Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Psycho - Klasika všech klasik a pradědeček všech hororů.

Psycho - Klasika všech klasik a pradědeček všech hororů.

Psycho
Psycho
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kultovní film ame­ric­ké­ho génia, sira Alfréda Josepha Hitchcocka, kte­rý se zapsal do divác­ké­ho pově­do­mí prá­vě tím­to sním­kem, i když nato­čil mno­ho dal­ších (mož­ná i lep­ších) fil­mů.

Děj se ode­hrá­vá pře­de­vším v domě mla­dé­ho Normana Batese, kte­rý slou­ží jako pří­le­ži­tost­ný motel pro oso­by ces­tu­jí­cí po blíz­ké sil­ni­ci. A zde se také začne ode­hrá­vat pří­pad sekre­tář­ky Marion Craneové, kte­rá chce začít nový život a tak utí­ká ze své prá­ce s „tro­chou“ peněz na při­lep­še­nou (ty pení­ze při­ro­ze­ně nejsou její 🙂 ). V noci se v tajem­ném mote­lu nad naší hrdin­kou sleh­ne zem. Na scé­ně se obje­vu­je Marionina sest­ra a dek­tek­tiv, kte­ří po ní pát­ra­jí.

Ale když toto píši, mám tak tro­chu pocit, jako když nosím dří­ví do lesa. Tenhle fil­mu už pře­ci musel kaž­dý vidět... a nebo ne? Nu, urči­tě o něm už všich­ni ale­spoň sly­še­li. Děj tedy už dále pro­zra­zo­vat nebu­du, tře­ba se ješ­tě najde někdo, kdo ten­to skvost nevi­děl, a byla by ško­da mu to celé pro­zra­dit.

Ovšem, co se, ale­spoň mého, zážit­ku z fil­mu týče, neče­kej­te, že se bude­te bát. V dneš­ní době už film bohu­žel ztra­til své horo­ro­vé kouz­lo. Doba vzni­ku se neza­pře a z horo­ru nám tak do dneš­ní doby zůstá­vá snad jen pár leka­ček (a neza­po­me­nu­tel­ná scé­na ve spr­še).

Rozhodně tím ale neří­kám „nedí­vej­te se na to“. Tenhle sní­mek je pře­de­vším ukáz­ka fil­mař­ské­ho umě­ní a reži­sér­ské­ho génia a tepr­ve potom něja­ký horor. Sledujte s jakou peč­li­vos­tí jsou scé­ny toče­ny, jak na sebe nava­zu­jí, úžas­né. Je ale tře­ba mít na pamě­ti dobu vzni­ku fil­mu. Pak si tepr­ve uvě­do­mí­te s čím vším pri­šel Hitchcock jako prv­ní, co vše vymys­lel a co dnes vykrá­dá kaž­dý dru­hý film.

Víte, že...

  • hlas mat­ky Normana Batese je napříč celou sérií fil­mů (tedy kro­mě sním­ku Psycho IV) stá­le stej­ný? Mluvila ho hereč­ka Virginia Gregg.
  • Psycho byl prv­ní film kde bylo kame­rou zabrá­no splach­nu­tí zácho­du? To roz­lí­ti­lo cen­zo­ry, pro­to­že tyto zábě­ry byly do té doby tabu. V jed­nu chví­li A. Hitchcock dokon­ce uva­žo­val o uve­de­ní sním­ku bez povo­le­ní.
  • pro­to­že se Psycho stá­le drží mezi TOP 25 sním­ky na IMDB, bylo zařa­ze­no mezi kul­tur­ní dědic­tví Spojených stá­tů

Photo © 1960 Paramount Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
DLC Wrath of the Druids do Assassin’s Creed Valhalla se odkládá z 29. 4. 2021 na 13. 5. 2021. DLC Wrath of the Druids do Assassin’s Creed Valhalla se odkládá z 29. 4. 2021 na 13. 5. 2021. ...
Under Capricorn (Pod obratníkem Kozoroha 1949) Austrálie je zemí, která je plná Australanů. To platilo v na počátku 19. století, kdy tam sp...
Fermentace. Kvašené potraviny pro zdravý život. Průvodce prastarým světem kultivování potravin Kniha "FERMENTACE. Kvašené potraviny pro zdravý život. Průvodce prastarým světem kultivován...
Co si nenechat ujít v Plzni Finále Plzeň se tradičně stává místem, které si filmoví tvůrci zvolí pro první uvedení ...
Policejní akademie 2: První nasazení Policejní akademie 2: První nasazení je americká komedie z roku 1985, kterou režíroval Jerry P...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96132 s | počet dotazů: 283 | paměť: 69795 KB. | 03.12.2023 - 09:43:20