Kritiky.cz > Seriály > Sarah Connor startuje

Sarah Connor startuje

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sarah Connor star­tu­je
17.1.2008

seri­a­ly

Přečteno: 286 krát

Žánr: Drama / Fantasy / Sci-Fi / Thriller
Režie: David Nutter
Premiéra v TV: 2008

Ne, váž­ně to není sho­da jmen. V čer­ven­ci minu­lé­ho roku sta­ni­ce Fox oprav­du vyru­ko­va­la s pilot­ní epi­zo­dou nové­ho seri­á­lu ze svě­ta Terminátorů s názvem Sarah Connor Chronicles. Dnes, po nece­lém půlro­ce, máme koneč­ně mož­nost zhléd­nout dal­ší díly.
Oněch 50 minut líčí­cí, jak se z vaše­ho uči­te­le pří­ro­do­pi­su a půvab­né spo­lu­žač­ky z niče­ho nic můžou stát dva smr­to­nos­né stro­je mlá­tí­cí se hla­va nehla­va, při­ja­li teh­dy divá­ci doce­la roz­po­ru­pl­ně. Pilot, ode­hrá­va­jí­cí se po udá­los­tech z Terminátora 2, se totiž s návaz­nos­tí na dal­ší záchyt­né dějo­vé body nijak nepá­ral a v jed­nom kot­li míchal kla­sic­ké prv­ky z ter­mi­ná­to­ří tri­lo­gie a sta­rou dobrou ame­ric­kou teen soap ope­ru.

Nápad se chy­til, a tak neby­lo o vypuš­tě­ní dal­ších dílů nou­ze. Jenom jsme si na ně muse­li počkat až do minu­lé­ho týd­ne. 13. led­na byl na Foxech zno­vu odvy­sí­lán pilot, pod­le vše­ho tro­chu pře­stří­hán a dokrášlen. Den na to už násle­do­va­la epi­zo­da dru­há. Každé pon­dě­lí nám pak bude dopřá­no po jed­nom novém dílu.
Přestože se seri­ál zatím drží poměr­ně pří­z­ni­vé­mu divác­ké­mu ohla­su, mě osob­ně jeho dru­há epi­zo­da, na roz­díl od pilo­tu, doce­la zasko­či­la. Místo (ale­spoň mnou) oče­ká­va­né dáv­ky jis­té pří­mo­ča­ros­ti a spí­še fil­mo­vé­ho sty­lu posloup­nos­ti, nám dvoj­ka nastí­ni­la nao­pak pro seri­á­ly tolik kýčo­vi­té kous­ko­vá­ní a ška­tul­ko­vá­ní děje a při­dá­vá­ní jim dal­ší a dal­ší ved­lej­ší linie. Všechny narych­lo vyu­ži­té prv­ky z prv­ní­ho dílu se navíc zača­ly najed­nou hor­li­vě recyklo­vat a věci na prv­ní pohled ved­lej­ší nebo už ukon­če­né se teď dostá­va­jí do popře­dí.

Na dru­hou stra­nu, byla to jen jed­na epi­zo­da a příští týden mě mož­ná zase pře­svěd­čí o tom, že tenhle seri­ál na to ve sku­teč­nos­ti oprav­du má. Celá prv­ní série se kvů­li pokra­ču­jí­cí stáv­ce scé­náris­tů sklá­dá pou­ze z deví­ti dílů, tak­že finá­le se dočká­me už tře­tí­ho břez­na. Poté už vám jis­tě bude­me moci před­vést objek­tiv­ní recen­zi.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.44/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.4 z 5 (hod­no­ce­no 9x)

Václav Urbánek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Terminator: The Sarah Connor Chronicles - Recenze

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,90642 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71572 KB. | 20.06.2024 - 14:11:48