Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Na Voyo se bude vysílat dokument o vztahu Brada Pitta a Angeliny Jolie.

Na Voyo se bude vysílat dokument o vztahu Brada Pitta a Angeliny Jolie.

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vydání toho­to fil­mu bude zna­me­nat konec Brangeliny – zná­mé také jako „doko­na­lý milost­ný pří­běh, kte­rý se změ­nil v noč­ní můru“.

Brangelina byl neu­vě­ři­tel­ně slav­ný pár; byly pova­žo­vá­ny za nej­do­ko­na­lej­ší a nej­ú­spěš­něj­ší na celém svě­tě. Byli pova­žo­vá­ni za před­sta­vi­te­le žen­ské a muž­ské krá­sy pro­střed­nic­tvím médií, kte­rá vytvo­ři­la znač­ku Brangelina. Bez ohle­du na to se zdá­lo, že jejich vztah byl vždy záři­vý a nový. Za zavře­ný­mi dveř­mi se zla­tý pár začal roz­pa­dat. Dokument o jejich živo­tě, Brad a Angelina: Vzestup a pád holly­wo­od­ské­ho man­žel­ství, by měl být uve­den v pátek 13. led­na. Jeho vydá­ní bylo urych­le­no veřej­ným roz­vo­dem páru.

Brangelina je jed­ním z nej­žá­da­něj­ších a nedo­ce­ně­ných párů celebrit. Je ozna­čo­vá­na jako Angie Jolie a Brad Pitt. Veřejnost kdy­si věři­la, že milost­ný pří­běh Brada a Angeliny je bez­chyb­ný a nedo­tknu­tel­ný. Tato roman­tic­ká kome­die však skon­či­la zlo­me­ným srd­cem, když zjis­ti­li, že v jejich vzta­hu není něco v pořád­ku.

Dokument nabí­zí pohled na vztah Brada Pitta a Angeliny Jolie a uka­zu­je, jak se ze zdán­li­vě doko­na­lé­ho milost­né­ho pří­bě­hu stal jeden z nej­to­xič­těj­ších spo­rů v his­to­rii Hollywoodu. S pomo­cí zasvě­ce­ných osob­nos­tí, odbor­ní­ků a zaní­ce­ných pozo­ro­va­te­lů Brangeliny zkou­má klí­čo­vé momen­ty ságy, kte­rá uchvá­ti­la celý svět, od prv­ních zvěs­tí o román­ku na pla­ce fil­mu Pan a paní Smithovi až po jejich bouř­li­vý roz­chod a vypja­tý spor o opa­t­rov­nic­tví i spo­leč­ný maje­tek.

 

Foto: TV Nova s.r.o.

Zdroj: Tisková zprá­va TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47208 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72159 KB. | 16.04.2024 - 15:14:00