Kritiky.cz > Horory > Bigfoot Vs. Zombies (2016)

Bigfoot Vs. Zombies (2016)

rp Bigfoot Vs. Zombies 2016.jpg
rp Bigfoot Vs. Zombies 2016.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mark Polonia a jeho dal­ší níz­ko­roz­počto­vá céč­ko­vá podí­va­ná, kde Bigfoot dosta­ne pořád­ně zabrat a s ním i samot­ní divá­ci…

Doktor Peele vede taj­né vědec­ké zaří­ze­ní na vzdá­le­né far­mě. Pomocí expe­ri­men­tál­ní­ho séra, kte­ré vpi­chu­je do mrt­vol, se mají těla rych­le­ji roz­klá­dat, jenomže dojde k pochy­be­ní a účin­ky mají zni­ču­jí­cí násled­ky. Mrtví začnou nao­pak oží­vat a zaú­to­čí nejen na něj samot­né­ho, ale i pomoc­ný per­so­nál. Dokonce i lovec Duke je bez­rad­ný, ale na scé­ně se obje­vu­je neče­ka­ný zachrán­ce. Legendární Bigfoot, kte­rý žije v neda­lekých lesích. Dokáže však zasta­vit zom­bie, kte­ré jsou ve vel­ké pře­si­le? 

Režie: Mark Polonia

Rok výro­by: 2016

Délka: 79 min

Země: USA

 

Hrají:

Danielle Donahue...(Renee)

Dave Fife...(Ed)

Jeff Kirkendall...(Dr. Peele)

Ken Van Sant...(Duke Larson)

Bob Dennis...(Andy)

James Carolus...(Stu)

...a dal­ší

Již samot­ná tvůr­čí myš­len­ka vzbu­di­la dost pochyb­nos­tí, zda má vůbec cenu obě­to­vat svůj čas a sle­do­vat ten­to film. A co tepr­ve když divák zbystří jmé­no reži­sé­ra. Mark Polonia je totiž sice doce­la plod­ný tvůr­ce, jenomže vět­ši­na jeho fil­mů jsou níz­ko­roz­počto­vé bra­ky dosti pochyb­né (no spí­še pod­prů­měr­né) kva­li­ty. Už něko­li­krát jsem se zařekl, že s jeho tvor­bou kon­čím, přes­to se k němu vra­cím pořád zno­vu a zno­vu. Proč? Sám nevím, asi jsem váž­ně „sado­ma­so­chis­ta“ a nevím, co s vol­ným časem.

 

Příliš zají­ma­vých scén či snad ale­spoň troš­ku dob­rých efek­tů neu­vi­dí­me ani zde. Bylo by fér říct na rovi­nu, že jde o jeden vel­ký paskvil. Masky nemrtvých jsou z vět­ší čás­ti otřes­né, někte­ří akté­ři mají gumo­vé, na jiné už nezby­li pení­ze a tak si obli­čej a ruce jen zašpi­ni­li pra­chem a mou­kou. Speciální (digi­tál­ní) efek­ty jsou tak­též otřes­né, no a o herec­kých výko­nech si může­me nechat jen zdát. Většina zúčast­ně­ných by se neu­plat­ni­la ani v ochot­nic­kých před­sta­ve­ních.

 

Polonia se občas sna­žil o humor­né dia­lo­gy či scé­ny, ale jedi­né čemu se tu někdo tak zasmě­je (kro­mě té hrů­zy před kame­rou) je ztvár­ně­ní samot­né­ho Bigfoota. Toho hrál herec v opi­čím pře­vle­ku od Vietnamců, vět­ši­na ved­lej­ších postav byla vět­ší jak on sám a vidi­tel­ně mu dělal pro­blém se v tom kos­tý­mu jen pohy­bo­vat. Lidské maso a vnitř­nos­ti zde byly nahra­ze­ny kusem had­ru namo­če­né­ho v čer­ve­né bar­vě. Moc jsem si od toho nesli­bo­val, ale tako­vou tragé­dii jsem taky neče­kal. Nebýt toho, že jsem se u toho pár­krát zasmál nad trap­nos­tí celé­ho fil­mu, dal bych tomu rov­nou ODPAD. 


Hodnocení:

10%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39639 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72198 KB. | 20.05.2024 - 05:00:07