Kritiky.cz > Fotbal > Obránce, který nasázel přes 200 branek

Obránce, který nasázel přes 200 branek

PA 110229
PA 110229
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ronald Koeman byl nizo­zem­ský ofen­ziv­ní obrán­ce, kte­rý byl pověst­ný svý­mi přes­ný­mi a tvr­dý­mi stře­la­mi z dale­ké vzdá­le­nos­ti. Vzpomínáte na ty jeho „dělov­ky“? Svou kari­é­ru strá­vil vět­ši­nou v rod­ném Nizozemsku, kde postup­ně nastou­pil za Groningen, Ajax, PSV i Feyenoord. Mezitím sti­hl ode­hrát pět sezon ve špa­něl­ské Barceloně.

Začátky v Groningenu, tří­le­té půso­be­ní v Ajaxu a PSV

Narodil se v Zaandamu v Severním Holandsku poblíž hlav­ní­ho měs­ta Amsterdamu. Místo půso­be­ní ve slav­ném Ajaxu, začal nejdří­ve nastu­po­vat za Groningen. Ronald pochá­zel z fot­ba­lo­vé rodi­ny a do Groningenu při­šel se svým star­ším bra­t­rem Erwinem, když mu bylo deset. Již od počát­ku své kari­é­ry měl neví­da­ně sil­nou pra­vač­ku. V prv­ním týmu Groningenu ode­hrál tři sezo­ny a za tu dobu vstře­lil tři­a­tři­cet bra­nek. Ve své dru­hé a tře­tí sezo­ně byl nej­lep­ším střel­cem své­ho týmu a násle­do­val pře­stup do slav­né­ho Ajaxu Amsterdam.
 

Do Ajaxu při­šel v době, kdy zde hrál i slav­ný Marco van Basten a tak se měl od koho učit. Jeho náběhy při rozích, penal­ty nebo nesku­teč­ně tvr­dé a přes­né pří­mé kopy byly obdi­vu­hod­né. I v nej­slav­něj­ších nizo­zem­ských týmech byl gólo­vě potent­ní. V Ajaxu jich vstře­lil tři­a­dva­cet a násle­do­val pře­stup do PSV Eindhoven. 

V PSV jich sti­hl dokon­ce jed­na­pa­de­sát. Nikdo vlast­ně pořád­ně nechá­pal, jak to všech­no zvlá­dá. V PSV měl prů­měr 0,5 bran­ky na zápas a to nastu­po­val v době slav­né­ho „dream-teamu“ Eindhovenu jako  libe­ro. Při kaž­dé pří­le­ži­tos­ti se hnal dopře­du a vyu­ží­val svých ofen­ziv­ních před­nos­tí. Koeman při­tom neza­po­mí­nal ani na brá­ně­ní. V PSV vyhrál tři­krát ligu, dva­krát pohár a dokon­ce i teh­dej­ší Pohár mis­trů. Po třech skvě­lých sezo­nách v PSV, při­šla nabíd­ka od Barcelony a ta samo­zřej­mě nešla odmít­nout. V roce 1989 se tedy stě­ho­val do Španělska.

Slavná léta v Katalánsku, konec kari­é­ry ve Feyenoordu

V Barceloně strá­vil šest let, tedy nejdéle na klu­bo­vé scé­ně. Dokonce i v tak slav­ném týmu zahrá­val pří­mé kopy a penal­ty. Hlavně pří­mé kopy v jeho podá­ní byly takřka doko­na­lé, radost pohle­dět.

Před jeho pří­cho­dem do Barcelony, ve Španělsku vlá­dl Real Madrid. S Koemanem ale při­šel do Barcelony i nový tre­nér Johan Cruyff a hrá­či Stoičkov, Laudrup. Postupně tak pře­vza­la otě­že La Ligy prá­vě Barcelona. Ta nastar­to­va­la slav­nou éru klu­bu a za půso­be­ní nizo­zem­ské­ho obrán­ce čty­ři­krát za sebou vyhrá­la špa­něl­ský titul, zví­tě­zi­la ve špa­něl­ském pohá­ru, tři­krát zís­ka­la Superpohár, vyhrá­la Ligu mis­trů.

 V roce 1992 Barcelona ve finá­le Ligy mis­trů nastou­pi­la pro­ti Sampdorii Janov a bez­gó­lo­vé utká­ní až ve 111. minu­tě roz­ho­dl svým skvě­lým přímým kopem utká­ní prá­vě Roland Koeman. Postupně už ale nebyl schop­ný hrát tak nároč­ný fot­bal jako dopo­sud. Jeho hra byla zalo­že­na na obrov­ské kon­di­ci, kdy byl neu­stá­le vep­ře­du a hned musel být zase vza­du. V roce 1996 se vrá­til zpět do Nizozemska, přes­ně­ji do Feyenoordu.
Do toho­to týmu při­šel na posled­ní dvě sezo­ny ukon­čit zde svou úspěš­nou a boha­tou kari­é­ru. Za posled­ní dvě sezo­ny zde vstře­lil deva­te­náct bra­nek a se svý­mi 193 bran­ka­mi na klu­bo­vé scé­ně, se stal nej­lep­ším střel­cem mezi obrán­ci v his­to­rii fot­ba­lu. 

Úspěchy v repre­zen­ta­ci, osob­ní oce­ně­ní a úspě­chy

Za nizo­zem­skou repre­zen­ta­ci nastu­po­val v letech 1982-1994. Během těch­to let sti­hl nece­lých osm­de­sát utká­ní ve kte­rých vstře­lil čtr­náct bra­nek. Působil na dvou MS a dvou evrop­ských šam­pi­o­ná­tech. V roce 1988 s nizo­zem­skou repre­zen­ta­ci tri­um­fo­val na evrop­ském šam­pi­o­ná­tu a o dal­ší čty­ři roky poz­dě­ji zís­kal bronz. V roce 1987 a 1988 se stal nej­lep­ším nizo­zem­ským fot­ba­lis­tou roku. V roce 1988 skon­čil v anke­tě zla­tý míč na pátém mís­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné děti27. prosince 2022 BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné děti "BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné ruce", jež vydala Grada Publishing a.s., potěší nejen malé, ale i velké, a zároveň rozehraje "barevnou zábavu" na několik hodin, při kterých se […] Posted in Recenze knih
  • Peterovi přátelé / Peterʼs Friends22. října 2013 Peterovi přátelé / Peterʼs Friends Peter Morton, který nedávno zdědil honosné sídlo, pozve šest bývalých spolužáků z Cambridge na sraz spojený s novoroční oslavou. To, že uplynulo deset let, ale neznamená, že ochladly […] Posted in Filmové recenze
  • Ransomed25. prosince 2023 Ransomed Zábavný a napínavý Korejský Thriller z blízkého východu od režiséra seriálu Kingdom, Až Na doraz a Tunnel. Je unesen korejský diplomat kdesi v Lebanonu a jiný diplomat je pověřen, aby […] Posted in Krátké recenze
  • Kevin James chce dalšího Poldu ze sámošky24. února 2022 Kevin James chce dalšího Poldu ze sámošky Ve svém posledním rozhovoru známý komik potvrdil, že by se rád vrátil jako přitroublý policista Paul Blart. První snímek s obtloustlým strážníkem pořádku vyšel už v roce 2009 a ihned […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • #2066: Minecraft komiks: Příběhy z Overworldu14. listopadu 2019 #2066: Minecraft komiks: Příběhy z Overworldu Minecraft komiks: Příběhy z Overworldu (Minecraft)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Komiks původně vyšel jako "Minecraft" v roce 2019. České vydání má 92 stran a […] Posted in Recenze komiksů
  • Babiččina kouzelná zahrádka - humorné příběhy o zelenině22. února 2022 Babiččina kouzelná zahrádka - humorné příběhy o zelenině Chcete poznat Mrkvínka, Petržílka, čarodějnici Celerínu, panenku Kapustinku nebo uplakanou vílu Cibulku? V této humorné knize, jejíž autorkou je Sandra Dražilová Zlámalová, na vás čekají […] Posted in Recenze knih
  • Vítězové soutěží Sin City a s koncertem 27. 8.1. října 2014 Vítězové soutěží Sin City a s koncertem 27. 8. Po měsíční pauze vyhlašujeme vítěze dvou srpnových soutěží. Sin City Otázky Kdo je hlavní režisérem filmu Sin City - město hříchu? Kdo je hlavní režisérem filmu Sin City: Ženská, […] Posted in Soutěže
  • Chronic [60%]8. září 2016 Chronic [60%] Pomalu nám začíná filmový podzim a to znamená jediné. Do kin se řítí filmy, které se snaží předvést trochu něco hlubšího, než jen popcornovou zábavu pro masy. Jedním z právě takových […] Posted in Filmové recenze
  • Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90%22. listopadu 2016 Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90% Rodinná filmová pohádka Anděl Páně, která se těší velké oblibě televizních diváků na vánoční svátky, má nyní po  jedenácti letech své pokračování, které se objeví v kině krátce před […] Posted in Filmové recenze
  • Newlydeads, The (1987)24. dubna 2012 Newlydeads, The (1987) Líbánky můžou být pěkně nebezpečné… Lloyd vlastní malý hotel u jezera, kde můžou novomanželé trávit líbánky. Někteří zde chtějí nerušeně prozkoumat pružnost matrací a […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43175 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72318 KB. | 22.05.2024 - 13:37:50