Kritiky.cz > Recenze knih > P. K. Dick - Zlatý muž

P. K. Dick - Zlatý muž

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

P. K. Dick je mým oblí­be­ným auto­rem, tak­že i k tomu­to tex­tu je nut­no pat­řič­ně při­stu­po­vat. Berte na vědo­mí, že před psa­ním jsem si klá­ves­ni­ci za zpě­vu tem­ných son­gů kape­ly Lunetic potřís­nil krví zamě­ni­tel­né­ho malé­ho zví­ře­te... Jen tak mohu před­stou­pit zce­la očiš­těn k psa­ní o něčem tak výji­meč­ném.

P. K. Dick napsal za svůj živo­tu řadu pozo­ru­hod­ných romá­nů, z nichž někte­ré i dáva­ly smy­sl. Ne nadar­mo se ale říká, že je pra­vým mis­trem povíd­ko­vé­ho for­má­tu. Sbírka „Zlatý muž“ vzni­ka­la ješ­tě za auto­ro­va živo­ta a výběr děl v ní není ani tak pod­mí­něn kva­li­tou poví­dek samot­ných, jako zejmé­na jejich soudrž­nos­tí a urči­tým při­blí­že­ním auto­ra jako tako­vé­ho. Zastoupeny jsou tam tedy všech­ny atri­bu­ty, kte­ré my - trýzni­te­lé malých zamě­ni­tel­ných zví­řat - u mis­tra tak obpu­je­me, sku­teč­nos­tí naše­ho svě­ta počí­na­je a auten­ti­ci­tou lid­ství kon­če.

Jak už to tak ale bývá v podob­ných sbír­kách, tak někte­ré povíd­ky jsou pove­de­né hod­ně, jiné tro­chu méně. Všechny se ale dají číst a mají něco, co by snad šlo nazvat myš­len­kou (kdy­by jen to slo­vo tedy neby­lo tak otrav­ně proflá­k­lé).

Ze sbír­ky se mi nej­ví­ce líbi­la asi „Ne v této vaz­bě“, neboť má úpl­ně uni­kát­ní, lehce uje­tou záplet­ku ohled­ně vaz­by kni­hy, kte­rá si sama poz­mě­ňu­je obsah dané­ho lite­rár­ní­ho díla. Dost zají­ma­vé, když se jí pak do „rukou“ dosta­ne tře­ba Bible, Freud, apod... 🙂 Doporučuji!

Za zmín­ku urči­tě sto­jí i tro­chu fan­task­ní (Dick nikdy nebyl orto­dox­ní „hard sci-fi“ autor) „Král elfů“, pro mě osob­ně pře­kva­pi­vá povíd­ka „Před-Lidé“ (věnu­jí­cí se legi­ti­mi­tě inte­rup­ce). V jed­né povíd­ce dojde i na humor - „Válka s Fnoly“..., pros­tě P. K. Dick ve své /plné/ naho­tě a krá­se.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co v učebnici dějepisu nenajdete-starověk6. listopadu 2022 Co v učebnici dějepisu nenajdete-starověk Víte, jak vypadal neobvyklý egyptský dětský účes? Proč císař Nero kvákal? Chcete se dozvědět zajímavosti ze Starověkého Řecka, Říma, Egypta nebo Číny? Pokud jste alespoň jednou odpověděli […] Posted in Recenze knih
  • Velký experiment: Skrytá verze pravdy?19. července 2017 Velký experiment: Skrytá verze pravdy? Připravte se na opravdu neobyčejnou knihu. Promele vám přesvědčení a myšlenky ze všech možných úhlů, snad proto vám autoři hned v počátku nabízí tzv. „fiktivní schránku“, do které máte […] Posted in Recenze knih
  • 3615 code Père Noël (1989)2. listopadu 2014 3615 code Père Noël (1989) Francouzský předchůdce Kevina McCallistera, velmi brzy přestane věřit na Santu. Sice není „Sám doma“, ale i on bude muset ubránit svůj dům před nebezpečným psychopatem. […] Posted in Horory
  • Výstava Dlouhá cesta k samostatnosti je umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad3. března 2022 Výstava Dlouhá cesta k samostatnosti je umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad Výstava představuje geopolitické a mocenské okolnosti vzniku ukrajinské státnosti ve 20. století a provede zájemce důležitými milníky ukrajinských dějin až do současnosti. Před třiceti […] Posted in Výstavy
  • Don't Look in the Basement (1973)1. ledna 2013 Don't Look in the Basement (1973) Děsivé tajemství netradičního blázince pomalu vypluje napovrch a změní toto místo na krvavý ústav hrůzy. Charllote přijíždí do léčebné kliniky doktora Stephense, aby zde nastoupila […] Posted in Horory
  • Marvel's Spider-Man na PS4 nebude mít bezplatný upgrade...23. září 2020 Marvel's Spider-Man na PS4 nebude mít bezplatný upgrade... Marvel's Spider-Man na PS4 nebude mít bezplatný upgrade na PS5. Pokud vlastníte PS4 verzi hry a chcete jí hrát i na PS5, musíte si hru pořídit v ultimátní edici Marvel's Spider-Man: Miles […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Shingeki no Kyojin - 5. díl27. června 2017 Shingeki no Kyojin - 5. díl První boj: Obrana Trostu (1. část) Eren se sám pustí do boje s kolosálním titánem. Všímá si, že titán cíleně útočí na děla na hradbách, takže je zřejmě inteligentní. Také zjišťuje, že […] Posted in Spoilery
  • Ilustrátorská mateřská - 1530. srpna 2021 Ilustrátorská mateřská - 15 Posted in Komiks
  • Týden bez kofeinu 228. července 2020 Týden bez kofeinu 2 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • R’hllor – Hra o Trůny22. dubna 2016 R’hllor – Hra o Trůny „Pane Světla! Přijď k nám v naší temnotě. Nabízíme ti tyto falešné bohy. Přijmi je a sešli na nás své světlo. Protože noc je temná a plná hrůzy.“ Melisandřina modlitba k […] Posted in Filmové pojmy
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26777 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72195 KB. | 20.05.2024 - 04:17:40