Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fotři jsou lotři [30%]

Fotři jsou lotři [30%]

rp little fockers.jpg
rp little fockers.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V kinech ČR od: 23.12.2010
V kinech SR od: 23.12.2010
Na DVD od: 27.04.2011
Na Blu-ray od: 27.04.2011

http://www.csfd.cz/film/254470-fotri-jsou-lotri/

Rodinná kome­die Fotr je lotr byla poměr­ně zda­ři­lou rodin­nou oddychov­kou, kte­ré se však poda­ři­lo komerč­ně vyu­žít zná­mých tvá­ří a oblí­be­né­ho téma­tu. Vydělala poměr­ně balík a tak pod­le typic­ké holly­wo­od­ské mate­ma­ti­ky při­šel dru­hý, o pozná­ní méně pove­de­něj­ší díl. No a jeli­kož i ten vydě­lal navzdo­ry niž­ší zábav­nos­ti poměr­ně sluš­ný balík, došlo na pokra­čo­vá­ní čís­lo dvě. Třetí Fotři se tak vra­ce­jí k pří­bě­hu ošet­řo­va­te­le Gaylorda Jebala, kte­rý i přes své­ho otrav­né­ho tchá­na, mimo jiné býva­lé­ho agen­ta taj­ných slu­žeb, úspěš­ně pokra­ču­je ve výcho­vě svých dvou dětí. Problémy ovšem nasta­nou v oka­mži­ku, kdy tchán dosta­ne leh­ký infarkt, kte­rý ho donu­tí pře­mýš­let o pře­dá­ní šta­fe­ty na pozi­ci hla­vy rodi­ny.

Předně je tře­ba říci, že pokud se vám nelí­bil ani jeden z před­cho­zích dílů, ten­to se vám nebu­de líbit už vůbec. Celý sní­mek je totiž napros­to oči­vid­ným vaře­ním z vody zalo­že­né na vel­mi nevy­da­ře­ném scé­ná­ři. Občas u situ­a­cí divák pře­stá­vá chá­pat důvo­dy cho­vá­ní někte­rých postav a jedi­né vysvět­le­ní pro něj je fakt, že to tak pros­tě je. To je vlast­ně i cel­ko­vý dojem z fil­mu. Spousta situ­a­cí se děje, pro­to­že to tak pros­tě je, sem tam se mih­ne něja­ká zná­má posta­va, sem tam se zda­ří sluš­ná scé­na ale pořád je z toho cítit pomy­sl­né nasta­vo­vá­ní mou­kou. A že jí je tam požeh­na­ně.

Třetí Fotři tak jsou jen pra­chspros­tým vyva­řo­vá­ním již tak vyva­ře­né lát­ky, kte­rou se pro­du­cen­ti sna­ží tak moc pro­dat, až to bolí. Celkový úpa­dek úrov­ně humo­ru a sna­ha pro­dat divá­ko­vi laci­né žer­ty je až moc oči­vid­ná. Pár (slo­vy dvě) dob­rých scén nemá šan­ci zachrá­nit jinak uzý­va­nou pře­hlíd­ku nudy a zby­teč­nos­ti. Ani Harvey Keitel v roli šéfa děl­ní­ků.

Koktejl :
50 % Nuda
40 % Opakování je mat­kou moud­ros­ti
5 % Dvě oprav­du pove­de­né scé­ny
5 % Hervey Keitel


Podívejte se na hodnocení Fotři jsou lotři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34040 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72014 KB. | 19.04.2024 - 01:53:23