Kritiky.cz > Recenze knih > Uč se čísla s kouzelným kolečkem

Uč se čísla s kouzelným kolečkem

UcSeCisla
UcSeCisla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knížka Uč se čís­la s kou­zel­ným koleč­kem je jed­nou ze série Otáčej a uč se!, kte­rá v polo­vi­ně roku vychá­zí v Albatrosu. Ačkoli fun­gu­je na stej­ném prin­ci­pu učí­cí­ho koleč­ka, gra­fic­ky je podob­ně zpra­co­va­ná jako Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem a Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem, ve srov­ná­ní s těmi­to dvě­ma kni­ha­mi vychá­zí nej­lé­pe. Hlavně díky vese­lým zví­řát­kům.
Výtky jsou stej­né jako u před­cho­zích pub­li­ka­cí ze série Otáčej a uč se! Knížka „fun­gu­je“ po dvou­strán­kách. Na jed­né si děti zato­čí koleč­kem – zjis­tí, že pod čís­lem napsa­ným na koleč­ku se skrý­vá urči­tý počet myšek. Na pro­těj­ší stra­ně pak je stej­ný počet jiných zví­řá­tek – jed­nič­ka pat­ří pan­dě, dvoj­ka opič­kám, troj­ka kočkám, čtyř­ka žel­vám, pět­ka tuč­ňá­kům a šest­ka pejskům. Trochu nepři­ro­ze­né je ome­ze­ní kníž­ky na počty od jed­né do šes­ti. Čekala bych, že kníž­ka skon­čí pět­kou nebo desít­kou, niko­li šest­kou, což tro­chu evo­ku­je počí­tá­ní na tuc­ty a půl­tuc­ty. Pozitivní je vyob­ra­ze­ní zví­řá­tek v růz­ných polo­hách, napří­klad u žel­vi­ček je jed­na v kruný­ři, dru­há ve vajíč­ku, tře­tí se krmí, čtvr­tá odpo­čí­vá.
Velká ško­da, stej­ně jako u před­cho­zích pub­li­ka­cí ze série je, že byť je kníž­ka urče­na pro děti od dvou let s ješ­tě neo­hra­ba­ný­ma ručič­ka­ma, papír není úpl­ně tvr­dý a otá­če­cí koleč­ko pří­liš neob­sto­jí – špat­ně se s ním otá­čí a těž­ko říci, zda vydr­ží čas­té a opa­ko­va­né otá­če­ní.


  • Uč se čís­la s kou­zel­ným koleč­kem
  • Autor: Pavla Hanáčková a Julie Cossette
  • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
  • Vydal: Albatros Media a.s.
  • Počet stran:12
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Hodnocení: 60 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz za 144 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49892 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71597 KB. | 13.07.2024 - 16:14:02