Kritiky.cz > Krátké recenze > Rytíři spravedlnosti (2020)

Rytíři spravedlnosti (2020)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anders Thomas Jensen nato­čil jeden z nej­lep­ších Severských fil­mů za posled­ních 10 let a k dis­po­zi­ci má ty nej­vět­ší hvězdy.
Mads Mikkelsen( Hon!), Nikolaj lie Kaas ( Složka 64), Nicolars Bro ( Zabijáci z málo­měs­ta) pro­ti Rolandu Møllerovi (R) tomu říkám cás­ting jak sviňa!
Při tra­gic­ké neho­dě vla­ku zemře man­žel­ka hlav­ní­ho hrdi­ny za kte­rým pří­jdou 3 kama­rá­di, kte­ří vypo­čí­ta­li, že se nejed­na­lo o neho­du a zda má chuť se pomstít a jít napro­ti nebez­peč­né­mu motor­kář­ské­mu gan­gu.
Film má solid­ní Revenge pří­běh, kte­rý je oko­ře­něn drs­ným a vel­mi vtip­ným čer­ným humo­rem ( smál jsem se čas­to), inte­li­gent­ní­mi dia­lo­gy a když došlo na akci, tak ta je nekom­pro­mis­ní, inten­ziv­ní a kure*sky rea­lis­tic­ká, pře­de­vším finál­ní Home Invasion má atmo­sfé­ru jak krá­va.
Mads Mikkelsen má nej­spíš nej­lep­ší roli po Honu jeli­kož zde hra­je elit­ní­ho a vytré­no­va­né­ho vojá­ka a jde z něj respekt a zápo­rák Roland Møller, ten se už osvěd­čil v téhle roli nemi­lo­srd­né­ho hajz­la něko­li­krát ikdyž zde by si zaslou­žil ješ­tě více pro­sto­ru.
Velmi dob­rý film, na kte­rý se nejen dob­ře dívá, ale zůsta­ne i pří­jem­ná chuť na jazy­ku po skon­če­ní fil­mu.
Na plný počet bych uví­tal víc akce a vět­ší pro­stor pro zápo­rá­ka, ale jinak vel­ká spo­ko­je­nost.
Příběh****, Akce**** Humor****, Násilí***, Zábavnost****, Hudba****, Vizuál****, Atmosféra****, Napětí****. 8.5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29484 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71504 KB. | 20.06.2024 - 15:01:31