Kritiky.cz > Profily osob > MYCHAEL DANNA

MYCHAEL DANNA

mychael danna2
mychael danna2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

MYCHAEL DANNA  je ve svě­tě fil­mo­vé hud­by zná­mým prů­kop­ní­kem kom­bi­na­ce ne-Západních zvu­ků hud­by s orchest­rál­ní­mi a elek­tro­nic­ký­mi prv­ky. Danna sklá­dá fil­mo­vou hud­bu od roku 1987, kdy se před­sta­vil hud­bou k fil­mu Atoma Egoyana Family Viewing. Ve své rod­né Kanadě zís­kal pět cen Genie, zatím posled­ní za hud­bu k fil­mu Voda reži­sér­ky Deepy Mehty, kte­rý byl nomi­no­ván na cenu Akademie za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Další ceny Genie zís­kal Danna za hud­bu k fil­mům Atoma Egoyana Ararat, Feliciina ces­ta, Sladké zítř­ky a Exotica. PÍ A JEHO ŽIVOT zna­me­ná tře­tí spo­lu­prá­ci Mychaela Danny s Angem Lee - před­tím slo­žil ori­gi­nál­ní hud­bu pro Leeho Ledovou bou­ři a Jízdu s ďáblem.

Danna pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je se zná­mý­mi fil­ma­ři, mezi kte­ré pat­ří napří­klad Bennett Miller, pro kte­ré­ho Danna slo­žil hud­bu k fil­mu Moneyball, na Oscara něko­li­krát nomi­no­va­ném fil­mu, ve kte­rém zazá­řil Brad Pitt a k osca­ro­vé­mu dra­ma­tu Capote s Philipem Seymourem Hoffmanem. S Terrym Gilliamem spo­lu­pra­co­val Danna na sním­cích Imaginárium Dr. ParnasesKrajina pří­li­vu. Pro Mirou Nair slo­žil Danna hud­bu k fil­mům Jarmark mar­nos­ti, Bouřlivá svat­ba a Kámasútra a s Billym Rayem spo­lu­pra­co­val na fil­mech Osudové selhá­ní a Jak nezís­kat Pulitzera.

Filmová hud­ba Mychaela Danny zahr­nu­je také osca­ro­vý hit Malá Miss Sunshine, za kte­rou zís­kal nomi­na­ci na Grammy za nej­lep­ší soun­d­track; roman­tic­kou kome­dii Marca Webba 500 dní se Summer; roman­tic­ké dra­ma Roberta Schwentke Zakletý v čase; Oscarem ověn­če­ný film Jamese Mangolda Narušení s Winonou Ryder a Angelinou Jolie; hud­bu k thrille­ru Neila LaBute Dům na špat­né adre­se; ani­mo­va­ný film Divoké vlny; Okamžik zlo­mu Gregoryho Hoblita s Anthonym Hopkinsem a Ryanem Goslingem v hlav­ních rolích; na Oscara nomi­no­va­ný film Istvana Szaboa Božská Julie s Annette Bening v hlav­ní roli; režij­ní debut Denzela Washingtona Příběh Antwona Fishera; Srdce v Atlantidě Scotta Hickse; a 8MM Joela Schumachera.

Danna byl spo­leč­ně se svým bra­t­rem, skla­da­te­lem Jeffem Dannou, nomi­no­ván na cenu Emmy za ústřed­ní melo­dii k TV seri­á­lu Camelot ve kte­ré hrál Joseph Fiennes.

Danna stu­do­val hudeb­ní kom­po­zi­ci na uni­ver­zi­tě v Torontu, kde zís­kal v roce 1985 sti­pen­di­um Glenn Gould Composition. Poté půso­bil jako skla­da­tel v toront­ském McLaughlinově pla­ne­táriu.

Pro film PÍ A JEHO ŽIVOT napsal Danna hud­bu a záro­veň je spo­lu­au­to­rem původ­ní pís­ně „Píova uko­lé­bav­ka”, kte­rou napsal spo­leč­ně se zpě­vač­kou a hudeb­ní skla­da­tel­kou Bombay Jayashri, kte­rá píseň nahrá­la ve své rod­né tamil­šti­ně. Film dovo­lil při psa­ní a natá­če­ní hud­by auto­ro­vi čer­pat z mno­ha čás­tí jeho hudeb­ní­ho vzdě­lá­ní – kos­tel­ních sbo­rů, kla­ví­ru, indic­ké hud­by, elek­tro­nic­ké hud­by. Při svém poby­tu v Indii Danna spo­lu­pra­co­val s Jayashri a dal­ší­mi uzná­va­ný­mi indic­ký­mi hudeb­ní­ky a do jejich hud­by zahr­nul důle­ži­té západ­ní vli­vy, jaký­mi jsou akor­de­on a man­do­lí­na nebo celý stu­di­o­vý orchestr z Los Angeles.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39138 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71499 KB. | 22.06.2024 - 16:58:24