Kritiky.cz > Spoilery > S07E03: The Queen’s Justice

S07E03: The Queen’s Justice

S0123
S0123
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obsah tře­tí­ho dílu sed­mé sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny.

Jonova linka

Jon se svou dru­ži­nou se setká s Daenerys na jejím hra­dě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vez­me zbra­ně. Během ces­ty dovnitř hra­du pozná Jon tři dra­ky, kte­ří vyrost­li do vel­ké veli­kos­ti. Daenerys jej při­ví­tá na svém trů­ně, navzá­jem si vymě­ní titu­ly, ale Jon odmí­tá, aby mu vlád­la krá­lov­na, kte­rou nezná, a tak před ní nepo­klek­ne. Spíše ji požá­dá o těž­bu Dračího skla, aby mohl armá­du Severu vyzbro­jit pro­ti nemrt­vým.  Královna mu nevě­ří, že jde na krá­lov­ství tak vel­ká hroz­ba, ale na přímlu­vu Tyriona, kte­rý Jonovi věří, umož­ní Králi seve­ru odces­to­vat a těžit nerost, kte­rý jedi­ný pora­zí armá­du Nočního krá­le.

Sansina linka

Sansa na Zimohradě shá­ní záso­by jíd­la pro vel­kou zimu. Z její prá­ce ji vyru­ší pří­jezd Brana, kte­rý už není tím, kým býval. Je třío­kou vrá­nou, kte­rá vidí minu­lost, pří­tom­nost i budouc­nost, a tak už nemů­že být krá­lem Severu (jedi­ný muž­ský dědic Krále Severu).

Cerseina linka

Do krá­lo­va pří­sta­viš­tě při­je­de Euron Greyjoy se svý­mi zajat­ci Tyene Písek, Ellaria Písek a Yarou Greyjoy. Ellariu s Tyene uvrh­ne Cersei do kob­ky a do oko­vů a před zra­ky mat­ky Písek otrá­ví dce­ru Tyenne stej­ným jedem, jako před­tím ona dce­ru Cersei.

Jaimeho linka

Jaimei při­hlí­ží pří­jez­du namyš­le­né­ho Eurona. Navzájem si s Greyjoyem vymě­ní slo­va nepřá­tel­ství a ihned odjíž­dí na útok na Vysokou zahra­du, kte­rou se svo­jí armá­dou dobu­de a zabi­je mno­ho nepřá­tel. Dorazí za Olennou Tyrell,  kte­rá se mu dozná k vraž­dě jeho syna a vypi­je stej­ný jed, kte­rý zabil mla­dé­ho a zlé­ho krá­le Sedmi krá­lov­ství.

Linka Šedého červa

Šedý červ s armá­dou dobi­je Casterlovu ská­lu, nara­zí na malý odpor. Po výsle­chu jed­no­ho z mála živých se dozví, že hlav­ní armá­da, kte­rá měla chrá­nit hrad, odces­to­va­la na dobi­tí Vysoké zahra­dy.

Linka Theona Greyjoye

Theona obje­ví posád­ka želez­ných, není ale zajat, jenom je mu vytknu­to, že z bitvy ute­kl.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55631 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72305 KB. | 20.05.2024 - 05:04:13