Kritiky.cz > Horory > Belphégor - Le fantome du Louvre (2001)

Belphégor - Le fantome du Louvre (2001)

rp BelphC3A9gor Le fantome du Louvre 28200129.jpg
rp BelphC3A9gor Le fantome du Louvre 28200129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Slaboučký fran­couz­ský film o nelí­tost­ném Fantomovi z Louvru…
V Louvru se stal nej­no­věj­ším před­mě­tem bádá­ní sar­ko­fág, na kte­rý se jak­si „poza­po­mně­lo“. Dobře zacho­va­lá mumie však skrý­vá děsi­vé tajem­ství, kte­ré svým neroz­váž­ným jed­ná­ním zaměst­nan­ci muzea vypus­tí do svě­ta živých. Vysvobozený pří­zrak si za svou oběť vyhléd­ne pohled­nou Lisu, kte­rá byd­lí neda­le­ko. Od té chví­le se začnou v Louvru za podiv­ných okol­nos­tí umí­rat čle­no­vé ost­ra­hy. Na pomoc je při­vo­lán sta­rý inspek­tor, kte­rý měl s Belphégorem již co do čině­ní v minu­los­ti. Není to totiž popr­vé, co Fantom řádí v muzeu, do něhož byl před léty při­ve­zen…

Český název: Belphegor: Fantom Louvru
Režie: Jean-Paul Salomé
Rok výro­by: 2001
Délka: 97 min
Země: Francie
Hrají:
Sophie Marceau...(Lisa / Belphégor)
Frédéric Diefenthal...(Martin)
Michel Serrault...(Verlac)
Julie Christie...(Glenda Spender)
Jean-François Balmer...(Bertrand Faussier)
...a dal­ší
Další z řady fil­mů, kte­ré mě zau­ja­lo pře­de­vším herec­kým obsa­ze­ním na oba­lu DVD, než­li poté samot­ným dějem. Popravdě jde o dost nepo­ve­de­ný kou­sek. Přitom ze začát­ku to zas až tak zle nevy­pa­da­lo. Objevení sar­ko­fá­gu i jeho pře­voz do Francie pro­bí­ha­lo v rám­ci při­ja­tel­nos­ti a dokon­ce se dalo pře­kous­nout i odpor­né digi­tál­ní ztvár­ně­ní samot­né­ho pří­zra­ku. Jakmile se na scé­ně obje­vi­la Sophie, začal jsem si libo­vat ješ­tě více (pro­to­že tuto fran­couz­skou divu mám hod­ně rád). Bohužel ten­to­krát všech­no vyho­ře­lo na sla­bém scé­ná­ři a ani se nám tu moc neod­ha­li­la (tedy v jiných fil­mech toho bylo k vidě­ní více…). No vlast­ně ona byla snad tím jedi­ným pozi­tiv­ním prv­kem na celém fil­mu.
Chvílemi jsem si při­pa­dal, jako bych vlast­ně ani nesle­do­val horor, ale spí­še jakousi kome­dii. Přehrávající her­ci, špat­né efek­ty i tri­ky (viz čer­ný pří­zrak pohy­bu­jí­cí se na koleč­kách), naiv­ní scé­nář a ješ­tě k tomu jed­no klišé stří­da­lo to dru­hé. To je váž­ně tak jed­no­du­ché se něko­li­krát po sobě dostat do přís­ně stře­že­né­ho Louvru??? Dokud byla na scé­ně ta sta­rá bab­ča, tak jsem se ješ­tě i zasmál, ale poz­dě­ji šel humor stra­nou a nasta­lo jed­no vel­ké trá­pe­ní. Jak tvůr­ců a her­ců, tak i divá­ků, aby to vůbec dokou­ka­li do kon­ce. Místy se tu sice vyskyt­ly jakési názna­ky sluš­né atmo­sfé­ry, ale ty se během něko­li­ka oka­mži­ků vždy vypa­ři­li jak pára nad hrn­cem.
Navíc jsem oče­ká­val, že Frédéric Diefenthal při­ne­se jis­té oži­ve­ní do jinak nud­né­ho fil­mu, jak je mu podob­né (v Taxi Taxi se mi oprav­du líbil), ale i na něm byla vidět jis­tá ner­vo­zi­ta, nebo snad i nechuť před­vést ale­spoň svůj stan­dart kvů­li malé­mu hono­rá­ři? No nevím, ale stej­ně jako Sophie se na to měl radě­ji vybod­nout. Belphégor tak v mých očích zůstal dale­ko za oče­ká­vá­ním, pro­to­že se z toho dalo vytřís­kat mno­hem víc. Není to vylo­že­ný ODPAD, ale do prů­měr­né­ho fil­mu to mělo taky hroz­ně dale­ko. 
Hodnocení:
30% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe17. prosince 2015 Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe V období, kdy se většina územních celků intenzivně zabývá návrhem či schvalováním rozpočtu na rok 2016, vychází v Gradě 3. aktualizované a rozšířené vydání publikace Romany Provazníkové […] Posted in Recenze knih
  • Talentovaný pan Ripley8. října 2022 Talentovaný pan Ripley Talentovaný pan Ripley je americký psychologický thriller z roku 1999, který natočil Anthony Minghella podle stejnojmenného románu Patricie Highsmithové z roku 1955. V hlavní roli Toma […] Posted in Speciály
  • Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší16. října 2017 Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší Tato dětská knížka má 126 stránek a obsahuje čtyři pohádkové příběhy z kolekce Disney Junior. Představí se nám Doktorka Plyšáková v pohádce s názvem hračky zachraňují, jako druhou pohádku […] Posted in Recenze knih
  • Limembeo27. listopadu 2022 Limembeo Solidní Thriller z Jížní Koree. Hlavní hrdina je 80 letý bývalý veterán z Vietnamu, kterému diagnostikují nádor na mozku, má alsheimera a nemá tedy už, co ztratit. Rozhodne se vykonat […] Posted in Krátké recenze
  • MasterChef Česko řada II. díl. 222. srpna 2016 MasterChef Česko řada II. díl. 2 Druhý díl. https://www.youtube.com/watch?v=d_yF1M6dpW8 Posted in Reality show
  • Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče27. května 2018 Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče Jak byste popsal inženýra Tomana, kterého ve filmu hrajete? Je to člověk, který se příliš nepohybuje v podzemí dolu, ale spíše v kancelářích, kde měl na starosti řízení provozu. Toman měl […] Posted in Rozhovory
  • Prophecy II, The (1998)16. dubna 2017 Prophecy II, The (1998) Gabriel se vrací na Zemi, aby dokonal svou pomstu. Archanděl Gabriel byl poražen a teď hnije v pekle, kde dělá společnost Luciferovi. Jenže samotný vládce pekel mu dá ještě […] Posted in Horory
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Reykjavik Whale Watching Massacre (2009)24. února 2015 Reykjavik Whale Watching Massacre (2009) Islandští velrybáři si občas zpříjemňují chvíle masakrováním nebohých turistů. Pro Annette nezačal den zrovna nejlépe. Nejprve se večer pořádně opila a následujícího rána málem […] Posted in Horory
  • Pobřežní hlídka - O PRODUKCI14. června 2017 Pobřežní hlídka - O PRODUKCI TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA V určité generaci diváků po celém světě vzbuzuje název Pobřežní hlídka obrázky slunce, surfování a vypracovaných záchranářů, kteří ve […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42463 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71835 KB. | 22.07.2024 - 21:36:37