Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih

Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih

HR01
HR01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mezi prv­ní­mi hvězda­mi, kte­ré nově pat­ří mezi herec­ké osa­zen­stvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít urči­tě vel­kou a důle­ži­tou roli. Druhý asi moc dlou­ho nezů­sta­ne, slav­né­mu zpě­vá­ko­vi tvůr­ci umož­ni­li slo­žit píseň a spřá­te­lit se s jed­ním hlav­ním hrdi­nou.

Poslední díl loň­ské sezó­ny jsme opus­ti­li v půli ces­ty. Daenerys je na ces­tě na pev­ni­nu, kde se naro­di­la, John Sníh se stal krá­lem Severu, Cersei zabi­la své­ho posled­ní­ho syna a spo­lu se svým bra­t­rem (i milen­cem) Jaimem vlád­ne sed­mi krá­lov­stvím. Arya se vra­cí za svou odpla­tou, aby všich­ni, kdo jí zabi­li pří­buz­né, při­šli o život.

První díl je jakým­si pokra­čo­vá­ním posled­ní­ho dílu před­cho­zí sezó­ny. Všechny pří­bě­ho­vé linie, kte­ré se nača­ly před více než rokem, zdár­ně pokra­ču­jí a uza­ví­ra­jí se. Čeká nás mno­ho zají­ma­vých oka­mži­ků, mno­ho lidí zabi­tých jedem, hla­dem a samo­zřej­mě bílí chod­ci.

Během hodi­ny epi­zo­dy se uká­za­ly všech­ny důle­ži­té posta­vy, jejich cho­vá­ní nezkla­ma­lo a postup­ně se při­pra­vu­jí na vět­ší udá­los­ti, kte­ré mož­ná skon­čí vymře­ním všech lidí. Během dvou násle­du­jí­cích sezon samo­zřej­mě bílí chod­ci nepři­jdou, sever nebu­de zni­čen a noč­ní hlíd­ka nebu­de vybi­ta, ale v nad­chá­ze­jí­cích tři­náct­ce  dílů nás urči­tě čeká něko­lik smr­tí, bitev... Snad oblí­be­né posta­vy pře­ži­jí do kon­ce seri­á­lu.

Jako prv­ní díl sezó­ny jsem dopl­ňo­va­cí pří­běh čekal, byl dost dob­ře sepsán a dia­lo­gy taky pad­nou svým posta­vám. Z názna­ků a úsměvů her­ců je jas­ně vidět, že ne všech­no bude tak jed­no­du­ché, jak se řeklo dia­lo­gy.  Vše se urči­tě posu­ne do tem­něj­ších časů, kdy se bude bojo­vat o kaž­dý život. Akce bude hod­ně. Těším se na pokra­čo­vá­ní a pohyb všech hlav­ních postav po šachov­ni­ci sed­mi krá­lov­ství.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72236 s | počet dotazů: 251 | paměť: 74836 KB. | 14.07.2024 - 06:09:17