Kritiky.cz > Speciály > Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ

Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ

PobrezHlidka
PobrezHlidka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pobřežní hlíd­ka není jen o ‚necud­né sran­dě‘, ale chlu­bí se i půso­bi­vým množ­stvím napí­na­vých akč­ních scén.

Johnsonův roz­kaz byl jas­ný. „Pojďme udě­lat něja­kou hus­tou akci na vodě; něco, co bys­te nor­mál­ně od fil­mu typu Pobřežní hlíd­ky neo­če­ká­va­li.“

„Záchranáři jsou hod­ně jako hasi­či,“ říká Gordon. „Mají spous­tu času se pofla­ko­vat, ale když nasta­ne čas něko­ho zachrá­nit, tak je jejich prá­ce nesku­teč­ně nebez­peč­ná. Nasazují své vlast­ní živo­ty, aby zachrá­ni­li živo­ty lidí, kte­ré nezna­jí.“

Gordon pra­co­val spo­leč­ně s koor­di­ná­to­ry kaska­dér­ských scén Kevinem Scottem (Deepwater Horizon: Moře v pla­me­nech) a s J. J. Dashnawe (Avatar), aby spo­leč­ně vytvo­ři­li hrů­zu nahá­ně­jí­cí hero­ic­ké scé­ny.

            „Chtěli jsme rea­lis­tic­ky ztvár­nit všech­ny mož­né způ­so­by, jaký­mi můžou být lidé zachrá­ně­ni, tak­že jsme pou­ži­li heli­kop­té­ry, čtyř­kol­ky a vod­ní skút­ry,“ říká Gordon. „Jsem rád, že jsme to udě­la­li, pro­to­že jed­no­ho dne se nám sta­lo, že si oprav­do­vý záchra­nář půj­čil náš skútr, aby něko­mu pomohl, pro­to­že ten jejich byl v ser­vi­su.“

            Jedna z nej­vět­ších scén zachy­cu­je Efrona, kte­rý jede na motor­ce přecpa­ným molem, aby zachrá­nil topí­cí se rodi­nu.

„Zacova posta­va uve­de spous­tu lidí do nebez­pe­čí tím, že se sna­ží zachrá­nit rodi­nu, kte­rá pře­padla z mola,“ vysvět­lu­je Gordon. „Myslel jsem si, že je to pou­ta­vý způ­sob, jak uká­zat jeho vyši­nu­tý cha­rak­ter a skon­či­lo to jako váž­ně zábav­ná scé­na.“

            „Máme vel­kou honič­ku na motor­kách, kte­rá je vytvo­ře­ná na jeden záběr,“ říká Flynn. „Nikdy jsem nic tako­vé­ho nevi­děl, pokud vez­mu v potaz pro­dí­rá­ní se davy lidí a skok z mola. Je to epic­ké a mys­lím si, že to lidé budou milo­vat.“

Nejpropracovanější záchran­nou akcí ve fil­mu je zachra­ňo­vá­ní tria dívek v nesná­zích (mexic­ká popo­vá zpě­vač­ka Belinda, bra­zil­ská super­mo­del­ka Izabel Goulart a model­ka pla­vek Charlotte McKinney) z hoří­cí lodi upro­střed oce­á­nu.

            „Chtěli jsme, aby naše akč­ní sek­ven­ce byly kre­a­tiv­ní a zábav­né,“ odů­vod­ňu­je Johnson. „Ale vel­mi rych­le se z toho může stát něco pořád­ně inten­ziv­ní­ho, když je v tom oce­án a oheň.“

„Aby zachrá­ni­li ty lidi na lodi, muse­li pla­vat pod pla­nou­cím ohněm na hla­di­ně,“ vysvět­lu­je Gordon. „Nevěděli jsme, jak si to před­sta­vit.“

            „Na vytvo­ře­ní něče­ho tako­vé­ho nee­xis­tu­je žád­ný manu­ál ani návod,“ lamen­tu­je Flynn. „Opravdu na to musí­te při­jít sami. Zahrnuje to spous­tu plá­no­vá­ní a bez­peč­nost­ních otá­zek, inže­nýr­ství a mate­ma­ti­ky, což milu­ju. Chcete, aby toho her­ci moh­li udě­lat co nej­ví­ce bez toho, aby byli v nebez­pe­čí.“

„Spousta scén se v tomhle fil­mu ode­hrá­vá na hla­di­ně nebo pod vodou, tak­že jsme muse­li vytvo­řit řadu nádr­ží, aby to bylo mož­né udě­lat,“ dodá­vá Gordon. „Je úžas­né při­jít na to, jak to s her­ci bez­peč­ně ztvár­nit, a nako­nec to při­krášlit tak, aby to vypa­da­lo, že jsou oprav­du na lodi. Myslím, že tohle to sta­ví vyso­ko nad prů­měr­nou akč­ní kome­dii.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI14. června 2017 Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI Tohle léto Pobřežní hlídka světu nabídne osvěžující únik na pláž, kde se nespálíte a nebudete mít vodu v uších ani písek v botách. „Mám pocit, že každý, a zvláště teď, po tomhle šíleném […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI14. června 2017 Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI Pro znovuobjevení ikonických červených plavkových uniforem týmu Pobřežní hlídky, se produkce obrátila na kostýmní designérku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztracená láska). „Když se řekne […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY14. června 2017 Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY Produkce Pobřežní hlídky začala v únoru 2016, v metropoli Miami a v Boca Raton a na plážích Deerfield a Hollywood. Poté se přesunula do přímořského města Georgia v Savannah a do nedaleké […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI14. června 2017 Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI Nový tým Pobřežní hlídky se ocitne před zkouškou, kterou se stane výskyt nové drogy na pláži ve Smaragdovém zálivu. Načasování se shoduje s otevřením Huntley Clubu, plážového resortu, […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE14. června 2017 Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE Ve Smaragdovém zálivu (Emerald Bay) nikdo nevyčnívá víc než legendární záchranář, poručík Mitch Buchannon (Johnson). Jako leader Pobřežní hlídky se z Mika stal někdo jako místní lidový […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - O PRODUKCI14. června 2017 Pobřežní hlídka - O PRODUKCI TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA V určité generaci diváků po celém světě vzbuzuje název Pobřežní hlídka obrázky slunce, surfování a vypracovaných záchranářů, kteří ve […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka14. června 2017 Pobřežní hlídka Pobřežní hlídka je hlavně o záchranáři Mitchi Buchannonovi (Dwayne Johnson) a o čerstvém nováčku Zacu Efronovi, kteří si vážně vůbec nesednou. Společně ale odhalují místní kriminální […] Posted in Speciály
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • San Andreas - 60 %19. října 2022 San Andreas - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34925 s | počet dotazů: 236 | paměť: 71951 KB. | 29.02.2024 - 15:35:30