Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Klára Melíšková BEDŘIŠKA

Klára Melíšková BEDŘIŠKA

Meliskova
Meliskova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jaká je vaše Bedřiška, kte­rou ztvár­ňu­je­te v tri­lo­gii Zahradnictví?

Je to nej­star­ší ze sester Rohnových. Nemá děti, zůsta­la sama a má na sta­rost celou rodi­nu. Je to tako­vý chlap v suk­ni. Přijala to a pomá­há vycho­vá­vat děti sester, pro­to­že jejich otco­vé jsou pryč a sest­ry jsou na ně samy. Dělá jim tak tro­chu tátu. Je vel­mi urput­ná, a mož­ná i pro­to jí to s těmi chla­py moc nevy­chá­ze­lo. Chvíli mi sice trva­lo, než jsem ji našla, pro­to­že ve fil­mu pro­jde vývo­jem od roku 1939 do roku 1959. Ale mám pocit, že až když jsem zača­la hrát nej­star­ší Bedřišku, tak jsem pocho­pi­la, jak mám ztvár­nit tu mla­dou. Tak dou­fám, že to nebu­de poznat. (smích)

Bavily vás pro­mě­ny, kte­rý­mi si Bedřiška během těch dva­ce­ti let pro­jde?

Ano. Bavilo mě to spo­lu s Honzou Hřebejkem hle­dat. Těšila jsem se na tu dobu. Mám ji straš­ně ráda. Bavilo mě hrát si s tím poci­tem, když jsem dosta­la sil­né brý­le a jako bych ztloust­la, jaká bych moh­la být za těch­to okol­nos­tí. V mas­kér­ně jsem vždyc­ky sedá­va­la hodi­nu a půl.

Film se točil pod­le scé­ná­ře Petra Jarchovského, ve kte­rém jsou pro­mít­nu­ty vzpo­mín­ky jeho mamin­ky a tatín­ka. Potěšila vás nabíd­ka zahrát si vlast­ně his­to­rii jeho rodi­ny?

Rozhodně. Dokonce jsem se s Petrem sešla a on mi vyprá­věl o své rodi­ně a mamin­ce. Jak on to vní­má a co o nich ví. Ukazoval mi foto­gra­fie a vyprá­věl růz­né rodin­né his­tor­ky. Bylo to úžas­né a krás­né, jak je toho plný. Jak mu najed­nou v rám­ci Zahradnictví oží­vá jeho rodi­na.

Co vás po pře­čte­ní scé­ná­ře na Zahradnictví nej­ví­ce zau­ja­lo?

Jednak to, že je to skvě­le napsa­né, a taky jsem vědě­la, kdo tam bude hrát, tak­že jsem se hroz­ně těši­la na to, až se s nimi potkám. Třeba spo­je­ní s Gábinou a Aňou bylo skvě­lé. Jsou to výbor­né hol­ky a mys­lím, že jsme se na sebe krás­ně napo­ji­ly a vyla­di­ly se.

Je Honza Hřebejk přís­ný reži­sér nebo povo­lu­je i drob­nou impro­vi­za­ci, tře­ba co se tex­tů týče?

Drží se tex­tů, ale pokud cítí, že vznik­ne něco dob­ré­ho, tak to tam nechá. Spolupráce to byla výbor­ná.

Když se podí­vá­te zpět na natá­če­ní Zahradnictví, co vám nej­ví­ce utkvě­lo v pamě­ti?

Ty úžas­né inte­ri­é­ry, kte­ré Honza Kadlec vymys­lel a nechal s pro­du­cen­tem Viktorem Taušem posta­vit. Je to úpl­ně famóz­ní a mys­lím si, že na čes­ké pomě­ry i nebý­va­lé.

Co je pod­le vás Zahradnictví?

Je to pří­běh jed­né rodi­ny v obdo­bí dva­ce­ti let, během vál­ky a v pová­leč­ném sta­vu u nás v Československu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Invalida: Film, který překonal MOST!1. května 2023 Invalida: Film, který překonal MOST! „Být, či nebýt?“ Prapůvod téhle smysluplné otázky historie přisuzuje už dánskému princi Hamletovi. K jaké odpovědi dospěl, to jsou známá fakta. Ale když si ji cca před 2 lety položil Tomáš […] Posted in Filmové recenze
  • Velká premiéra – Recenze – 40 %23. července 2022 Velká premiéra – Recenze – 40 % Velká premiéra je novým filmem režiséra, scenáristy a herce Miroslava Krobota, který jej stejně jako své předchozí celovečerní počiny Díra u Hanušovic a Kvarteto napsal spolu se […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […] Posted in Speciály
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR10. října 2018 Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70186 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72337 KB. | 24.04.2024 - 13:42:55