Kritiky.cz > Recenze knih > Matčina hra

Matčina hra

Matčina.hra
Matčina.hra
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Psychologické thrille­ry Sandie Jonesové jsou doslo­va mojí srd­co­vou zále­ži­tos­tí, a kdo četl napří­klad její kni­hu „Nevlastní sest­ra“, ví, o čem mlu­vím. Není tedy divu, že jsem neo­do­la­la a sáh­la jsem po její novin­ce „Matčina hra“, jež vyda­la nakla­da­tel­ství GRADA Publishing, a.s.

Samotná kni­ha začí­ná dosti mra­zi­vým pro­lo­gem mat­ky, kte­rá se za kaž­dou cenu chys­tá pře­ka­zit svat­bu své­ho syna Adama a nastá­va­jí­cí sna­chy Emily.

„Srdce mi use­dá, když mi dojde, že se své­ho vel­ké­ho dne nikdy nedo­čká. Ona to však ješ­tě vědět nemu­sí. Ještě mě čeká spous­ta prá­ce, ješ­tě musím způ­so­bit tolik boles­ti, ale nene­chám se odra­dit. Jednou už jsem selha­la, ale ten­to­krát to nedo­pus­tím. V sáz­ce je pří­liš mno­ho.“

Hlavní hrdin­kou je Emily, kte­rá se se svým mužem Adamem sezná­mi­la v jed­nom baru. Emily věři­la, že je to ten pra­vý, doko­na­lý muž, s kte­rým může strá­vit zby­tek své­ho živo­ta. Poprvé ve svém dospě­lém živo­tě se cíti­la úpl­ná, jako by všech­ny díl­ky sklá­dan­ky zapa­da­ly na své mís­to.

To ovšem, ješ­tě nepo­zna­la jeho mat­ku, svou budou­cí tchýni Pammie, kte­rá je schop­ná oprav­du zajít kam­ko­liv, jen aby ji od vzta­hu s Adamem napl­no odra­di­la. Pamm roze­hrá­la nebez­peč­nou hru na koč­ku a myš. Ani nemu­sím dodá­vat, kte­rá z nich je kte­rá.

Tchýně měla v rukách spous­tu tri­ků, z kte­rých vždy Emily vyšla za tu špat­nou a ona za tu dobrou. Byla to mis­try­ně kla­mu a maza­nos­tí, měni­la cho­vá­ní, zdat­nost, a dokon­ce i hlas, kdy­ko­liv se její syn oci­tl poblíž nich. Obě ženy trá­vi­ly své živo­ty tím, kte­rá z nich dvou bude mít navrch.

Emily se však roz­hod­la, že ať se tchýně sna­ží jak­ko­li, roz­hod­ně se nedá! Adamova mat­ka ji kou­sek po kous­ku niči­la, poda­ři­lo se jí změ­nit jí jako člo­vě­ka, při­mě­la ji dívat se na svět jiný­ma oči­ma, že Emily nako­nec postup­ně ztrá­ce­la schop­nost nor­mál­ně fun­go­vat. Dokonce zni­či­la i její sebe­vě­do­mí a způ­so­bi­la obrov­skou bolest, kte­rou si patr­ně pone­se do kon­ce své­ho živo­ta.

Bohužel si stá­le čas­tě­ji uvě­do­mo­vo­la, že i když své­ho muže veli­ce milo­va­la, ve sku­teč­nos­ti nezá­le­že­lo na tom, jak dlou­ho se zna­jí nebo milu­jí, pro­to­že nikdy nebu­de schop­ná sou­pe­řit s jeho mat­kou. To pou­to, kte­ré mezi sebou mají, se žád­né­mu jiné­mu nevy­rov­ná. Ví, že ho nemů­že zlo­mit, ani se do něj pokou­šet zasa­ho­vat. Povědomě tuší, že kdy­by došlo na lámá­ní chle­ba a ona by mu dala na výběr, neby­la si vůbec jis­tá tím, kte­rou z nich dvou by si zvo­lil.....

Věděla, že musí své­ho nastá­va­jí­cí­ho man­že­la mít na své stra­ně, při­mět ho vidět, co jí jeho mat­ka pro­vá­tí a jak mizer­ně se kvů­li tomu cítí. Najde však Emily tu sílu posta­vit se jeho mat­ce a bojo­vat pro­ti ní a jejím intri­kám podob­ný­mi zbra­ně­mi? Co všech­no bude muset udě­lat, aby tu „odpor­nou“ žen­skou dosta­la navždy ze své­ho živo­ta? Podaří se jí nako­nec najít zaslou­že­ný klid a opo­ru v milu­jí­cí rodi­ně, kte­rou si vždyc­ky tolik přá­la?

Anebo se občas dějí věci, kte­rým nemá­me šan­ci poro­zu­mět v samot­ném počát­ku, ale dáva­jí smy­sl až ve svém samot­ném závě­ru? Proč se sna­ží­me nalézt důvo­dy, ale ve sku­teč­nos­ti ne vždyc­ky něja­ký exis­tu­je.....? O tom je už samot­ný život, kte­rý nejen nám, ale hlav­ně Emily dal pořád­nou lek­ci....

Kniha „Matčina hra“, kdy mat­ka pro své­ho syna udě­lá coko­liv, je poměr­ně návy­ko­vé čte­ní, od kte­ré­ho jsem se nemoh­la jen tak odtrh­nout. Strhující čte­ní plné intrik, mani­pu­la­ce a neče­ka­ných zvra­tů a vystup­ňo­va­né­ho napě­tí, kte­ré v závě­ru kni­hy gra­du­je do neče­ka­né­ho kon­ce. A vy si tepr­ve potom uvě­do­mí­te, že ne všech­no musí být tak, jak se na prv­ní pohled zdá.

MATČINA HRA

Napsala: Sandie Jonesová

Přeložila: Michaela Martinová

Vydala: GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS

Druhé vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 352

ISBN: 978-80-271-3642-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […] Posted in Recenze knih
  • Svatební historky aneb jak jsem nevdala23. června 2024 Svatební historky aneb jak jsem nevdala Chodíte rádi na svatby? Chystáte svou vlastní svatbu a nevíte, jak na to? Nebo jste ba naopak svobodní a ten pravý či pravá na vás někde teprve čeká? Česká komička Lucie Macháčková je […] Posted in Recenze knih
  • Střípky z moře-román o síle lásky a naději8. května 2024 Střípky z moře-román o síle lásky a naději Máte rádi moře? Milujete romány Jenny Haleové? Chcete si přečíst její novinku? Tak právě vám je určena kniha s názvem Střípky z moře, kterou vydala Grada pod značkou COSMOPOLIS letos v […] Posted in Recenze knih
  • STÍNY NAD PECAN HOLLOW16. dubna 2024 STÍNY NAD PECAN HOLLOW Kniha "Stíny nad Pecan Hollow" od autorky Caroline Frostové mě upoutala nejen pěknou obálkou, chytlavým názvem, ale i anotací lákající na velmi silný příběh, ve kterém se hlavní hrdinka […] Posted in Recenze knih
  • Vinice ve Francii-další úžasný román z pera Julie Caplinové3. března 2024 Vinice ve Francii-další úžasný román z pera Julie Caplinové Máte rádi romány Julie Caplinové? Chcete zažít krásnou letní romanci na francouzských vinicích? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena novinka této skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Láska po španělsku- senzace TikToku26. srpna 2023 Láska po španělsku- senzace TikToku Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Láska po španělsku, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a […] Posted in Recenze knih
  • Povídání o mamince a tatínkovi: Komediální kouzlo rodinného seriálu3. srpna 2023 Povídání o mamince a tatínkovi: Komediální kouzlo rodinného seriálu Rodinné seriály patří mezi nejoblíbenější a nejžádanější televizní formáty, a právem. Povídání o mamince a tatínkovi, režírované Kristinou Dufkovou a napsané pod perem Pavla Cmírala, není […] Posted in Dětské seriály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08451 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71726 KB. | 13.07.2024 - 02:15:34