Kritiky.cz > Recenze knih > Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka

Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka

0047433908 moje pacificka hrebenovka a10150f17435 v 1
0047433908 moje pacificka hrebenovka a10150f17435 v 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pacifická hře­be­nov­ka je turis­tic­ká hře­be­nov­ka ve Spojených stá­tech, kte­rá je dlou­há 4286 kilo­me­t­rů a pat­ří mezi nej­těž­ší turis­tic­kou tra­su na svě­tě. Ročně se na ní vydá zhru­ba 3000 lidí, a z toho pro­jde celou tra­su, zhru­ba kaž­dý šest­nác­tý. Vede přes tři stá­ty a sedm národ­ních par­ků. Doba pocho­du trvá v prů­mě­ru 6 - 8 měsí­ců. A je to sen i život­ní výzva. Být sám něko­lik měsí­ců, čelit drs­né pří­ro­dě, zví­řa­tům ale i sám sobě. Svým stra­chům, pochy­bám, kte­ré ale po skon­če­ní trai­lu mizí, pro­to­že co v civil­ním živo­tě může být hor­ší než prá­vě být sám v divo­či­ně a čelit tvá­ří tvář nebez­pe­čí.

Monika Benešová tra­su zvlád­la za pou­hých pět měsí­ců. Rozhodla se Pacifickou hře­be­nov­ku zdo­lat, dodat si odva­hy, změ­nit svůj dosa­vad­ní život a vyře­šit své pro­blémy, jako je nemoc, stres z rych­lé Prahy, kdy pro­fe­sí novi­nář­ky, nemě­la během kaž­do­den­ní­ho sho­nu čas zpo­ma­lit a, zamys­let se nad život­ním smě­rem.

Když jed­no­ho dne její tělo řeklo dost! A jako varo­vá­ní nad nut­nou změ­nou při­šli vel­ké střev­ní potí­že, kte­ré se s pra­cí dali sklou­bit vel­mi těž­ce. Čímž se roz­tá­čel kolo­toč tra­pa­sů v prá­ci skrz své potí­že a násled­ných depre­sí, kte­ré na sebe nene­cha­li dlou­ho čekat.

Už nemůžu. Nedokážu se tady doma psy­chic­ky srov­nat, nezvlád­nu to. Bojím se vyjít na uli­ci, bojím se podí­vat lidem do očí. Co když se mi zase někde udě­lá zle a nedo­běh­nu to? Všichni se mi budou posmí­vat. Takhle se utrá­pím.

Chuť a v tu chví­li i nut­nost zamys­let se nad hod­no­tou vlast­ní­ho zdra­ví a osob­ním štěs­tím, si kladla otáz­ky. O čem sním? Co jsem vždy chtě­la?

Pojedu sama do Santiaga de Compostela, kte­rá mi dodá ener­gii a chuť pros­tě jít dál, fyzic­ky i psy­chic­ky. A tak i uči­ni­la a když se poz­dě­ji z tis­ku dozvě­dě­la, že prv­ní Češi pro­šli pěš­ky celou Ameriku, bylo roz­hod­nu­to.
Dala výpo­věď v redak­ci, zaří­di­la si vízum a i přes rady léka­řů nikam nejet, se její roz­hod­nu­tí neda­lo změ­nit. A vyra­zi­la s Rosťou, zku­še­ným Čechem, kte­rý na Pacifické hře­be­nov­ce už byl....

V kni­ze popi­su­je svou pro­mě­nu, dří­ve nesa­mo­stat­né, cit­li­vé hol­ky, kte­rá je dale­ko od rodi­čů a vše­ho co ji při­po­mí­ná domov. Ale během ces­ty, občas­ných poby­tů v kem­pech pro tre­ka­ře, zjiš­ťu­je že se stá­le více začí­ná  těšit na samo­tu, a svo­bo­du, kde slo­ží hla­vu a co jí čeká dal­ší den.

Pacifickou hře­be­nov­ku aspoň pod­le fil­mu Divočina s Reese Witherspoon v hlav­ní roli, mám spo­je­nou se sil­ný­mi život­ní­mi pří­běhy lidí, kte­ré jejich život, či osud na hře­be­nov­ku nasmě­ro­val a tak mi tam chy­bě­lo více bar­vi­tos­ti. Možná kdy­by mís­ty více popsa­la pár zážit­ků s přá­te­li tre­ka­ři, zají­ma­vý­mi lid­mi na ces­tě, či při autosto­pu, urči­tě by to kni­hu více osvě­ži­lo. Ale i tak jsem kni­hu dočet­la za dva dny, drže­la ji pal­ce, obdi­vo­va­la odva­hu a občas se i nahlas hla­si­tě zasmá­la, nad její­mi eska­pá­dy, nej­ví­ce asi když pře­kra­čo­va­la hra­ni­ci v pru­hu na auta.

Monika Benešová - Moje Pacifická hře­be­nov­ka

Hodnocení  - 80%

Nakladatelství - Motto

130 - 200 mm, váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

EAN - 9788026714248

Kniha k objed­ná­ní zde :

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/47433908/moje-pacificka-hrebenovka/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • P. G. Wodeouse - Horká lázeň9. listopadu 2019 P. G. Wodeouse - Horká lázeň Městečko St. Rocque leží na mořském Pobřeží na severu Francie. Zámek Blissac stojí poblíž městečka St. Rocque, jenž si pronajal pan Wellington Gedge se svojí ženou. Jejich vztah není […] Posted in Recenze knih
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih
  • Generace 89 - český a slovenský komiks17. prosince 2019 Generace 89 - český a slovenský komiks Události roku 1989 zásadně proměnily celou československou společnost a s ni i domácí komiks. Mladá autorská vlna dostala poprvé po mnoha letech příležitost svobodně vyprávět a kreslit […] Posted in Recenze knih
  • Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.21. května 2019 Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.2 Komiksová kniha od Jana Šorma je, jak už název napovídá o Janu Zajícovi, tedy skutečné osobě, která stejně jako více známý Jan Palach spáchal sebevraždu, co by protest a nesouhlas s ruskou […] Posted in Recenze komiksů
  • Mach a Šebestová na prázdninách27. září 2023 Mach a Šebestová na prázdninách Přátelské duo spolužáků 3.B, které napsal Miloš Macourek a namaloval Adolf Born, není potřeba dlouze představovat, protože na jejich příhodách vyrostlo již několik generací dětí, které […] Posted in Recenze knih
  • Deník tramvajačky - Karolína Hubková1. srpna 2023 Deník tramvajačky - Karolína Hubková ,,Koleje lidi spojují. I když, důležitější je spíš každý jeden cestující, kterého svezeme. Kdo bychom byli, kdybyste nebyli?,, Autorka knihy je zapálená tramvajačka, šťastný to člověk, […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Khaled Hosseini - Lovec draků2. října 2021 Khaled Hosseini - Lovec draků Číst tuto knihu zrovna v době, kdy Tálibové opět kontrolují prakticky celý Afghánistán není zrovna snadné. Navíc ona sama není zrovna pro extra slabé povahy. Některé příběhy prostě nemají […] Posted in Recenze knih
  • Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla24. července 2021 Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla Legendární kniha, která se mi konečně po delším úsilí dostala do rukou. Naplnila velká očekávání? Pravděpodobně ano, ale víte, jak to s prozrazenými tajemstvími vlastně […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56140 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71978 KB. | 24.02.2024 - 14:27:38