Kritiky.cz > Speciály > Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI

Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI

PobrezHlidka
PobrezHlidka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro zno­vu­ob­je­ve­ní iko­nic­kých čer­ve­ných plav­ko­vých uni­fo­rem týmu Pobřežní hlíd­ky, se pro­duk­ce obrá­ti­la na kos­tým­ní desig­nér­ku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztra­ce­ná lás­ka).

„Když se řek­ne Pobřežní hlíd­ka, samo­zřej­mě vás napad­nou čer­ve­né plav­ky,“ říká Pink. „Nebyla jsem si jis­tá, jest­li Seth bude chtít zacho­vat ori­gi­nál­ní kos­týmy, ale zepta­la jsem se ho, ‚Můžeme to změ­nit? Můžeme je ztma­vit? Přidat zip?‘ Seth byl abso­lut­ně pro a mně se líbi­la ta výzva vzít něco zná­mé­ho a moder­ni­zo­vat to, a záro­veň dát kaž­dé posta­vě její vlast­ní look a tvar.“

„Všechno je to o těch uni­for­mách,“ pokra­ču­je Pink. „Musí být funkč­ní, ale i zají­ma­vé a odliš­né, a záro­veň muse­jí zůstat roz­po­zna­tel­ně podob­né těm ori­gi­nál­ním, kte­ré už teh­dy byly iko­nic­ké. Měli jsme vel­ký úkol.“

Každá uni­for­ma byla vytvo­ře­na na míru kon­krét­ní­mu čle­nu týmu. „Každá část oble­če­ní je i sou­čás­tí pří­bě­hu – co nosí a jak to nosí,“ říká Pink. „Jak moc mají roze­pnu­tý zip? C. J. ráda flir­tu­je, tak­že nosí top a zip má roze­pnu­tý hod­ně dolů. Summer má top a její zip je zapnu­tý o něco výš. Stephanie je kon­zer­va­tiv­něj­ší, tak­že zip sko­ro nemá roze­pnu­tý a nosí dlou­hý rukáv.“

„Jsem ráda za kaž­dý extra kou­sek, kte­rý mě na plá­ži zakry­je,“ říká Hadera se smí­chem. „Dayna odved­la skvě­lou prá­ci, když zachy­ti­la pod­sta­tu postav v jejich plav­kách.“

Exkluzivní styl Victorie Leedsové v podá­ní Chopra dovo­lil Pink pře­jít z plá­že do svě­ta mra­mo­ro­vé­ho inte­ri­é­ru v Huntley Clubu.

Chopra, sama uzná­va­ná milov­ni­ce módy, s Pink úzce spo­lu­pra­co­va­la na nenu­ce­ném vzhle­du gau­ner­ky s kou­řo­vým hla­sem.

Chopra o spo­lu­prá­ci s Pink říká: „S Daynou jsme mlu­vi­ly hod­ně o tom, že by Victoria měla být napros­tým pro­ti­kla­dem všech ostat­ních dívek. Pro ni exis­tu­jí jenom jeh­lo­vé pod­pat­ky, upnu­té šaty a per­fekt­ní make-up. Ne nic, co vidí­te na plá­ži. Naším vzo­rem byla Jessica Rabbit, ale tem­ná.“

Pink spo­lu­pra­co­va­la s Frankelem, aby vytvo­ři­li vizu­ál­ní kon­cept týmu Pobřežní hlíd­ky a aby zajis­ti­li, že uni­for­my, veli­tel­ství, doprav­ní pro­střed­ky a pozo­ro­va­tel­ské věže budou este­tic­ky na stej­né vlně.

Pink si pochva­lo­va­la soudrž­nou a spo­lu­pra­cu­jí­cí atmo­sfé­ru, kte­rá na scé­ně Pobřežní hlíd­ky byla. „Shepherd Frankel za mnou vždy při­šel do kan­ce­lá­ře a změ­ny jsme děla­li spo­leč­ně. Přizpůsobil bar­vu veli­tel­ství Pobřežní hlíd­ky, aby ladi­la s tou čer­ve­nou, kte­rou jsem pou­ži­la na kos­tý­mech.“

Frankel říká: „Chtěl jsem vědět, jak nej­lé­pe mohou her­ci vypa­dat, abych se tomu odpo­ví­da­jí­cím způ­so­bem při­způ­so­bil, aby kaž­dý vypa­dal co nej­víc cool a sexy. To je to nej­dů­le­ži­těj­ší.“

„Je to tak uspo­ko­ju­jí­cí moment, když všich­ni nastou­pí ve svých uni­for­mách a vy sly­ší­te: ‚Akce!‘,“ vzpo­mí­ná Pink doja­tě. „Ty měsí­ce prá­ce, barev, stři­hů, návrhů, detai­lů; všech­no bylo pro­myš­le­no a změ­ně­no a schvá­le­no a teď v tom mohou vyjít a dělat svou prá­ci a cítit se skvě­le.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI14. června 2017 Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI Tohle léto Pobřežní hlídka světu nabídne osvěžující únik na pláž, kde se nespálíte a nebudete mít vodu v uších ani písek v botách. „Mám pocit, že každý, a zvláště teď, po tomhle šíleném […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY14. června 2017 Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY Produkce Pobřežní hlídky začala v únoru 2016, v metropoli Miami a v Boca Raton a na plážích Deerfield a Hollywood. Poté se přesunula do přímořského města Georgia v Savannah a do nedaleké […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ14. června 2017 Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ Pobřežní hlídka není jen o ‚necudné srandě‘, ale chlubí se i působivým množstvím napínavých akčních scén. Johnsonův rozkaz byl jasný. „Pojďme udělat nějakou hustou akci na vodě; něco, co […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI14. června 2017 Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI Nový tým Pobřežní hlídky se ocitne před zkouškou, kterou se stane výskyt nové drogy na pláži ve Smaragdovém zálivu. Načasování se shoduje s otevřením Huntley Clubu, plážového resortu, […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE14. června 2017 Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE Ve Smaragdovém zálivu (Emerald Bay) nikdo nevyčnívá víc než legendární záchranář, poručík Mitch Buchannon (Johnson). Jako leader Pobřežní hlídky se z Mika stal někdo jako místní lidový […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - O PRODUKCI14. června 2017 Pobřežní hlídka - O PRODUKCI TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA V určité generaci diváků po celém světě vzbuzuje název Pobřežní hlídka obrázky slunce, surfování a vypracovaných záchranářů, kteří ve […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka14. června 2017 Pobřežní hlídka Pobřežní hlídka je hlavně o záchranáři Mitchi Buchannonovi (Dwayne Johnson) a o čerstvém nováčku Zacu Efronovi, kteří si vážně vůbec nesednou. Společně ale odhalují místní kriminální […] Posted in Speciály
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • San Andreas - 60 %19. října 2022 San Andreas - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54045 s | počet dotazů: 233 | paměť: 72220 KB. | 18.04.2024 - 05:30:22