Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms

Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms

Hra02c
Hra02c
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhý díl nám při­ne­sl jenom Zimohrad. První bitva nás čeká v násle­du­jí­cím díle, a tak se koneč­ně vyře­ší všech­ny věci, co nás napad­nou.

Hra02

Z Lady Brien se sta­ne rytíř, Daenerys se dozví prav­du o svém pří­te­li  a sta­ne se i mno­ho věcí, kte­ré posta­ví lidi před úto­kem do jas­ných pozic, kte­ré jsou už koneč­né.  Teď je čeká jenom smrt.

Po prv­ním díle nás dru­há epi­zo­da vrh­la do Zimohradu, kte­ré­mu se věnu­je celou hodi­nu, dia­lo­gy důle­ži­tých postav před bitvou mají svůj smy­sl a s tím, že můžou umřít, upřím­ně počí­ta­jí.

Děkuji scé­náris­tům,  že oddá­li­li vysí­lá­ní série na letoš­ní rok, je hod­ně vidět, že si oprav­du dali zále­žet na kaž­dém slo­vě, aby posled­ní sezó­nu dovr­ši­li doko­na­le.

Hra02b

Není to jenom o dia­lo­zích, ale i cel­ko­vé atmo­sfé­ře dílu, blí­ží se mož­ný konec a všich­ni si před smr­tí chtě­jí vyře­šit své pro­blémy a říct si vše, co nesmě­lo být zapo­me­nu­to.

Vztahy jako Daenerys – Jon, Jaime – Brienne a mno­ho dal­ších zakon­čí svo­jí pouť k finál­ní bitvě. Nic se nové­ho nedo­zví­me, jenom nás čeká prv­ní bitva pro­ti nemrt­vým a Zimnímu krá­li.

Další doko­na­lá epi­zo­da.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73465 s | počet dotazů: 252 | paměť: 75040 KB. | 19.04.2024 - 00:58:48