Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Moon

Moon

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Když se v kolon­ce žán­ru obje­ví sci-fi, málo­kdo bude oče­ká­vat, že film bude intim­ní pře­mýš­li­vou sod­nou do lid­ské duše. Moon přes­ně něčím tako­vým je. Ač se jed­ná o film ze znač­ně nuz­ných pomě­rů, zane­chá ve vás nema­lé množ­ství zážit­ků a je vyso­ce prav­dě­po­dob­né, že si ho bude­te ješ­tě dlou­ho pama­to­vat.

Režisér Ducan Jones, kte­rý hlav­ně díky úspě­chu toho­to malé­ho fil­mu dostal mož­nost nato­čit již komerč­ně cíle­ný Zdrojový kód, se ujal pří­bě­hu vyprá­vě­jí­cím o osa­mě­lém pra­cov­ní­ko­vi ener­ge­tic­ké spo­leč­nos­ti – Samu Bellovi (Sam Rockwell). Ten trá­ví čas na měsíč­ní základ­ně, kde mu spo­leč­nost dělá pou­ze mlu­ví­cí počí­tač s hla­sem Kevina Spaceyho. Samovi za 3 týd­ny kon­čí jeho tří­le­tá slu­žeb­ní doba a už se nemů­že dočkat, až se vrá­tí domů na Zemi ke svo­jí ženě a malé hol­čič­ce.

Aby toho neby­lo málo, nefun­gu­je pří­mé spo­je­ní se zemí, tak­že Sam posí­lá domů pou­ze video vzka­zy a poté týd­ny čeká na odpo­věď. Jeho pra­cov­ní nápl­ní je sprá­va kolek­to­rů helia, jež jsou plně auto­ma­ti­zo­vá­ny a Sam má tedy za úkol pou­ze řeše­ní nasta­lých potí­ží. Nudu zahá­ní vyře­zá­vá­ním dře­vě­ných posta­vi­ček. Musely to být dlou­hé 3 roky, že?

V tenhle moment je nám pří­běh před­ho­zen a vlast­ně může­te hned v prv­ních oka­mži­cích dumat, co se bude celých 90 minut na plát­ně dít, pro­to­že utáh­nout hodi­nu a půl s jed­nou posta­vou upro­střed svě­ta smrsk­nu­té­ho na něko­lik bílých míst­nos­tí (ne nepo­dob­ných z Vesmírných ody­seí) nebu­de žád­ná sran­da. No a sran­da to vůbec není, pro­to­že během chví­le zjiš­ťu­je­me, že Sam trpí halu­ci­na­ce­mi a jeho zdra­vot­ní stav vyža­du­je znač­nou pozor­nost.

Ačkoliv mu je oprav­du špat­ně, musí se vypra­vit opra­vit jeden z těžeb­ních stro­jů, kte­rý se roz­bil při svém puto­vá­ní po měsíč­ním povrchu. Při opra­vě se Sam váž­ně zra­ní, avšak jako zázra­kem uni­ká ze sví­zel­né situ­a­ce. Na základ­ně však zjis­tí, že čas tam netrá­ví sám, ale již not­nou chví­li má spo­leč­nost.

Samota, kte­rá však není vyu­ži­ta pro horor, ale pro pře­mýš­le­ní nad sebe samou. Kde jin­de bys­te si chtě­li urov­nat své hod­no­ty než 384 403 km od domo­va. Zapřemýšlíte se spo­leč­ně se Samem nad hod­no­tou vlast­ní exis­ten­ce a nad tím, jest­li máte, pro co se večer vra­cet z prá­ce domů.

Není to vůbec vese­lé a už vůbec ne opti­mis­tic­ké kou­ká­ní, avšak zůsta­ne vám ješ­tě not­nou chví­li ležet v hla­vě. Moon vás pro­táh­ne intim­ním zážit­kem samo­ty, kde si uvě­do­mí­te, jak je důle­ži­tá pří­tom­nost ostat­ních lidí ve vašem živo­tě.


Podívejte se na hodnocení Moon na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Projekty České televize k srpnu 1968 - videa14. srpna 2018 Projekty České televize k srpnu 1968 - videa Videa z novinářské konference 14. 8. […] Posted in Videa
  • Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII12. října 2018 Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII I tvrdý a bezcitný looper může mít svou slabou chvilku. To se stane, když začne trochu přemýšlet a svou práci uvidí z jiného pohledu. Třeba z pohledu vlastního já z budoucnosti. Cestování […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Tank28. dubna 2023 The Tank Průměrná, ale neurážející monster žánrovka z Nového Zélandu. Rodina zdědí opuštěný pobřežní pozemek, kde však nevědomky probudí pradávnou potvoru, která terorizovala obyvatelé už po […] Posted in Krátké recenze
  • Manhattan Baby (1982)29. ledna 2018 Manhattan Baby (1982) Lucio Fulci probouzí egyptské ZLO, které bude následně řádit až na dalekém Manhattanu… Profesor George Hacker je společně se svou manželkou Emily a dcerou Susie na […] Posted in Horory
  • Světová válka Z15. května 2022 Světová válka Z Recenze na film Světová válka Z: Zas taková pecka to není. Nejlepší na tomhle filmu je asi Brad Pitt, který předvádí svůj standartní výkon – ale taky se nepřetrhne. Nevím, jestli to bylo […] Posted in Krátké recenze
  • Vřískot 5 v režii dvojice Matt Bettinelliho-Olpina a Tylera...24. června 2020 Vřískot 5 v režii dvojice Matt Bettinelliho-Olpina a Tylera... Vřískot 5 v režii dvojice Matt Bettinelliho-Olpina a Tylera Gilletta (Krvavá nevěsta) bude distribuovat Paramount, půjde tak o první díl v sérii, který bude Paramount distribuovat (u […] Posted in Krátké aktuality
  • Foxtrot Six (2019)7. března 2020 Foxtrot Six (2019) Obdivuhodný režisérský debut z Indonésie, který dává najevo, že jde natočit solidní rubačku i bez Tjahjanta či Evanse.Film se odehrává v roce 2031 na Jakartě, tedy v blízké budoucnosti. […] Posted in Krátké recenze
  • Skeleton Man (2004)2. ledna 2013 Skeleton Man (2004) Kostlivec na koni vs. Delta Force. Před sledováním tohoto filmu se doporučuju pořádně ožrat! Něco takového se totiž jen tak nevidí… Velitel speciálního komanda Delta […] Posted in Horory
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Trénink Westside Barbell25. června 2016 Trénink Westside Barbell Trénink Westside Barbell vymysleli v šedesátých letech minulého století v americké Kalifornii. U vzniku tohoto tréninku stál Louie Simmons, který se nechal inspirovat silovými tréninky […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,99178 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71581 KB. | 20.06.2024 - 15:16:42