Kritiky.cz > Domácí rady > Ničeho nelitujte!

Ničeho nelitujte!

litost
litost
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lítost kvů­li věcem, kte­ré jsme udě­la­li, se může časem zmír­nit. Neutišitelná je však lítost kvů­li věcem, kte­ré jsme neu­dě­la­li. (Sydney J. Harris)

Nechcete žít tak, abys­te na kon­ci živo­ta pře­mýš­le­li o tom, co jste neu­dě­la­li, než co jste udě­la­li. Přemýšlejte o tom, jak bys­te se cíti­li na smr­tel­né poste­li, kdy­bys­te lito­va­li, že jste neu­sku­teč­ni­li jed­nu kon­krét­ní věc nebo nevy­u­ži­li něja­ké pří­le­ži­tos­ti.

Zkoumejte svůj dneš­ní život z této per­spek­ti­vy. Uvažujte o rizi­cích, kte­rá bys­te neby­li ochot­ni při­jmout - napří­klad změ­ny v kari­é­ře, ces­ta za snem, ote­vře­ní srd­ce před jinou oso­bou, nebo být vším, čím může­te být. Nemůžete udě­lat nic pro změ­nu roz­hod­nu­tí, jež jste učni­li v minu­los­ti, ale budouc­nost cho­vá mno­ho pří­le­ži­tos­tí.

Vzpomínám si na jed­no­ho hrá­če vyso­ko­škol­ské­ho fot­ba­lo­vé­ho klu­bu trpí­cí­ho rako­vi­nou, kte­rý mi  řekl: „Než jsem one­moc­něl rako­vi­nou, byly zápa­sy, ve kte­rých jsem mohl ze sebe vydat víc.“ Litoval, že se držel zpát­ky. Z boje s rako­vi­nou se nau­čil nene­chá­vat nic v šat­ně, ale při­ná­šet všech­no ze sebe na hřiš­tě.

My všich­ni musí­me „při­ná­šet všech­no na hřiš­tě“ své­ho živo­ta. Je to jedi­ný způ­sob, jak něče­ho poz­dě­ji neli­to­vat. Ať ve vašem živo­tě nejsou žád­ná „kéž bych udě­lal“ ani „ško­da, že jsem neu­dě­lal.“

„Dejte mi Ž, dej­te mi I. Dejte mi V, dej­te mi O, dej­te mi T. ŽIVOT!“

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98142 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72199 KB. | 18.05.2024 - 06:24:53