Kritiky.cz > Horory > New Nightmare (1994)

New Nightmare (1994)

rp New Nightmare 1994.jpg
rp New Nightmare 1994.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Heather Langenkamp si chtě­la uží­vat rodin­né­ho živo­ta a svou život­ní roli Nancy hodi­la už za hla­vu. Ale někdo, nebo něco se sna­ží uká­zat, že Freddy není jen fil­mo­vou posta­vou a ona bude muset zno­vu bojo­vat o holý život. Tentokrát však doo­prav­dy…

Heather Langenkamp se po nato­če­ní dvou dílů Noční můry sta­la úspěš­nou hvězdou a zís­ka­la si řadu fanouš­ků, ale ona se roz­hod­la pro rodin­ný život. Společně s man­že­lem Chasem vycho­vá­va­jí syna Dylana, ale jejich idyl­ka má rych­le skon­čit. Wes Craven se roz­ho­dl nato­čit dal­ší díl o démo­nic­kém Freddym, scé­nář má už hoto­vý a nyní chce po Heather, aby se ješ­tě jed­nou uja­la role Nancy. Ta však zpr­vu odmí­tá, pro­to­že jí posled­ní dobou někdo neu­stá­le volá na tele­fon, obtě­žu­je jí a navíc trpí děsi­vý­mi noč­ní­mi můra­mi. Ty se poma­lu pře­ná­ší i na její­ho syna, kte­rý se cho­vá stá­le podiv­ně­ji a tvr­dí, že jej v poko­ji navště­vu­je zlý pán, kte­rý tou­ží po jeho mat­ce. Navíc za ješ­tě podiv­něj­ších udá­los­tí umře její man­žel, kte­rý má na těle podiv­né škrá­ban­ce (Freddyho pod­pis) a dva čle­no­vé fil­mo­vé­ho štá­bu. Od té chví­le je Heather pře­svěd­če­ná, že ZLO se sku­teč­ně zhmo­t­ňu­je v podo­bě fik­tiv­ní­ho Freddyho, tou­ží­cí­ho po jejím živo­tě a Dylan sám je ve smr­tel­ném nebez­pe­čí. Znovu se tak bude muset „vtě­lit“ do role Nancy a Freddyho zasta­vit jed­nou pro­vždy. Tentokrát však doo­prav­dy…


Český název: Nová noč­ní můra
Režie: Wes Craven
Rok výro­by: 1994
Délka: 112 min
Země: USA
Hrají:
Heather Langenkamp...(Heather Langenkamp)
Robert Englund...(Robert Englund / Freddy Krueger)
Miko Hughes...(Dylan)
John Saxon...(John Saxon)
Tracy Middendorf...(Julie)
David Newsom...(Chase Porter)
Wes Craven...(Wes Craven)
...a dal­ší


Tahle série dosta­la už po dru­hé v krát­ké době tvr­dý úder na solar a přes­to mě i ten­to díl doká­zal zaujmout. Wes Craven už déle nedo­ká­zal jen při­hlí­žet zpo­vzdá­lí, jak řada reži­sé­rů poma­lu ale jis­tě začí­ná prznit jeho výtvor a roz­ho­dl se pro razant­ní krok. Ještě jed­nou se k Freddymu vrá­til, ovšem ten­to­krát se roz­ho­dl svůj nej­no­věj­ší výtvor pojmout hod­ně netra­dič­ně a poprav­dě dost zaris­ko­val. Scénář měl napsa­ný už dlou­ho dopře­du, ale k jeho rea­li­za­ci se nako­nec roz­ho­dl až o mno­ho let poz­dě­ji. No a bylo to dob­ře? Tentokrát jde sku­teč­ně o hod­ně zvlášt­ní film, kte­rý hod­ně fanouš­ků této série doslo­va zadu­pa­lo do země, ale já mys­lím, že je to doce­la ško­da.
Samotná myš­len­ka totiž není vůbec špat­ná, ba já v ní nic špat­né­ho neby­lo. Bylo potře­ba tuhle sérii něčím oko­ře­nit a to si mys­lím Craven doká­zal. To že zde vět­ši­na her­ců hra­je sebe samot­né mi, vůbec neva­di­lo, o něco hor­ší už to však bylo se samot­ným scé­ná­řem. V někte­rých chví­lích to dost skří­pa­lo, stej­ně jako Freddyho pařá­ty, občas zaha­pro­va­la logi­ka, samot­ný Freddy se tu moc čas­to neob­je­vo­val (ale ten­to pro­blém byl i u ostat­ních dílů), ale hlav­ně mě tu nesku­teč­ně sral ten malý spra­tek - Miko Hughes mi asi neod­pus­tí, ale já bych toho zmr­da roz­ku­chal od hla­vy až k řit­ní­mu otvo­ru už po prv­ních minu­tách. Víc uje­če­né­ho haran­ta jsem už dlou­ho nevi­děl.
Hlavně kvů­li němu jsem si ten­to díl nedo­ká­zal bohu­žel užít víc, pro­to­že mě nesku­teč­ně vytá­čel po celou dobu. Docela by mě i zají­ma­lo, jak doká­zal pře­svěd­čit Craven Heather Langenkamp, aby mu zde hrá­la, když ta muse­la být v době natá­če­ní již těhot­ná. V tom samém roce co byla pre­mi­é­ra, totiž poro­di­la dce­ru. Za její účast jsem byl však nesku­teč­ně vděč­ný. Radost mi samo­zřej­mě udě­lal i John Saxon a „odmas­ko­va­ný“ Robert Englund. No a v nepo­sled­ní řadě ani samot­ná atmo­sfé­ra neby­la zas až tak hroz­ná. Několika úmr­tí se dočká­me, nechy­bě­lo ani napě­tí (zvláš­tě u scé­ny v nemoc­ni­ci) a závěr taky nebyl nej­hor­ší. Takže přejdu-li k finál­ní­mu ohod­no­ce­ní, tak jde o prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá však dopadla lépe než dru­hý díl a šes­tý díl.


Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vysoká hra - 117. května 2023 Vysoká hra - 1 Posted in Videa
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)26. února 2012 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […] Posted in Domácí rady
  • Jurský svět: Zánik říše - recenze22. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - recenze Dnes přinášíme recenzi na pokráčování dinosauří série - Jurský svět! https://www.youtube.com/watch?v=OC-660liICI Miriam Chytilová jako Bryce Dallas Howard (Claire) byla trefou do […] Posted in Dabing
  • Open Water (2003)12. srpna 2016 Open Water (2003)  Potápění bývá většinou obrovská zábava, ale ta skončí ve chvíli, kdy na vás zapomenou a vy zůstane uvězněni na širém moři… Mladý pár Daniel a Susan se poslední dobou […] Posted in Horory
  • Terrordactyl (2016)12. září 2017 Terrordactyl (2016) Měli už dávno vyhynout, oni však čekali ve vesmíru na druhou šanci a ta přišla právě teď! Lars a Jonas se živí jako zahradníci. Práce jim však moc nevynáší a navíc oba nejsou […] Posted in Horory
  • Pozemšťan21. května 2022 Pozemšťan Tenhle podivný film vás dokáže nechat zapřemýšlet nad všemi dogmaty, vírami a vlastně vším, co berete jako samozřejmost. Pozemšťan je povahově velice malý film, ať už máme na mysli […] Posted in Filmové recenze
  • Dominika vs Chili! | Survivor CZ&SK10. března 2022 Dominika vs Chili! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Katla (2021) (seriál)18. června 2021 Katla (2021) (seriál) F*ck you Katla! You owe me 6 Hours of my Life!! Katla je seriál o sopce, bez sopky!   Aktuálně mě nenapadá hůře strávených 6 hodin za poslední dva roky než sledováním Katly. Objektivně by […] Posted in Krátké recenze
  • Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 2. dvojice16. prosince 2016 Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 2. dvojice Zootropolis: Město zvířat Jak básníci čekají na zázrak Odkaz na anketu na facebooku. Posted in Články
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 3: Ulice Mos Espy19. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 3: Ulice Mos Espy Boba Fett (Temuera Morrison) se musí vypořádat s dvěma odlišnými hrozbami.....Je to skvělé. Třetí epizoda The Book of Boba Fett vsadila na návrat režiséra první epizody Roberta Rodrigueze […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78263 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71858 KB. | 23.07.2024 - 13:43:27