Kritiky.cz > Horory > Umma (2022)

Umma (2022)

rp Umma 2022.jpg
rp Umma 2022.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ne kaž­dá mat­ka je vzo­rem pro svou dce­ru!

Amanda žije sama se svou dospí­va­jí­cí dce­rou Chris na ame­ric­kém ven­ko­vě. Kvůli trau­ma­tu z dět­ství nepo­u­ží­va­jí elektři­nu ani elek­tro­nic­ké výrob­ky a obě ženy žijí v ústra­ní od spo­leč­nos­ti, vče­la­ří a pro­dá­va­jí med. Jednoho dne se však před domem obje­ví Amandin strýc z Koreje, kte­rý ji při­ve­zl ostat­ky její nedáv­no zemře­lé mat­ky (Ummy) a pokárá ji, že nedo­dr­žu­je zvy­ky svých před­ků a její dce­ra neu­mí ani slo­vo korej­sky. Poté odje­de, ale od té chví­le se na used­los­ti začnou dít podiv­né věci. Amanda stá­le čas­tě­ji trpí děsi­vý­mi noč­ní­mi můra­mi, vídá pří­zrak své mat­ky, se kte­rou se nero­ze­šla v dob­rém i ve dne a vztah s Chris se taky začne zhor­šo­vat. Jakoby její Umma zno­vu chtě­la zís­kat moc nad svou rodi­nou a pře­vy­cho­vat je k obra­zu své­mu i ze záhro­bí…Režie: Iris K. Shim

Rok výro­by: 2022

Délka: 83 min

Země: USA

 

Hrají:

Sandra Oh...(Amanda)

Fivel Stewart...(Chris)

MeeWha Alana Lee...(Umma)

Dermot Mulroney...(Danny)

Odeya Rush...(River)

...a dal­ší


Zde je dal­ší důkaz toho, že Sony Pictures  by měla dát od horo­ro­vé­ho žán­ru ruce pryč. V roce 2022 moc u divá­ků neza­bo­do­val ani Morbius a Umma na tom neby­la o nic lépe. A to při­tom byl pod pro­duk­cí pode­psán sám Sam Raimi. Nejde sice o vylo­že­ný pro­pa­dák, ale do kva­lit­ní ducha­ři­ny má ten­to kou­sek sak­ra dale­ko. Snad kdy­by se jed­na­lo o mys­te­ri­óz­ní dra­ma a nefi­gu­ro­val u toho horo­ro­vý žánr, dalo by se ješ­tě při­mhou­řit oko, ale horo­ro­vých prv­ků (těch kva­lit­ních) tu bylo jako šafrá­nu.

 

Celé to půso­bi­lo spí­še jako jaký­si ame­ric­ký pokus o korej­ský folklor a při­blí­že­ní jejich pro­ple­te­ných rodin­ných pout, úcty a vazeb mat­ky a dce­ry, oko­ře­ně­né o digi­tál­ní­ho mýtic­ké­ho kumi­ho. Jenomže jako celek to v mých očích moc nefun­go­va­lo. Atmosféra mís­ty dost stag­no­va­la, hlu­chých a neza­jí­ma­vých míst tu byla celá hro­ma­da, oprav­du pove­de­ných pasá­ží mini­mum a jedi­né co to drže­lo nad vodou, byl herec­ký výkon obou hlav­ních pro­ta­go­nis­tek. Jak Sandra Oh tak Fivel Stewart si neved­ly vůbec špat­ně.

 

Trochu mě mrze­lo, že se tu více neroz­vi­nu­la minu­lost Amandy a její útra­py s pano­vač­nou a zlo­bou pohl­ce­nou mat­kou. Pár názna­ků tu je díky vzpo­mín­ko­vým zábles­kům a i ona Amanda nám něco povyprá­ví, ale jen veli­ce okra­jo­vě. Několik leka­ček by se tu taky našlo, ale jak už jsem řekl, na kva­lit­ní duchař­ský kou­sek toho bylo málo. Jestli byla cílo­vou sku­pi­nou gene­ra­ce oko­lo pat­nác­ti let – tak to mož­ná fun­go­va­lo, ale jinak ne. Umma tak v mých očích zrov­na dva­krát neza­bo­do­va­la. Není to vylo­že­ná tragé­die, ale pokud chce­te vidět oprav­du kva­lit­ní ducha­ři­nu, podí­vej­te se roz­hod­ně někde jin­de. 


Hodnocení:

40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Survivor - 21. epizoda (SK - 37.,38.) - "Zahoďte šátky"3. dubna 2022 Survivor - 21. epizoda (SK - 37.,38.) - "Zahoďte šátky" "Zahoďte šátky" je věta, které se chce dožít každý hráč Survivora, a v této epizodě se nám to konečně podaří. SK-37. epizoda Nový kmen se jmenuje Bonao a máme v něm 10 hráčů. Právě teď […] Posted in Reality show
  • Xtro 3: Watch the Skies (1995)2. června 2012 Xtro 3: Watch the Skies (1995) Při zneškodňování bomb z druhé světové války narazí vojáci na mimozemského tvora, kterému přestali chutnat králici a dostal zálusk na lidské masíčko… […] Posted in Horory
  • Emily in Paris - nová seriálová jednohubka od Netlixu12. října 2020 Emily in Paris - nová seriálová jednohubka od Netlixu V češtině zní název seriálu Emily v Paříži a na Netlixu měl premiéru 2.října 2020. Pokud jste fanoušky kultovního Sexu ve městě, možná si vzpomenete na šestou sérii, kdy Carrie následovala […] Posted in TV Recenze
  • Climax (2018)3. února 2019 Climax (2018) Agresivní,provokativní, kontrovérzní a hranice posouvající francouzský Gaspar Noe natočil svůj nejlepší počin a je to opět originální, neotřelá a nepříjemně dusná podívaná.Film je dokonce […] Posted in Krátké recenze
  • #35 - Onibaba (1964)4. listopadu 2019 #35 - Onibaba (1964) Japonský film odehrávající se v lánech rákosí, v polích, kde se může skrývat láska, smrt, ale i jedna obrovská díra, chřtán, který polyká lidská těla stejně jako lidské duše. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • DNA (1997)19. listopadu 2012 DNA (1997) Další podprůměrná vykrádačka známých filmů, kterou stačí vidět jednou a pak už po ní ani pes neštěkne. Vědec Wessinger dorazí do severního Bornea, aby zde kontaktoval […] Posted in Horory
  • Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 210. července 2017 Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 2 Soutěž trvá ode dneška do 16. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz. Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na […] Posted in Soutěže
  • Podzimní tvoření s dětmi19. září 2014 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […] Posted in Domácí rady
  • Čertí brko – Recenze – 50%21. listopadu 2018 Čertí brko – Recenze – 50% Centrální peklo se nachází ve středu Země, odkud vedou cestičky do oblastních pekel těsně pod povrchem lidských měst a vesnic, kde kouzelná čertí brka zapisují hříchy tamních obyvatel. V […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba22. října 2020 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Galaktickou republikou zmítají nepokoje. Vznikly spory ohledně zdanění obchodních cest k odlehlým hvězdným soustavám. Chamtivá Obchodní federace doufá, že záležitost vyřeší její armáda […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 12,22623 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72231 KB. | 22.05.2024 - 17:35:16