Kritiky.cz > Horory > Snow White: A Tale of Terror (1997)

Snow White: A Tale of Terror (1997)

rp Snow White A Tale of Terror 28199729.jpg
rp Snow White A Tale of Terror 28199729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Známá pohád­ka je ten­to­krát zaba­le­na do horo­ro­vé­ho hávu. Sigourney Weaver si zde zahrá­la zlou mace­chu tou­ží­cí po pomstě a hlav­ně smr­ti mla­dé dív­ky...  
Při návra­tu na honos­né síd­lo dojde k pře­vr­že­ní kočá­ru a mla­dý šlech­tic je nucen před smr­tí své cho­ti, udě­lat císař­ský řez, aby zachrá­nil jejich malou dcer­ku. Po něko­li­ka letech je z Lilliany nezbed­ná hol­čič­ka, kte­rá s vel­kou neli­bos­tí nese fakt, že se její otec hod­lá zno­vu ože­nit. Její mace­cha Claudia je pohled­ná a hod­ná žena, ale Lilli nemů­že pře­nést přes srd­ce, že její otec Frederick tak rych­le zapo­mněl na její mat­ku. Od té doby jí dělá jen naschvá­ly, ale mace­cha to nese sta­teč­ně. Ovšem jen do chví­le, kdy potra­tí své vlast­ní dítě. Tato udá­lost odstar­tu­je Claudiinu pro­mě­nu, kte­rá začne stá­le více naslou­chat své­mu tajem­né­mu zrca­dlu a začne se věno­vat čer­né magii. Mladá dív­ka se pro ní stá­vá úhlav­ním nepří­te­lem, kte­ré­ho je potře­ba odstra­nit. Tento úkol dosta­ne její nevlast­ní bra­tr Gustav a Lillx se jen zázra­kem poda­ří zachrá­nit holý život úpr­kem do lesa. Zde se sezna­mu­je se sed­mi kopá­či, kte­ří jí po prvot­ní zášti při­jmou mezi sebe. Claudia však vytu­ší zra­du a od té chví­le netou­ží po ničem jiném, než její smr­ti…

Český název: Sněhurka - Příběh hrů­zy
Režie: Michael Cohn
Rok výro­by: 1997
Délka: 100 min
Země: USA
Hrají:
Monica Keena...(Lilli Hoffman)
Sam Neill...(Frederick Hoffman)
Sigourney Weaver...(Claudia Hoffman)
David Conrad...(Peter Gutenberg)
Gil Bellows...(Will)
Miroslav Táborský...(Gustav)
...a dal­ší
Přestože tato horo­ro­vá pohád­ka byla v mé sbír­ce již hod­ně dlou­ho, dnes to byla moje pre­mi­é­ra. Když už nade­šel ten čas Vánoc a v tele­vi­zi pořád běží doko­la ty samé pohád­ky, došla koneč­ně řada i na Sněhurku. Snad kaž­dý zná ten­to pří­běh, kte­rý se za řadu let dočkal obrov­ské­ho množ­ství nej­růz­něj­ších fil­mo­vých i ani­mo­va­ných zpra­co­vá­ní. Samozřejmě jsem při­ví­tal tvůr­čí myš­len­ku, ho pojmout netra­dič­ním způ­so­bem, ovšem nevím, zda to byl nako­nec ten nej­lep­ší nápad. Přece jenom těch odchy­lek od stan­dar­tu bylo tolik, že jsem v urči­tých chví­lích jen nevě­říc­ně krou­til hla­vou.
Potemnělá horo­ro­vá atmo­sfé­ra dosta­la zele­nou, dokon­ce se tu dá nara­zit na něko­lik oprav­du pove­de­ných scén při kte­rých i troš­ku zamra­zí, ale je tu i množ­ství prv­ků, při nichž mi doslo­va vře­la krev v žilách. Především to, že z pohád­ko­vých trpas­lí­ků tu udě­la­li ban­du pobu­dů, ze kte­rých dob­ro­sr­deč­nost srše­la na sto honů (to mys­lím samo­zřej­mě iro­nic­ky). Alespoň to jabl­ko tu necha­li. Takže v mých očích urči­tě čás­teč­né zkla­má­ní. Přesto si nemys­lím, že by šlo vylo­že­ně o špat­ný film. Když už nic jiné­ho, tak herec­ké výko­ny to drže­li nad vodou.
Tím mys­lím pře­de­vším Sigourney Weaver. Její pro­mě­na z milé pěk­né dámy v pomstych­ti­vou čaro­děj­ni­ci, byla pro­ve­de­na doce­la dob­ře. Nebýt této hereč­ky, tak bych šel asi s hod­no­ce­ním dolů. Špatně si však neve­dl ani náš Miroslav Táborský, kte­rý ač v malé roli – byl rov­něž vel­kým pří­no­sem. Sam Neill se zaskvěl pře­de­vším na začát­ku fil­mu, ale jinak tu byl taky spí­še dopoč­tu. No a Monica Keena? Ta poda­la hod­ně prů­měr­ný výkon na to, že se zhos­ti­la hlav­ní posta­vy. Takže ve finá­le to vidím na čis­tý prů­měr a to pře­de­vším díky pove­de­né­mu začát­ku, někte­rým ponurým pasá­žím upro­střed a Sigourney Weaver.
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Škola ro(c)ku14. dubna 2004 Škola ro(c)ku Škola ro(c)ku je ideální oddychovou komedií se spoustou dobré, rockové hudby. Takže ji lze vřele doporučit všem milovníkům AC/DC, Led Zeppellin, Doors apod., jejichž hudbu si zde hojně […] Posted in Filmové recenze
  • #1999: Nejmocnější hrdinové Marvelu 73: Union Jack - 30 %13. června 2019 #1999: Nejmocnější hrdinové Marvelu 73: Union Jack - 30 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 73: Union JackVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 první řady série "Union Jack" a jako čísla 1 až 4 druhé řady […] Posted in Recenze komiksů
  • Ledové království - první animovaný MEGAHIT23. prosince 2019 Ledové království - první animovaný MEGAHIT Jen v pohádce mohou postavy prožívat své příběhy s písní na rtech a neutuchající snahou zalíbit se sobě navzájem a také divákům. Ledové království Arendelle je sice kdesi na severu, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 215. ledna 2021 WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 2 Dvě neskutečně mocné bytosti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany), žijí idylický život na předměstí městečka Westview, ale začínají mít podezření, že vše není takové, […] Posted in TV Recenze
  • Zlínské festivalové minuty - pondělí 28.5.201227. dubna 2018 Zlínské festivalové minuty - pondělí 28.5.2012 Posted in Videa
  • Forest Whitaker23. července 2015 Forest Whitaker Forest Steven Whitaker (narozen 15. července 1961) je americký herec, producent a režisér. Whitaker obdržel Oscara za roli ugandského diktátora Idiho Armina ve filmu Poslední skotský král […] Posted in Profily osob
  • Mafia: Definitivní edice se ukazuje v nové upoutávce18. září 2020 Mafia: Definitivní edice se ukazuje v nové upoutávce Mafia: Definitivní edice se ukazuje v nové upoutávce Posted in Krátké herní aktuality
  • Naruby7. června 2019 Naruby Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Aleš Bílík - Matěj26. února 2016 Aleš Bílík - Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skorobráchové“. Matěj je rozumnější z té dvojice, klidnější, méně potrhlý… Zachraňuje všechny ty […] Posted in Rozhovory
  • Muffiny plné jablíček14. listopadu 2013 Muffiny plné jablíček Mám pro vás další skvělý moučník, který je tak vláčný, křupavý a plný chutí! Vše vždy začne jednodušše... "Mami, já mám na něco chuť! Uděláme si nějakou dobrůtku, jo?" No tak jo :) A […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33434 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71825 KB. | 23.07.2024 - 12:45:54