ale Leah má svou vlast­ní ces­tu a zkou­ší se uplat­nit jako baro­vá zpě­vač­ka – v čemž by zajis­té moh­la být úspěš­něj­ší, kdy­by zvlá­da­la svá vystou­pe­ní bez vyprá­vě­ní pří­bě­hů o svém zesnu­lém man­že­lo­vi a nepr­cha­la v slzách z jeviš­tě, kde zane­chá své­mu osu­du celou kape­lu vede­nou milu­jí­cím pia­nis­tou Artiem (Rob Reiner).

Sářina potře­ba lás­ky a citu Orena a Leah postup­ně sblí­ží a umož­ní jim vidět i odvrá­ce­nou část toho dru­hé­ho. Oren, kte­rý se původ­ně zabý­val jen myš­len­kou na to, že pro­dá svůj rodin­ný dům, aby měl v důcho­du z čeho žít, brzy zjis­tí, že Leah je víc než jen pár rukou navíc, kte­ré mu pomá­ha­jí se Sarah. A Leah zjis­tí, že Orenův nepří­stup­ný zevněj­šek je jen slup­ka, kte­rá zakrý­vá lid­skost sna­ží­cí se pro­drat ven. Oren a Leah se spo­leč­ně perou s vtip­ný­mi, radost­ný­mi, trap­ný­mi a někdy sil­ný­mi chví­le­mi jejich nové rea­li­ty. A tak se poma­lu a postup­ně začí­ná Oren ote­ví­rat – své rodi­ně, Leah a samot­né­mu živo­tu – v povzná­še­jí­cí kome­dii zná­mé­ho reži­sé­ra Roba Reinera.

Clarius Entertainment ve spo­lu­prá­ci s Foresight Unlimited a Envision Entertainment uvá­dí film spo­leč­nos­ti Castle Rock: LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY. Režie Rob Reiner, výkon­ní pro­du­cen­ti Liz Glotzer, Jared Goldman, Ron Lynch, Andrew Scheinman, Martin Shafer, Tamara Birkemoe, Remington Chase, Grant Cramer, Shaun Redick, Raymond Mansfield, Vitaly Grigoriants a Stepan Martirosyan. Výroba Ron Reiner, Alan Greisman a Mark Damon. Scénář Mark Andrus.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lepší teď než nikdy - O ROMANCI9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O ROMANCI Mezi těmi dvěma lidmi dochází k těm nejnevinnějším schůzkám, i když Orenův neobratný pokus o námluvy („Když jsem měl naposled sex, vyhodil jsem si koleno”) nakonec ty dva spolu do postele […] Posted in Články
  • Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE Leah a Oren se více sblížili příchodem nového člena Orenovy rodiny, o jehož existenci ovšem Oren netušil: jeho vnučky Sarah, kterou hraje desetiletá Sterling Jerins. „Zrovna hrála ve […] Posted in Články
  • Lepší teď než nikdy - O FILMU9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O FILMU Režisér Rob Reiner má s komedií zkušenosti a rozhodně prokázal, že ví, jak úspěšně sloučit humor a romantiku. Ve své klasické komedii KDYŽ HARRY POTKAL SALLY z roku 1989 nechal publikum […] Posted in Články
  • Misery nechce zemřít7. července 2022 Misery nechce zemřít Stephen King je patrně nejadaptovanější autor. Jeho obrovská literární produkce dala vzniknout podobně obrovské produkci filmové. Ta je však svou úrovní mírně rozkolísaná. Mezi snímky více […] Posted in Retro filmové recenze
  • Misery nechce zemřít11. března 2022 Misery nechce zemřít Misery je americký psychologický thriller z roku 1990, který natočil režisér Rob Reiner podle stejnojmenného románu Stephena Kinga z roku 1987 a ve kterém si zahráli James Caan, Kathy […] Posted in Speciály
  • Diane Keaton: Cesta od Broadwaye k legendě filmového plátna a její nezapomenutelné role v dílech Woodyho Allena a Franca Coppoly5. ledna 2024 Diane Keaton: Cesta od Broadwaye k legendě filmového plátna a její nezapomenutelné role v dílech Woodyho Allena a Franca Coppoly Diane Hallová (která si změnila příjmení na dívčí jméno své matky Keatonové, protože jistá Diane Hallová již byla členkou herecké asociace) studovala herectví na Santa Ana College, ale pak […] Posted in Zajímavosti
  • V tento den roku 1974 byl ve Spojených státech uveden do kin film "Kmotr, část II"20. prosince 2023 V tento den roku 1974 byl ve Spojených státech uveden do kin film "Kmotr, část II" Francis Ford Coppola, který byl několikrát málem vyhozen z prvního filmu, dostal od Paramount Pictures limuzínu Mercedes-Benz jako odměnu za rekordní úspěch "Kmotra" (1972) a pobídku k […] Posted in Zajímavosti
  • V zajetí démonů 215. prosince 2023 V zajetí démonů 2 Ed a Lorraine musí řešit další zapeklitý případ…   Peggy Hodgsonová žije společně se svými čtyřmi dětmi v londýnské části města zvané Enfield. Jejich dům a […] Posted in Retro filmové recenze
  • V zajetí démonů15. prosince 2023 V zajetí démonů James Wan a jeho prokletý dům provětrá slabší žaludky lépe, než lecjaké projímadlo… Roku 1971 koupí Perronovi farmářskou usedlost od banky za své celoživotní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Světová válka Z10. prosince 2023 Světová válka Z Brad Pitt je jedinou nadějí lidstva. Tentokrát nebude dobývat Troju, ale jeho protivníky se stanou miliony zombíků… Gerry se společně se svou rodinou ocitá uprostřed Philadelphie v […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08483 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72352 KB. | 21.05.2024 - 12:43:38