Kritiky.cz > Profily osob > Martin Scorsese

Martin Scorsese

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti osla­vil loni v lis­to­pa­du dva­a­še­de­sá­ti­ny. Rodák z newy­or­ské­ho Queensu, jehož počát­ky v 70. letech jsou nedíl­ně spja­ty s akti­vi­ta­mi autor­ské gene­ra­ce Nového Hollywoodu a kte­rý má na svém reži­sér­ském kon­tě více než 25 fil­mů, vystu­do­val New York University a začí­nal jako stři­hač. Debutoval pod pro­dukč­ní zášti­tou Rogera Cormana kri­mi­pří­bě­hem Boxcar Bertha. Do rod­né­ho New Yorku a ke svým koře­nům se vrá­til auto­bi­o­gra­fic­kým pří­bě­hem Kdo to kle­pe na mé dve­ře? (Who´s That Knocking At My Door?) a pře­de­vším kri­mi­dra­ma­tem Špinavé uli­ce (Mean Streets), kte­ré mu zís­ka­lo divác­kou i kri­tic­kou zaslou­že­nou pozor­nost.

Jeho režij­ní drá­ha je pří­běh smě­lých autor­ských výbo­jů a pro­vá­zí ji řada oce­ně­ní. Scorsese zís­kal nomi­na­ci na Oscara za režii Zuřícího býka (Raging Bull, 1980)    a Posledního poku­še­ní Krista (The Last Temptation of Christ, 1988), za režii        a scé­nář gan­gs­ter­ky Mafiáni (GoodFellas, 1994), scé­nář milost­né­ho dra­ma­tu Věk nevin­nos­ti (Age of Innocence, 1993) a režii dra­ma­tu Gangy New Yorku (Gangs of New York, 2002).
Za celo­ži­vot­ní dílo obdr­žel mj. oce­ně­ní od Amerického fil­mo­vé­ho ústa­vu (1991), Amerického fil­mo­vé­ho insti­tu­tu (1997), Evropské aka­de­mie udí­le­jí­cí Césary (1990) a MFF v Benátkách (1995).
V roce 2003 zís­kal v rám­ci udí­le­ní cen BAFTA nomi­na­ci na reži­sér­kou cenu Davida Leana za Gangy New Yorku. Tuto cenu už před­tím zís­kal za scé­nář, pro­duk­ci a režii Mafiánů. Nominován na ni byl už za režii tragi­ko­me­die Alice už tady nebyd­lí, dra­ma­tu viet­nam­ské­ho vete­rá­na Taxikář (Taxi Driver, 1976) a sati­ry Král kome­die (The King of Comedy, 1983) – oba s jeho oblí­be­ným her­cem Robertem De Nirem. V roce 2002 obdr­žel Zlatý gló­bus za režii Gangů New Yorku. V roce 2003 zís­kal svou hvězdu na holly­wo­od­ském Chodníku slá­vy. Martin Scorsese je však vyso­ce ceně­ný i v Evropě: na MFF v Cannes mu Velkou pal­mu za nej­lep­ší film vyne­sl Taxikář a o pět let poz­dě­ji ji zís­kal za režii čer­né kome­die Po zaví­ra­cí hodi­ně (After Hours, 1985). Vedle řady jiných doku­men­tů zabý­va­jí­cích se fil­mo­vou his­to­rií reží­ro­val tele­viz­ní doku­ment o ději­nách ital­ské kine­ma­to­gra­fie Il Mio Viaggio In Italia (2001).
V roce 1990 zalo­žil spo­lu se sed­mi dal­ší­mi význač­ný­mi reži­sé­ry The Film Foundation pod­po­ru­jí­cí ame­ric­ká stu­dia v jejich sna­hách ucho­vá­vat a restau­ro­vat kla­sic­ké fil­my. Podobně je zamě­ře­ná i spo­leč­nost Martin Scorsese Presents zalo­že­ná o dva roky poz­dě­ji, kte­rá se zamě­řu­je na restau­ro­vá­ní a dis­tri­buci fil­mo­vé kla­si­ky.
Scorsese se věnu­je také pro­duk­ci: na svém kon­tě má např. sty­lo­vou kri­mi Podvodníci (The Grifters), Vzteklého psa a Glorii (Mad Max and Gloria) s Robertem De Nirem nebo Hi-Lo Country (Hi Lo Country), kte­rou reží­ro­val Stephen Frears.
Na rok 2005 chys­tá pro tele­vi­zi hudeb­ní doku­ment o osob­nos­ti Boba Dylana        a na násle­du­jí­cí rok ohlá­sil celo­ve­čer­ní sní­mek s názvem The Departed, opět v hlav­ní roli s Leonardem DiCapriem.

Filmografie
Lady by the Sea: The Statue of Liberty (2004) (TV)
„The Blues“ (2003) (mini) TV Series (epi­so­de „Feel Like Going Home“)
Gangs of New York (2002)
The Concert for New York City (2001) (TV) (seg­ment „The Neighborhood“)
Bringing Out the Dead (1999)
Mio via­ggio in Italia, Il (1999)
Kundun (1997)
A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (1995) (TV)
Casino (1995)
Michael Jackson: Video Greatest Hits - HIStory (1995) (V) (video „Bad“)
The Age of Innocence (1993)
Amazing Stories: Book Four (1992) (V) (seg­ment „Mirror, Mirror“)
Cape Fear (1991)
Made in Milan (1990)
Goodfellas (1990)
New York Stories (1989) (seg­ment „Life Lessons“)
Location Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988) (V)
The Last Temptation of Christ (1988)
Bad (1987) (V)
The Color of Money (1986)
„Amazing Stories“ (1985) TV Series (epi­so­de „Mirror, Mirror“)
After Hours (1985)
The King of Comedy (1983)
Raging Bull (1980)
American Boy: A Profile of: Steven Prince (1978)
The Last Waltz (1978)
New York, New York (1977)
Taxi Driver (1976)
Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974)
Italianamerican (1974)
Mean Streets (1973)
Boxcar Bertha (1972)
Street Scenes (1970)
The Big Shave (1967)
Who’s That Knocking at My Door? (1967)
It’s Not Just You, Murray! (1964)
What’s a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This? (1963)
Vesuvius VI (1959)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73858 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71603 KB. | 16.06.2024 - 04:40:14