Kritiky.cz > Domácí rady > Posilování horních zádových svalů

Posilování horních zádových svalů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posilovani

V posi­lov­ně se sou­stře­dí­me na posi­lo­vá­ní nej­růz­něj­ších tělo­vých par­tií. Asi nej­roz­ší­ře­něj­ší je posi­lo­vá­ní rukou, vel­mi čas­to se však setká­vá­me i s posi­lo­vá­ním zad. V tom­to člán­ku se zamě­ří­me na posi­lo­va­cí cvi­ky, kte­rý­mi je mož­né dosáh­nout pro­táh­nu­tí a vytva­ro­vá­ní hor­ních zádo­vých sva­lů. Toto uví­ta­jí pře­de­vším páno­vé, prá­vě oni totiž záda vel­mi čas­to posi­lu­jí. Horní část zad tvo­ří z vel­ké čás­ti tra­pé­zo­vý sval. Jedná se o jeden z nej­vět­ších sva­lů, kte­rý si roz­hod­ně zaslou­ží pozor­nost! Jaké jsou tedy nej­vhod­něj­ší cvi­ky pro tra­pé­zo­vý sval? Je jich hned něko­lik:

 1. Zdvihání ramen ve stoje s jednoručními činkami

 • Jedná se o vel­mi efek­tiv­ní a při­tom poměr­ně jed­no­du­chý cvik, kte­rý by měl hra­vě zvlád­nout kaž­dý z vás. Jaký je postup? Nejprve je tře­ba se posta­vit na pev­nou pod­lož­ku, nohy mír­ně roz­kro­čí­me, zhru­ba tak, aby byly v polo­ze ramen. Nyní do kaž­dé ruky ucho­pí­me jed­nu jed­no­ruč­ní čin­ku s dosta­teč­nou zátě­ží. V prv­ní polo­ze máme ruce svě­še­né, nyní se je pokou­ší­me nad­zve­dá­vat ovšem pou­ze malý kou­sek, jen tak, že vyko­ná­vá­me pohyb v rame­nou. Náš postoj musí být po celou dobu opa­ko­vá­ní vzpří­me­ný a ruce musí být neu­stá­le kol­mé k zemi!
 1. Vytahování velké činky za zády

 • U toho­to cvi­ku postu­pu­je­me tak, že si opět vzpří­me­ně stoup­ne­me, ruce dáme za záda a ucho­pí­me do nich vel­kou čin­ku. Prvotní polo­ha je zase se svě­še­ný­ma ruka­ma. Činku se sna­ží­me nad­zve­dá­vat a to tak, že vyko­ná­vá­me pou­ze pohy­by kol­mé­ho smě­ru v rame­nech. Celý postup něko­li­krát opa­ku­je­me.
 1. Přítahy širším úchopem k bradě

 • Jedná se o veli­ce roz­ší­ře­ný cvik, kte­rý má pro tra­pé­zo­vý sval vel­kou efek­ti­vi­tu. Algoritmus je násle­du­jí­cí: Ve sto­je dáme ruce před sebe tako­vým způ­so­bem, že od těla k lok­tu jsou ruce rov­no­běž­né se zemí a od lok­tů k dla­ním potom kol­mé smě­rem vzhů­ru. Uchopíme do nich těž­ší čin­ku a pro­vá­dí­me pohy­by, pro­střed­nic­tvím kte­rých při­ta­hu­je­me dla­ně k bra­dě. Lokty by měly pokud mož­no zůstá­vat v nehyb­né polo­ze!

Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum 16. říj­na 2009
Zdroj United States Army
Autor Courtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka?17. listopadu 2019 Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka? Bel má rozporuplné pocity, jelikož má Vánoce strávit u babičky. To by nebyl až takový problém, kdyby babička nebydlela ve starém domě, který nebudí v Bel zrovna ten nejlepší dojem. To […] Posted in Recenze knih
 • Sharktopus vs. Pteracuda (2014)29. října 2016 Sharktopus vs. Pteracuda (2014) Jak nejlépe zničit, téměř nezničitelné monstrum? Vypustit jiného, geneticky upraveného zabijáka.   Vědec Rico Symes touží po mocné biologické zbrani, která by mu přinesla […] Posted in Horory
 • Ženská válka! | Survivor CZ&SK28. ledna 2022 Ženská válka! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
 • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […] Posted in Recenze knih
 • Slash (2002)9. prosince 2017 Slash (2002) Půda potřebuje čerstvou krev… Krátce po vystoupení kapely Slash je její zpěvák Mac kontaktován neznámým mužem, který mu předá dopis od otce a řekne mu o smrti jeho tety. Mac […] Posted in Horory
 • 1408 (2007)14. prosince 2016 1408 (2007)  Pokoj 1408 skrývá hrůznou minulost. Spisovatel John Cusack však hodlá dokázat, že jde jen o další podvrh. Netuší však, jak šeredně se mýlí… Mike Enslin sice nepatří […] Posted in Horory
 • Ararat (2002)5. května 2015 Ararat (2002) Atom Egoyan patří mezi mé oblíbené režiséry (získal si mě jednoho večera na čt2 snímkem Exotica), ale z relativně skromné sbírky jeho filmů (není to rozhodně nějaký filmový "grafoman") […] Posted in Filmové recenze
 • Europa Report [55%]27. července 2013 Europa Report [55%] Koncept found-footage filmu je v poslední době poměrně populární. Těch opravdu dobrých snímků na něm založených je ale jen opravdu skromné množství. Monstrum z roku 2008 nebo částečně i […] Posted in Filmové recenze
 • Serpent and the Rainbow, The (1988)13. října 2016 Serpent and the Rainbow, The (1988) Wes Craven nám ukáže, že Haiti je sice na jednu stranu pěkným místem pro cestování, ale na tu druhou musíte počítat s tím, že se zde provozuje voodoo a sem tam si tu z někoho udělají […] Posted in Horory
 • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52999 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71487 KB. | 24.06.2024 - 02:50:28