Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Kdo se bojí Virginie Woolfové?

Kdo se bojí Virginie Woolfové?

Wolf
Wolf
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavními pro­ta­go­nis­ty jsou stár­nou­cí man­že­lé Martha a George v podá­ní sku­teč­ných man­že­lů Elizabeth TaylorRicharda Burtona. Právě oni se také význam­ně zasa­di­li o vytvo­ře­ní fil­mu. Příběh se ode­hrá­vá během jedi­né noci, ve kte­ré k Marthě a Georgeovi při­jdou na návště­vu mla­dí man­že­lé. George i Nick učí na míst­ní uni­ver­zi­tě, na kte­ré je Marthin otec rek­to­rem.

Nick a jeho man­žel­ka se nesta­čí divit, ke komu to při­šli na návště­vu. Martha a George mají vel­mi své­ráz­ný, drs­ný vztah. Neustále se čas­tu­jí nevy­bí­ra­vý­mi jmé­ny a jeden dru­hé­ho se sna­ží před hos­ty sho­dit. Jejich dia­lo­gy jsou oprav­du zážit­kem. Velmi čas­to mlu­ví jeden přes dru­hé­ho, opa­ku­jí se nebo se záměr­ně nesna­ží pocho­pit, o čem ten dru­hý vlast­ně mlu­ví. Z toho vše­ho pak vychá­zí tako­vé deba­ty, že návšte­va i divák žas­ne. V prv­ní čás­ti fil­mu se divák doce­la nasmě­je. Např. při Georgově roz­sáh­lé úva­ze o gene­ti­ce a jejím mož­ném dopa­du na lid­stvo. Celou teo­rii George uza­vře slo­vy, že vlá­du pře­vez­mou mra­ven­ci a že on tedy přes­ně ví, kdy se má cítit ohro­žen :-).

Postupně se však pří­běh změ­ní v malé dra­ma, v němž se všich­ni akté­ři sta­nou před­mě­tem Marthiných a Georgeových intrik a vymyš­le­ných her. Všichni se o ostat­ních i o sobě samých dozví­da­jí nepří­jem­ná fak­ta. Ukazuje se, že ani mla­dé man­žel­ství roz­hod­ně není tak doko­na­lé, jak by se na prv­ní pohled zdá­lo. I Nick a jeho man­žel­ka spo­lu hra­jí nečest­nou hru, i když ne tak drá­sa­jí­cí jako star­ší man­že­lé. Příběh vrcho­lí smr­tí fik­tiv­ní­ho syna Marthy a George. Tím George zasa­dí Marthě koneč­ný úder a dojde k shake­spea­rov­ské­mu „zkro­ce­ní zlé ženy“. Noc kon­čí, mla­dí odchá­ze­jí domů nahlo­da­ní sku­teč­nost­mi, kte­ré se o sobě dozvě­dě­li. George a Martha spo­lu poklid­ně hovo­ří a chys­ta­jí se jít spát...


Photo © Warner Bros


Podívejte se na hodnocení Kdo se bojí Virginie Woolfové? na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29184 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71626 KB. | 18.06.2024 - 11:46:28