Kritiky.cz > Horory > Mangler, The (1995)

Mangler, The (1995)

rp Mangler2C The 28199529.jpg
rp Mangler2C The 28199529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Noční můra všech pradlen oží­vá…

V měs­teč­ku Rikers Valley sto­jí prá­del­na Blue Ribbon, kte­rá vět­ši­ně míst­ních žen a dívek nabí­zí jedi­nou pra­cov­ní pří­le­ži­tost. Ty zde však musí pra­co­vat za vel­mi obtíž­ných a těž­ko sne­si­tel­ných pod­mí­nek a jsou neu­stá­le šika­no­vá­ny ze stra­ny despo­tic­ké­ho maji­te­le Gartleyho a jeho pře­dá­ka. Největší hrů­zu jim nahá­ní obrov­ský man­dl - rych­lo­žehlí­cí a sklá­da­cí stroj model 6, jehož obslu­ha je vel­mi namá­ha­vá a nebez­peč­ná. Stačí chvil­ka nepo­zor­nos­ti a…Jednoho dne se o něj pora­ní mla­dá dív­ka Sherry, kte­rá nevě­dom­ky odstar­tu­je sérii podiv­ných udá­los­tí a úmr­tí, kte­rá budou násle­do­vat. Mandl totiž vzá­pě­tí zabi­je sta­rou pradle­nu, kte­rou doslo­va roz­dr­tí na krva­vou kaši. Na mís­to při­jíž­dí míst­ní poli­cis­ta John Hunton, kte­rý započne vyšet­řo­vá­ní. Vše vypa­dá na neho­du z nedba­los­ti, jen­že záhy násle­du­jí dal­ší podiv­né neho­dy a úmr­tí. Policistův švagr Mark při­chá­zí s bláz­ni­vou teo­rií, že man­dl musí být posed­nu­tý ďáblem a maji­tel prá­del­ny o tom ví víc, než tvr­dí. Hunton mu zpr­vu nevě­ří, ale brzy změ­ní názor…Český název: Děs v prá­del­ně

Režie: Tobe Hooper

Rok výro­by: 1995

Délka: 106 min

Země: USA / JAR / Austrálie

 

Hrají:

Ted Levine...(John Hunton)

Robert Englund...(Bill Gartley)

Vanessa Pike...(Sherry Ouelette)

Daniel Matmor...(Mark Jackson)

Ashley Hayden...(Annette Gillian)

...a dal­ší


Hodně dlou­ho jsem ten­to film Tobe Hoopera míjel bez povšim­nu­tí, ovšem musím uznat, že není tak špat­ný, jak o něm spous­ta lidí tvr­dí. Filmů nato­če­ných pod­le před­lo­hy Mistra Kinga jsem viděl už dost, leč jen něko­lik z nich je oprav­du pove­de­ných. Tento kou­sek sice pat­ří spí­še do těch prů­měr­ných, ale i tak jsem v něm našel něko­lik oprav­du solid­ních a těž­ko zapo­me­nu­tel­ných momen­tů (scén). Je však potře­ba říci, že jsem si více uží­val prv­ní polo­vi­nu fil­mu, než tu dru­hou.

 

Samotný špi­na­vý úvod nám totiž nabíd­ne doce­la sluš­nou por­ci hut­né atmo­sfé­ry i bru­tál­ní podí­va­né, kte­rá se mi ješ­tě na něja­ký čas usa­dí v pamě­ti. Ne, oprav­du v bych podob­né prá­del­ně nikdy dělat nechtěl – nesná­ším totiž vedro a své ruce mám hod­ně rád a nerad bych o ně při­šel. Chudák sta­rá pradle­na – její postup­né roz­dr­ce­ní a „zman­dlo­vá­ní“ bylo vel­mi půso­bi­vé, až mi běhal mráz po zádech – to samé se dá říci i o osu­du pána maji­te­le a Roberta Englunda v jed­né oso­bě – obě scé­ny jsou jas­ně nej­lep­ší na celém fil­mu. Jen ško­da, že těch­to momen­tů neby­lo ve fil­mu více. Co se herec­kých výko­nů týče, tak Robert Englund i Ted Levine odved­li vel­mi sluš­nou prá­ci – jejich posta­vy doká­za­ly vzbu­dit jis­té emo­ce a zvláš­tě prv­ní jme­no­va­ný byl i pěk­ně nechut­ný.

 

Osobně jsem však měl tro­chu pro­blém se samot­ným kon­cem. Přišlo mi to tako­vé nedo­dě­la­né a narych­lo utnu­té. Očekával jsem pořád­né vygra­do­vá­ní jak atmo­sfé­ry, tak pří­bě­hu, no a dostal jsem jen jaký­si nedo­dě­la­ný polo­to­var. Nevím, něko­mu se to mož­ná líbi­lo, já byl spí­še lehce zkla­mán. A to jsem povíd­ku neče­tl, tak­že nemůžu porov­ná­vat. Takže se při­klá­ním spí­še k prů­měr­né­mu ohod­no­ce­ní, přes­to­že to mělo roz­hod­ně na víc.


Hodnocení:

60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nerezka20. prosince 2022 Nerezka V každé druhé vesnici se během roku konají srazy motorových vozidel. Jednou veteránů, jednou těch nejrychlejších, pak nákladních aut,.. Ale nejzábavnější bývají srazy vozítek, která si […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Pearson S01E10 - The Fixer21. dubna 2021 Titulky k Pearson S01E10 - The Fixer Máme tu poslední díl celého seriálu, za mě docela škoda, že takhle konči, ale co se dá dělat. Starosta Novak se musí vypořádat z bezdomovci přes ulici, která vede Angela. Nick se rozhodne […] Posted in Titulky
  • Project xCloud na jaře 2021 zamíří na iOS a PC. Microsoft...12. prosince 2020 Project xCloud na jaře 2021 zamíří na iOS a PC. Microsoft... Project xCloud na jaře 2021 zamíří na iOS a PC. Microsoft chce streamováním oslovit miliardy nových hráčů. Posted in Krátké herní aktuality
  • Miloš Zeman: špatný prezident, ale geniální bavič. Aneb bylo to krásné, ale bylo toho dost10. března 2023 Miloš Zeman: špatný prezident, ale geniální bavič. Aneb bylo to krásné, ale bylo toho dost Pokud bych měl někdy sestavit žebříček nejlepších komiků, Miloš Zeman by zcela jistě figuroval na předních pozicích. Tvůrce takových hitů jako Popelníček, Passy, Viróza či Babl bam ukončil […] Posted in Články
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […] Posted in Recenze knih
  • Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy?26. října 2011 Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy? Prázdniny jsou v plném proudu, a co by to bylo za prázdniny bez táboření, hry na indiány a spoustu letní zábavy? A jelikož se taková pravá hra na indiány neobejde bez skutečného tee-pee, […] Posted in Domácí rady
  • #1882: Alpha 1: Výměna - 40 %1. ledna 2019 #1882: Alpha 1: Výměna - 40 % Alpha 1: Výměna (Alpha: L'échange)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2002. Původně v této podobě vyšlo jako "Alpha: L'échange" v roce 1996. České vydání má 48 stran a […] Posted in Recenze komiksů
  • Last Days on Mars, The (2013)26. prosince 2013 Last Days on Mars, The (2013) Měli na Marsu najít známky života a dovést jejich vzorky. Místo toho si ony našli je… Členové základny Tantalus Base odpočítávají poslední hodiny jejich půlroční mise […] Posted in Horory
  • Miss Hanoi – Recenze – 40%9. srpna 2018 Miss Hanoi – Recenze – 40% Odsouzený mladík, který ve městě Varnsdorf před čtyřmi lety zabil vietnamskou Miss severní Čechy, je krátce po svém propuštění nalezen zavražděný v nedalekém lese. Vyšetřování se ujímá […] Posted in Filmové recenze
  • Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%]3. června 2013 Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%] Todd Phillips před pár lety přivedl na svět dnes již kultovní komedii z prostředí rozluček se svobodou. Pařba ve Vegas z roku 2009 byl překvapivý hit, který se líbil jak kritikům tak […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64979 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71483 KB. | 22.06.2024 - 16:55:50