Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin - 10. díl

Shingeki no Kyojin - 10. díl

vlcsnap 2017 07 06 03h35m40s105
vlcsnap 2017 07 06 03h35m40s105
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Odpověď: Obrana Trostu (6. část)

Mezi pře­ži­vší­mi kade­ty 104. jed­not­ky v Trostu upa­dá morál­ka a obje­vu­je se strach. Jean chvá­lí jejich roz­hod­nu­tí udr­žet pří­běh o Erenově pře­mě­ně v titá­na v taj­nos­ti. V tom se ozve rána z děla a vojá­ci vidí stou­pa­jí­cí dým. Někteří se sna­ží uhod­nout, co se sta­lo, ale Reiner na nic neče­ká a za pomo­ci výstro­je na 3D mané­vr se vydá­vá k mís­tu, kde k explo­zi došlo. Je násle­do­ván něko­li­ka kama­rá­dy. Stanou na zdi ohra­ni­ču­jí­cí dvůr a v obla­ku dýmu vidí kost­na­té­ho titá­na.

Armin a Mikasa sedí na zvlášt­ním mís­tě uvnitř obří kost­ry. Pochopí, že jsou zde v bez­pe­čí a že ten­to titán je Erenův způ­sob, jak je ochrá­nit. Eren se mezi­tím pro­bí­rá zarost­lý do sva­lů na titá­no­vě zátyl­ku. Vyprostí se ze sva­lo­vých vlá­ken a běží za svý­mi přá­te­li. Vypráví jim o své vzpo­mín­ce na otce a piv­ni­ci a roz­či­lu­je se, že jeho otec celou dobu znal prav­du o titá­nech a niko­mu ji neřekl. Namísto toho ji ukryl v piv­ni­ci. Eren před­ne­se kama­rá­dům své dva plá­ny. První je, že Mikasa a Armin se vzda­jí a Eren zmi­zí. Půjde sám a poku­sí se dostat se do piv­ni­ce v jejich starém domě v Shiganshině. To se ani jed­no­mu z jeho kama­rá­dů nelí­bí, pro­to­že se nechtě­jí roz­dě­lit. Eren vysvět­lí dru­hou mož­nost: Armin, jakož­to nej­chytřej­ší z nich, pře­svěd­čí měst­skou hlíd­ku, že Eren není nebez­peč­ný. Eren jako titán se pak při­dá k armá­dě a lid­stvo tím zís­ká sil­nou zbraň pro boj s titá­ny. Armin je tím, kdo má vybrat, kte­rý plán pou­ži­jí, čis­tě jen pod­le toho, jest­li si věří na to měst­skou hlíd­ku pře­svěd­čit.

To, že mu byla svě­ře­na tako­vá zod­po­věd­nost, zlo­mí jeho pře­svěd­če­ní, že je celou dobu slab­ší, než jeho kama­rá­di, a že jim je na obtíž. Teď ví, že ho berou jako rov­no­cen­né­ho.

Čas se krá­tí. Děla měst­ské strá­že jsou opět nabi­tá a při­pra­ve­ná vypá­lit na titá­na. Armin se stih­ne roz­hod­nout včas a ješ­tě před­tím, než je vydán povel k pal­bě, vybí­há se zdvi­že­ný­ma ruka­ma z mlhy. Vidí tvář veli­te­le Feltona, kte­rý je bez sebe stra­chy a špat­ně se sna­ží nedat to na sobě znát.

Armin bez váhá­ní zahá­jí Erenovu obha­jo­bu. Řadoví vojá­ci mu dáva­jí za prav­du, ale Felton je neob­lom­ný a chys­tá se roz­ká­zat k pal­bě. Armin ztrá­cí nadě­ji, ale dosta­ne dal­ší skvě­lý nápad. Přitiskne si ruku na srd­ce a hor­li­vě vykři­ku­je pří­sa­hu věr­né sna­hy o záchra­nu lid­stva, na což nava­zu­je slib­ný­mi vyhlíd­ka­mi na titá­no­vu pomoc v armá­dě. Mezi vojá­ky se opět obje­ví důvě­ra, veli­tel však nechce nic sly­šet a zve­dá ruku k pove­lu. Jeho ruka je ale ve vzdu­chu zata­ve­na veli­te­lem Pixisem, kte­rý prá­vě dora­zil. Feltonovi vyč­te jeho strach a roz­ká­že, aby vyslech­li Armina.

Dozvídáme se něco málo o posta­vě veli­te­le Pixise, kte­rý se prá­vě pro­chá­zí po hradbách a dívá se na titá­ny, kte­ří se pokou­ší na ně vyšpl­hat. Na hradbách mu děla­jí spo­leč­nost Eren, Mikasa a Armin. To se nelí­bí Feltonovi, kte­rý je mezi­tím pod hradba­mi spra­ven o při­pra­ve­nos­ti posil. Pixis a Eren se baví o piv­ni­ci. S Arminem potom roze­bí­ra­jí mož­nost, jak dobýt zpět měs­to. Nakonec všich­ni domlu­ví postup, kte­ré­ho se zku­sí držet – v prv­ní řadě uzavřít díru ve zdi, kte­rou pro­bou­ra­li titá­ni.

Dosud zná­má fak­ta z 10. dílu

 • Dozvídáme se o spe­ci­ál­ním drož­dí, kte­ré se vysky­tu­je pou­ze za zdí Sina a pou­ží­vá se k pro­dlu­žo­vá­ní trvan­li­vos­ti obi­lo­vin a luš­tě­nin tím, že se skla­du­je spo­lu s nimi. Lidstvo v sou­čas­nos­ti budu­je po celém úze­mí skla­dy s drož­dím, aby tím vybu­do­va­lo záso­by pro doby­tí zdi Maria.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
 • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
 • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
 • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
 • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
 • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
 • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
 • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
 • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
 • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65209 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71999 KB. | 16.04.2024 - 19:21:19