Kritiky.cz > Horory > Secret Window (2004)

Secret Window (2004)

rp Secret Window 28200429.jpg
rp Secret Window 28200429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Tvůrčí kri­ze, roz­pa­da­jí­cí se man­žel­ství a do toho otrav­ný cizi­nec, ze kte­ré­ho se vyklu­be vyši­nu­tý psy­cho­pat. No neje­blo by vás z toho?
Mort Rainey pat­ří mezi uzná­va­né spi­so­va­te­le a ješ­tě done­dáv­na žil spo­ko­je­ným živo­tem. Ovšem jen do doby než nača­pal svou man­žel­ku Amy při nevě­ře. Poté se stá­hl do ústra­ní své sta­ré cha­ty u jeze­ra a začal trpět tvůr­čí kri­zí. Místo aby čer­pal ener­gie z okol­ních lesů a šumě­ní vody na jeze­ře, radě­ji zapí­jí žal whis­ky a pro­spí polo­vi­nu dne na roz­vr­za­ném kana­pi. Aby toho neby­lo málo, obje­ví se na pra­hu jeho cha­ty nezná­mý muž, kte­rý jej obvi­ní z plagi­á­tor­ství (údaj­ně mu měl ukrad­nout jeho pří­běh a pou­žít ho v jed­né ze svých knih). Mort je však pře­svěd­čen o své nevi­ně a muže se sna­ží vše­mož­ně pře­svěd­čit o opa­ku. Tajemný muž mu však začne vyhro­žo­vat a brzy se neští­tí při­tvr­dit chlad­no­krev­nou vraž­dou. Vyděšený Rainey se vše­mož­ně sna­ží najít důkaz, že pří­běh je jeho, vražd začne při­bý­vat a co víc, vypa­dá to, že nezná­mý pan Shooter ví o Mortovi víc, něž on sám…

Český název: Tajemné okno
Režie: David Koepp
Rok výro­by: 2004
Délka: 96 min
Země: USA
Hrají:
Johnny Depp...(Mort Rainey)
Maria Bello...(Amy Rainey)
John Turturro...(John Shooter)
Timothy Hutton...(Ted Milner)
Charles S. Dutton...(Ken Karsch)
...a dal­ší
Psychologické thrille­ry mám rád a tenhle kou­sek jim roz­hod­ně ostu­du neu­dě­lal. Sice jsem nikdy neče­tl Kingovu před­lo­hu, ale mys­lím si, že se reži­sér Koepp za svůj film sty­dět nemu­sí. Skvělý výkon Johnnyho a ponu­rá atmo­sfé­ra na tom mají obrov­skou záslu­hu. I když se zde najde něko­lik slab­ších scén, film mě roz­hod­ně nenu­dil. Zvláště pak dra­ma­tic­ká prv­ní polo­vi­na byla doslo­va exce­lent­ní. Životem zkrou­še­ný hlav­ní hrdi­na je podro­ben postup­né­mu tero­ru ze stra­ny cizin­ce a k tomu se skvě­le stup­ňo­va­la míra napě­tí.
Úplně nej­lep­ší je asi pro­střed­ní pasáž (tedy pro mou malič­kost), kdy tajem­ný Shooter sáh­ne k nási­lí a psy­chic­ké­mu tero­ru. Právě tyto momen­ty se mi vry­li do pamě­ti asi nej­víc (samo­zřej­mě spo­leč­ně s výko­nem Johnnyho Deppa). Zato samot­ný závěr je opro­ti zbyt­ku doce­la sla­bý odvar. Devadesát minut film šla­pal jak hodin­ky, ale těch posled­ních šest se mu jak­si zadrh­li koleč­ka. Dle divác­kých ohla­sů se mnou sice mno­zí nebu­dou sou­hla­sit, ale já se cítil oši­zen o pořád­né vygra­do­vá­ní toho­to pochmur­né­ho pří­bě­hu.
Sice jak to dopad­ne, si dáte asi během fil­mu dohro­ma­dy ješ­tě před kon­cem – ale i tak zamr­zí, když to tvůr­ci odflák­nou. Režisér měl ovšem obrov­ské štěs­tí při výbě­ru před­sta­vi­te­le hlav­ní­ho hrdi­ny, pro­to­že Johhny Depp je TOP herec. Jeho kva­li­ty uzná­vám a ve vět­ši­ně fil­mů mě vždyc­ky doká­zal potě­šit svou pro­fe­si­o­na­li­tou. I tady na něm doslo­va závi­sí celý film, pro­to­že si nedo­ká­žu před­sta­vit, jak by to vypa­da­lo, kdy­by se role ujal někdo jiný. Tajemné okno si tak ve finá­le vyslou­ži­lo lehce nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní, ale mělo roz­hod­ně navíc. Škoda toho závě­ru.
Hodnocení:
60%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Orel Eddie | Eddie the Eagle [80%]19. dubna 2016 Orel Eddie | Eddie the Eagle [80%] Sportovních komedií není nikdy dost, zvláště v poslední době, kdy tento subžánr je tak trochu na ústupu. Nelehký úkol zvrátit tento trend se v českých a slovenských kinech od čtvrtka […] Posted in Filmové recenze
  • Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho28. června 2020 Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho Max Cady (Robert De Niro) opouští vězení, kam byl před čtrnácti lety odsouzen za znásilnění. Je odhodlán pomstít se svému tehdejšímu obhájci Samu Bowdenovi (Nick Nolte), který ve snaze […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zpívej15. srpna 2018 Zpívej O ČEM FILM JE: Tento animovaný film vypráví příběh koaly Bustera Moona, podnikatele, který má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Rozhodne se uspořádat pěveckou […] Posted in Filmové recenze
  • Pandoktor a jeho děti - Příběh hrdinství Janusze Korczaka15. května 2024 Pandoktor a jeho děti - Příběh hrdinství Janusze Korczaka Tisícům malých i větších českých čtenářů, které zasáhlo Tajemství v láhvi, vyprávějící o statečné Ireně Sendlerové, vyšel nyní příběh obdivuhodného člověka, který se v předchozí knize jen […] Posted in Recenze knih
  • 16. ledna 2006 Elizabethtown I když si člověk myslí, že je na úplném dně, vždy ho může potkat nečekané štěstí, osudová láska. Jak se říká „všechno zlé je pro něco dobré“… V případě Elizabethtownu je ten na dně Drew […] Posted in Filmové recenze
  • Podpalmovec se vrací31. srpna 2021 Podpalmovec se vrací Posted in Komiks
  • Film LFO zahájil Severský filmový podzim 20142. října 2014 Film LFO zahájil Severský filmový podzim 2014 V pražském kině Lucerna byl ve středu 1.října zahájen 5.ročník Festivalu severských filmů. Po slavnostním zahájení byl promítán sci-fi film LFO. Film byl promítán v původním znění s […] Posted in Festivaly
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Půlnoc v Paříži | Midnight in Paris [80%]9. února 2012 Půlnoc v Paříži | Midnight in Paris [80%] http://www.csfd.cz/film/274980-pulnoc-v-parizi/ V kinech ČR od:22.09.2011  V kinech SR od:24.11.2011  Na DVD od:01.02.2012    Midnight in Paris   […] Posted in Filmové recenze
  • Za sledování dnešní prezentace Ubisoft Forward, která...10. září 2020 Za sledování dnešní prezentace Ubisoft Forward, která... Za sledování dnešní prezentace Ubisoft Forward, která začíná ve 21:00 vám budou padat drops do her - trojnásobný XP boost do For Honor, skin na obušek do Hyper Scape, maska s logem Ubisoft […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47186 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72213 KB. | 18.05.2024 - 09:49:30