Kritiky.cz > Horory > Cathula 2: Vampires of Sex (2004)

Cathula 2: Vampires of Sex (2004)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I upí­ři mají rádi sex…


Cathula opět spo­ko­je­ně pole­há­vá ve své rakvi, ale ve skry­tu duše stá­le dou­fá, že se jí poda­ří ovlád­nout svět za pomo­ci ostat­ních upí­rů. Ti loví v uli­cích nebo­hé dív­ky, kte­ré poté při­ná­še­jí ke své paní, aby s nimi moh­la uko­jit své sexu­ál­ní tuž­by. Samozřejmě že i věr­ní slu­ho­vé a služ­ky se mohou bez okol­ků při­dat a tak brzy může­me sle­do­vat pra­vou upí­ří swin­gers akci.

Režie: Phil Barry
Rok výro­by: 2004
Délka: 142. min
Země: Velká Británie
Hrají:
Cathy Barry…………………(Cathula)
Autumn
Phil Barry
Dave Courtney
Donna-Marie
…a dal­ší

I Britové čas od času nato­čí něja­ké to péč­ko, kte­ré tak let­mo zabrus­lí i do horo­ro­vé­ho žán­ru. Tentokrát jde o vol­né pokra­čo­vá­ní sním­ku z roku 2001, kte­ré si ovšem fan­do­vé por­no­fil­mů moc neob­lí­bi­li. Ani prv­ní díl zřej­mě nebyl moc extra (osob­ně jsem jej zatím nevi­děl), ale tak co se dá na por­nu hod­no­tit. Snad jen veli­kost, výdrž a pěk­ní herci-herečky. Celý sní­mek trvá přes dvě hodi­ny, ale nic moc pod­stat­né­ho se tu nedě­je (mys­lím dějo­vě). Všechno se samo­zřej­mě točí oko­lo sexu, nej­růz­něj­ších poloh a počtu kopu­lu­jí­cích lidí.
Na své si zde při­jdou hlav­ně milov­ní­ci sendvi­čů (ne nemys­lím těch k jídlu), tro­jek a samo­zřej­mě nesmím opo­me­nout ani lesbič­ky. Určitě nesmí chy­bět ani něko­lik ero­tic­kých pomů­cek, bez kte­rých se to nikdy neo­be­jde. Bohužel u podob­ných fil­mů se toho moc hod­no­tit nedá, zvláš­tě když máte sní­mek hod­no­tit po horo­ro­vé strán­ce. Co se týče vlh­kos­ti a slast­ných vzdechů, tam to bylo asi v poho­dě, ale jinak to byla bída.
Herci ani hereč­ky neby­li zrov­na moc atrak­tiv­ní, no a po horo­ro­vé strán­ce tu toho moc k vidě­ní není. Sem tam něja­ké to pro­kous­nu­té hrdlo, ale jinak nic. Jediným štěs­tím bylo to, že se to dalo pře­tá­čet, pro­to­že jinak by ty dvě hodi­ny byly neko­neč­né. Fandové por­na si tu při­jdou nej­spíš na své, ale pro ty horo­ro­vé to je jen ztrá­ta času. I pro­to dám nako­nec níz­ké hod­no­ce­ní.

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35516 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71984 KB. | 25.04.2024 - 15:21:25