Kritiky.cz > Horory > Morbius (2022)

Morbius (2022)

rp Morbius 2022.jpg
rp Morbius 2022.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Upíří sto­ry od Sony Pictures, kte­ré komik­so­vým nad­šen­cům pří­liš rados­ti neu­dě­lá…

Michael a Lucien (zva­ný Milo) jsou dva malí chlap­ci, trpí­cí od naro­ze­ní vzác­nou krev­ní poru­chou a jsou nuce­ni cho­dit o ber­lích. Stará se o ně dok­tor Nicholas, kte­rý je pro oba něco jako otec. Právě ten roz­po­zná Michaelův talent a díky tomu se z něj o mno­ho let poz­dě­ji sta­ne uzná­va­ný vědec, kte­rý odmí­tl Nobelovu cenu. Michael vyna­le­zl umě­lou krev, kte­rá doká­za­la zachrá­nit spous­tu lid­ských živo­tů, ale jemu samot­né­mu nepo­moh­la. Což ho vede k šíle­né­mu expe­ri­men­tu s upí­ří­mi neto­pý­ry z Kostariky. Společně se svou kole­gy­ní Martine, pro­ve­de pokus sám na sobě, ale expe­ri­ment se zvrt­ne a z Michaela se sta­ne upí­ru podob­ná bytost, lač­ní­cí po krvi. Morbius je zdr­cen, pro­to­že zavi­nil smrt něko­li­ka lidí a sna­ží se za pomo­ci umě­lé krve udr­žet své chout­ky na uzdě. Problém ovšem nastá­vá ve chví­li, kdy jeho spon­zor a kama­rád Milo, ukrad­ne jeho nej­no­věj­ší expe­ri­ment a sám si nebez­peč­nou lát­ku apli­ku­je. Milo začne tero­ri­zo­vat nejen měs­to, ale i Michaelovy blíz­ké – pro­to­že ten se sna­ží Mila za kaž­dou cenu zasta­vit…Režie: Daniel Espinosa

Rok výro­by: 2022

Délka: 104 min

Země: USA

 

Hrají:

Jared Leto...(Dr. Michael Morbius)

Matt Smith...(Milo)

Adria Arjona...(Martine Bancroft)

Jared Harris...(Dr. Emil Nicholas)

Tyrese Gibson...(Agent Simon Stroud)

...a dal­ší


Přiznám se, že jsem spí­še odpůr­ce všech těch Marvelovských super­hr­di­nů, oble­če­ných do late­xo­vých obleč­ků a směš­ných brně­ní a dávám od nich ruce pryč. Jako dítě jsem měl rád všech­ny ty ani­mo­va­né Spidermany, Supermany, Batmany a jim podob­né, ale ve fil­mo­vé podo­bě, to je pro mne jed­no vel­ké utr­pe­ní a snad žád­ný film jsem nedo­kou­kal do kon­ce. Proto jsem i k tomu­to horo­ro­vé­mu kous­ku od Sony Pictures při­stu­po­val s dost vel­kou skep­sí a ve finá­le se mé oba­vy uká­za­ly jako napros­to opod­stat­ně­né. Ani se moc nedi­vím, že se Morbius u divá­ků moc vel­ké pod­po­ry a nad­še­ní nedo­čkal.

 

Příběh samot­ný bych ješ­tě doká­zal pře­kous­nout, ale to cel­ko­vé zpra­co­vá­ní – jo to byla zase bída. Některé efek­ty pěk­né, ale našla se tu i celá řada těch směš­ných a ani samot­ná atmo­sfé­ra mě pros­tě nedo­ká­za­la při­ko­vat do křes­la, abych seděl jen s ote­vře­nou pusou. Nejčastěji je ten­to film porov­ná­ván s Bladem a já musím říct, že v jejich vzá­jem­né kon­fron­ta­ci by Morbius pro­hrál na plné čáře a to na všech fron­tách. A nějak výraz­ně­ji tou nepo­moh­lo ani čas­té zpo­ma­lo­vá­ní času.

 

Jared Leto vypa­dal spíš jak při­tep­le­ný EMO upír, hlav­ní zápo­rák Matt Smith se na scé­ně obje­ví až dost poz­dě a taky se zrov­na moc nepřed­ve­dl. A jedi­ná krás­ka ve fil­mu Adria Arjona své žen­ské zbra­ně taky neu­ká­za­la, tak­že i po této strán­ce při­chá­zí jis­té zkla­má­ní. Navíc byla na obra­zov­ce žalost­ně málo. Takže bohu­žel, ale já pros­tě spo­ko­je­ný nebyl a tudíž to nevi­dím ani na prů­měr­né ohod­no­ce­ní. Pozitiv bych tu našel jen málo, zápo­ry jas­ně zví­tě­zi­li na plné čáře.


Hodnocení:

40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Cheryl Lee Harnish: Poselství ducha10. února 2023 Cheryl Lee Harnish: Poselství ducha Karty mají velké ambice, autorka o nich říká, že jsou nejpřesnější! Tak to je výzva! Výzva velmi hezká a ráda ji přijímám. Poselství ducha vyniká duhovými, interdimenzionálními obrázky ve […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Krátké recenze
  • Všechno nejlepší! - recenze1. června 2006 Všechno nejlepší! - recenze Režisér Martin Kotík je tady znovu. Už jednou na nás vyrukoval s něčím, na co se v žádném případě nedalo koukat ani se zavřenými očima u televize, natožpak v kině (tak si vůbec říkám, jak […] Posted in Filmové recenze
  • The Offering25. ledna 2023 The Offering Mainstream démonické strašení s židovskou tématikou. The Offering šlo do Amerických kin, takže po technické stránce jde o nadprůměr a vypadá to hezky, židovská kultura tomu dává […] Posted in Krátké recenze
  • Wall-E8. listopadu 2020 Wall-E Na úvod napíši, že hra nesplnila mé očekávání, ze začátku zkritizuji, že i když hrajete ve dvojici Wall-E a Eva, tak hra nenabízí možnost hraní dvou hráčů společně v příběhu, pouze v […] Posted in Retro games
  • Žiješ jenom dvakrát - Jediná Bondovka, kde uvidíte ruce Jana Wericha.20. listopadu 2020 Žiješ jenom dvakrát - Jediná Bondovka, kde uvidíte ruce Jana Wericha. James Bond (Sean Connery) se tajně vydává do Japonska, protože Zemi hrozí 3. světová válka. Z oběžné dráhy kolem planety totiž zmizela americká družice i s posádkou a stejný osud potká i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Deník farářky9. května 2022 Deník farářky Číst cizí deník, to se nedělá! Jenže v případě knižního vydání je to naopak žádoucí. A když se jedná o deník farářky, pak to může být zajímavé počteníčko! Budou tak nějaké pikantní […] Posted in Recenze knih
  • Disney Zlatá klasika Romano Scarpa2. srpna 2017 Disney Zlatá klasika Romano Scarpa Nejen pro čtenáře od sedmi let, ale i pro fanoušky Kačera Donalda, Mickeyho Mouse a komiksu je určená kniha Zlatá klasika se třemi příběhy z dílny italského kreslíře Romana Scarpa: Donald […] Posted in Recenze knih
  • Bruce Lee17. června 2009 Bruce Lee    Celým jménem Bruce Jun Fan Lee se narodil 27.11.1940 v San Franciscu, jeho otec Lee Hoi Chuemu byl slavný operní zpěvák. Měl ještě dvě starší sestry, Agnes a Phoebe, a dva bratry, […] Posted in Profily osob
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […] Posted in Trailery
  • 7 životů - Když jedna herečka hraje sedm rolí13. prosince 2017 7 životů - Když jedna herečka hraje sedm rolí Vytvořit a vystavět jakoukoliv filmovou postavu dá herci mnoho práce. Když se Noomi Rapaceová rozhodla pro nelehký úkol ztvárnit ve filmu „7 ŽIVOTŮ“ všech sedm sester Settmanových, přijala […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43480 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71841 KB. | 21.07.2024 - 18:53:26