Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket

Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket

02
02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netflix nadá­le posi­lu­je svo­ji pozi­ci pre­mi­an­ta mezi stre­a­mo­va­cí­mi služ­ba­mi. Podle Filmfanatica ho však na vrchol netáh­nou fil­my, ale spí­še seri­á­ly a také zda­ři­lé doku­men­tár­ní série. Poslední před­sta­ve­ní (The Last Dance) je bez dis­ku­ze jed­ním z nej­lep­ších spor­tov­ních doku­men­tů všech dob. Tolik na úvod. Vezměte zkrát­ka 10 hodin vaše­ho živo­ta a obě­tuj­te je téhle sérii. O bas­ket­ba­lu totiž neu­vi­dí­te nic lep­ší­ho.

Fenomén Jordan
Tahle hra u nás nepat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší, ale vsa­dím svo­je jedi­né tenis­ky Nike, že to, co o bas­ket­ba­lu Češi vědí, se z nej­vět­ší čás­ti zro­di­lo prá­vě v 90. letech a zla­té éře Michaela Jordana a jeho týmu Chicago Bulls. Pravděpodobně nej­lep­ší bas­ket­ba­lis­ta všech dob se před kame­rou trpě­li­vě zpo­ví­dá z celé své kari­é­ry. Pojícím prv­kem všech dílů je pak Jordanova posled­ní sezó­na 97-98, kte­rá je skvě­lým způ­so­bem orá­mo­vá­na fla­shbac­ky, jež dodá­va­jí doku­men­tu potřeb­ný kon­text i emo­ci­o­nál­ní sílu.

Chicago Bulls
Kdo vyrůs­tal v 90. letech nemohl nena­ra­zit na znač­ku Chicago Bulls. Hlava býka se v téhle éře sta­la syno­ny­mem vítězů, pro­to­že Bulls doká­za­li začát­kem deká­dy zví­tě­zit ve slav­né NBA hned 3x v řadě a v sezó­ně 97-98 úto­či­li na svůj dru­hý hat­trick. Krom Jordana k tomu při­spě­la také hezká řád­ka dal­ších skvě­lých hrá­čů, kte­ří však zůstá­va­li ve stí­nu toho nej­ge­ni­ál­něj­ší­ho. Leckdy to neby­lo leh­ké, ale v prů­bě­hu série vám dojde, že men­ta­li­ta vítě­ze, kte­rou v sobě Michael Jordan měl, byla tou roz­ho­du­jí­cí silou, kte­rá udě­la­la z týmu Chicago Bulls jed­nu z nej­slav­něj­ších spor­tov­ních dynastyí všech dob.

Nic než vítěz­ství
V někte­rých pasá­žích dojde i na zají­ma­vé kon­fron­ta­ce, pro­to­že tvůr­ci se nesty­dí před­lo­žit Jordanovi štipla­vý komen­tář někte­ré­ho jeho sou­pe­ře nebo i spo­lu­hrá­če. Nebylo leh­ké hrát pro­ti němu, ale záro­veň neby­lo snad­né nastu­po­vat s ním ve stej­ném dre­su. Po něko­li­ka dílech sami odha­lí­te, co Jordana doká­za­lo spo­leh­li­vě vyhe­co­vat a namo­ti­vo­vat k tomu, že posou­val všech­ny mys­li­tel­né rekor­dy NBA.

Více na Kritiky.cz
PETR HARAZIN (29 LET) Zpěvák a kytarista Petr Harazin je frontmanem kapely Nebe, která stojí za titulní písní filmu...
Filmy4you v Neviditelném psu Jední z mnoha čtenářů našeho magazínu Filmy4you.info je i novinář Ondřej Neff. Odkazujeme ...
Gameplay a nové informace z Age of Empires IV 10. dubna.... Gameplay a nové informace z Age of Empires IV 10. dubna. Microsoft láká na speciální event urč...
John Wick: Kapitola 4 Můžou být mírné spoilery, ale nic zásadního k ději, spíše vypichnutí jednotlivých s...
Westworld - Fidelity (S04E06) Už se nám blíží konec, ještě dva díly a dozvíme se jak to vlastně dopadne v N.Y. s robot...

Výjimečná osob­nost však muse­la snést také řadu pří­ko­ří i osob­ních kata­strof. Díky téhle doko­na­lé retrospek­ti­vě však Michaela Jordana doká­že­te doce­nit a trouf­nu si tvr­dit, že o bas­ket­ba­lu ani nemu­sí­te nic vědět. I bez toho pocho­pí­te, že jde o jed­nu z nej­vět­ších postav celé spor­tov­ní his­to­rie. Prototyp vítě­ze. Poslední před­sta­ve­ní zkrát­ka pře­sa­hu­je hra­ni­ci bas­ket­ba­lu stej­ně tak, jako samot­ný Michael Jordan.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mlha války – zpověď architekta moci30. srpna 2020 Mlha války – zpověď architekta moci Robert McNamara byl jedním z nejexponovanějších ministrů obrany USA. Tenhle srategický post zastával v letech 1961 až 1968 – tedy v době vrcholné Vietnamské války. Sloužil pod […] Posted in Dokumenty
  • Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena23. srpna 2020 Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena V červnu 2010 objevila jedna běloruská firma počítačového červa, pro kterého se později rozšířil název Stuxnet. Byl to první známý červ, který se soustředil na kontrolu průmyslových […] Posted in Dokumenty
  • Hooligans – Zákon tribuny16. srpna 2020 Hooligans – Zákon tribuny Britský herec Danny Dyer nás v sérii 10 dokumentů provede světem fotbalových chuligánů. A podle mě je to ten nejlepší průvodce, jaký se podobného úkolu mohl zhostit. Jeho role ve filmu […] Posted in Dokumenty
  • Dycky Sunderland (1. a 2. série)9. srpna 2020 Dycky Sunderland (1. a 2. série) S fotbalovými dokumenty se poslední dobou roztrhl pytel. Není to jen slávistická Totáln! sezona, ale třeba i All or Nothing: Manchester City nebo trochu exotičtější Maradona v Mexiku. […] Posted in Dokumenty
  • JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu2. srpna 2020 JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu 22. listopad 1963 byl v texaském Dallasu zastřelen 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy a dokument JFK: V zákulisí je jakýmsi dovětkem ke stejnojmenému filmu […] Posted in Dokumenty
  • Žhavé výstřely I29. července 2020 Žhavé výstřely I V zájmu žánrové vyváženosti dnes do FFF zařadíme komedii, respektive parodii. Rozhodně ale nečekejte, že by kvůli téhle snaze o zastoupení všech žánrů nějak klesala úroveň Filmů Filmového […] Posted in F.F.F.
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • Vetřelci22. července 2020 Vetřelci Ellen Ripleyová to v prvním Vetřelci natřela šmejdovi z vesmíru v souboji jeden na jednoho. Byla to klaustrofobická a hlavně atmosférická bomba, která světu představila jedno z […] Posted in F.F.F.
  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • Terminátor 2: Den zúčtování15. července 2020 Terminátor 2: Den zúčtování Do kin před časem dorazila nejnovější reinkarnace Skynetu a jeho robotických zabijáků (Terminator Genisys). Že to ale není žádná sláva, o tom už psal Filmfanatic s předstihem. Nebude tedy […] Posted in F.F.F.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98875 s | počet dotazů: 287 | paměť: 69685 KB. | 03.12.2023 - 09:46:21