Kritiky.cz > Speciály > Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI

Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI

PobrezHlidka
PobrezHlidka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro zno­vu­ob­je­ve­ní iko­nic­kých čer­ve­ných plav­ko­vých uni­fo­rem týmu Pobřežní hlíd­ky, se pro­duk­ce obrá­ti­la na kos­tým­ní desig­nér­ku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztra­ce­ná lás­ka).

„Když se řek­ne Pobřežní hlíd­ka, samo­zřej­mě vás napad­nou čer­ve­né plav­ky,“ říká Pink. „Nebyla jsem si jis­tá, jest­li Seth bude chtít zacho­vat ori­gi­nál­ní kos­týmy, ale zepta­la jsem se ho, ‚Můžeme to změ­nit? Můžeme je ztma­vit? Přidat zip?‘ Seth byl abso­lut­ně pro a mně se líbi­la ta výzva vzít něco zná­mé­ho a moder­ni­zo­vat to, a záro­veň dát kaž­dé posta­vě její vlast­ní look a tvar.“

„Všechno je to o těch uni­for­mách,“ pokra­ču­je Pink. „Musí být funkč­ní, ale i zají­ma­vé a odliš­né, a záro­veň muse­jí zůstat roz­po­zna­tel­ně podob­né těm ori­gi­nál­ním, kte­ré už teh­dy byly iko­nic­ké. Měli jsme vel­ký úkol.“

Každá uni­for­ma byla vytvo­ře­na na míru kon­krét­ní­mu čle­nu týmu. „Každá část oble­če­ní je i sou­čás­tí pří­bě­hu – co nosí a jak to nosí,“ říká Pink. „Jak moc mají roze­pnu­tý zip? C. J. ráda flir­tu­je, tak­že nosí top a zip má roze­pnu­tý hod­ně dolů. Summer má top a její zip je zapnu­tý o něco výš. Stephanie je kon­zer­va­tiv­něj­ší, tak­že zip sko­ro nemá roze­pnu­tý a nosí dlou­hý rukáv.“

„Jsem ráda za kaž­dý extra kou­sek, kte­rý mě na plá­ži zakry­je,“ říká Hadera se smí­chem. „Dayna odved­la skvě­lou prá­ci, když zachy­ti­la pod­sta­tu postav v jejich plav­kách.“

Exkluzivní styl Victorie Leedsové v podá­ní Chopra dovo­lil Pink pře­jít z plá­že do svě­ta mra­mo­ro­vé­ho inte­ri­é­ru v Huntley Clubu.

Chopra, sama uzná­va­ná milov­ni­ce módy, s Pink úzce spo­lu­pra­co­va­la na nenu­ce­ném vzhle­du gau­ner­ky s kou­řo­vým hla­sem.

Chopra o spo­lu­prá­ci s Pink říká: „S Daynou jsme mlu­vi­ly hod­ně o tom, že by Victoria měla být napros­tým pro­ti­kla­dem všech ostat­ních dívek. Pro ni exis­tu­jí jenom jeh­lo­vé pod­pat­ky, upnu­té šaty a per­fekt­ní make-up. Ne nic, co vidí­te na plá­ži. Naším vzo­rem byla Jessica Rabbit, ale tem­ná.“

Pink spo­lu­pra­co­va­la s Frankelem, aby vytvo­ři­li vizu­ál­ní kon­cept týmu Pobřežní hlíd­ky a aby zajis­ti­li, že uni­for­my, veli­tel­ství, doprav­ní pro­střed­ky a pozo­ro­va­tel­ské věže budou este­tic­ky na stej­né vlně.

Pink si pochva­lo­va­la soudrž­nou a spo­lu­pra­cu­jí­cí atmo­sfé­ru, kte­rá na scé­ně Pobřežní hlíd­ky byla. „Shepherd Frankel za mnou vždy při­šel do kan­ce­lá­ře a změ­ny jsme děla­li spo­leč­ně. Přizpůsobil bar­vu veli­tel­ství Pobřežní hlíd­ky, aby ladi­la s tou čer­ve­nou, kte­rou jsem pou­ži­la na kos­tý­mech.“

Více na Kritiky.cz
Techland zakončil rok 2020 s příslibem, že novinky... Techland zakončil rok 2020 s příslibem, že novinky týkající se Dying Light 2 dostaneme v roce...
18. 9. v 18:00 našeho času nás čeká třetí Night City... 18. 9. v 18:00 našeho času nás čeká třetí Night City Wire, který se bude hlavně věnovat ga...
Call of Cthulhu – další snaha o videoherní adaptaci Lovecraftových děl Dílo H. P. Lovecrafta již dlouhá léta inspiruje mnohé videoherní vývojáře. Můžeme vzpomen...
Společnost Nordisk Games investuje do oceňovaného britského... Společnost Nordisk Games investuje do oceňovaného britského studia Supermassive Games. Dánska s...
MARTIN FINGER (OTEC) (Narozen 1970). Už za studií na šumperském gymnáziu se věnoval autorskému divadlu, je absolve...

Frankel říká: „Chtěl jsem vědět, jak nej­lé­pe mohou her­ci vypa­dat, abych se tomu odpo­ví­da­jí­cím způ­so­bem při­způ­so­bil, aby kaž­dý vypa­dal co nej­víc cool a sexy. To je to nej­dů­le­ži­těj­ší.“

„Je to tak uspo­ko­ju­jí­cí moment, když všich­ni nastou­pí ve svých uni­for­mách a vy sly­ší­te: ‚Akce!‘,“ vzpo­mí­ná Pink doja­tě. „Ty měsí­ce prá­ce, barev, stři­hů, návrhů, detai­lů; všech­no bylo pro­myš­le­no a změ­ně­no a schvá­le­no a teď v tom mohou vyjít a dělat svou prá­ci a cítit se skvě­le.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI14. června 2017 Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI Tohle léto Pobřežní hlídka světu nabídne osvěžující únik na pláž, kde se nespálíte a nebudete mít vodu v uších ani písek v botách. „Mám pocit, že každý, a zvláště teď, po tomhle šíleném […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY14. června 2017 Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY Produkce Pobřežní hlídky začala v únoru 2016, v metropoli Miami a v Boca Raton a na plážích Deerfield a Hollywood. Poté se přesunula do přímořského města Georgia v Savannah a do nedaleké […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ14. června 2017 Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ Pobřežní hlídka není jen o ‚necudné srandě‘, ale chlubí se i působivým množstvím napínavých akčních scén. Johnsonův rozkaz byl jasný. „Pojďme udělat nějakou hustou akci na vodě; něco, co […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI14. června 2017 Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI Nový tým Pobřežní hlídky se ocitne před zkouškou, kterou se stane výskyt nové drogy na pláži ve Smaragdovém zálivu. Načasování se shoduje s otevřením Huntley Clubu, plážového resortu, […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE14. června 2017 Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE Ve Smaragdovém zálivu (Emerald Bay) nikdo nevyčnívá víc než legendární záchranář, poručík Mitch Buchannon (Johnson). Jako leader Pobřežní hlídky se z Mika stal někdo jako místní lidový […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - O PRODUKCI14. června 2017 Pobřežní hlídka - O PRODUKCI TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA V určité generaci diváků po celém světě vzbuzuje název Pobřežní hlídka obrázky slunce, surfování a vypracovaných záchranářů, kteří ve […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka14. června 2017 Pobřežní hlídka Pobřežní hlídka je hlavně o záchranáři Mitchi Buchannonovi (Dwayne Johnson) a o čerstvém nováčku Zacu Efronovi, kteří si vážně vůbec nesednou. Společně ale odhalují místní kriminální […] Posted in Speciály
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • San Andreas - 60 %19. října 2022 San Andreas - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42321 s | počet dotazů: 249 | paměť: 69817 KB. | 01.12.2023 - 14:09:21