Kritiky.cz > Horory > Alley, The (2003)

Alley, The (2003)

rp Alley2C The 28200329.jpg
rp Alley2C The 28200329.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ne kaž­dá dív­ka je tak bez­bran­ná, jak na prv­ní pohled může vypa­dat!
Jméno toho­to reži­sé­ra vám zřej­mě abso­lut­ně nic neřek­ne, ale věř­te, že Lincoln Kupchak se pohy­bu­je ve fil­mo­vé bran­ži již řadu let a je vše­stran­ně ‘‘nada­ný‘‘. Jeho hlav­ním koníč­kem a obži­vou jsou spe­ci­ál­ní vizu­ál­ní efek­ty, ale občas se v něm pro­bu­dí spi­so­va­tel­ské vlo­hy a napí­še něja­ký ten scé­nář. No a ten se někdy pokou­ší bohu­žel zre­a­li­zo­vat v podo­bě nato­če­ní něko­li­ka krát­ko­me­tráž­ních sním­ků. 

Režie: Lincoln Kupchak
Rok výro­by: 2003
Délka: 3 min
Země: USA
Hrají:
Crystal Day
Jamisin Matthews
Art Olsen
Proč bohu­žel? Jeho sním­ky totiž vět­ši­nou za moc nesto­jí, pro­to­že mají hod­ně krát­kou sto­páž, napros­to prken­né her­ce, sla­bou atmo­sfé­ru i hudeb­ní dopro­vod. Přesto se své­ho snu nevzdá­vá a jed­nou hod­lá nato­čit celý celo­ve­čer­ní film. Ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Rivers of Blood Productions nato­čil již něco oko­lo pat­nác­ti sním­ků, ale žád­ný z nich se pořád­ných divác­kých ova­cí nedo­čkal. Spíše je vět­ši­na z nich hod­no­ce­na jako pod­prů­měr­ná zále­ži­tost.
The Alley pochá­zí až z jeho poz­děj­ší éry, ale prá­vě tenhle short je zřej­mě zce­la nej­hor­ším a pře­de­vším nej­slab­ším sním­kem, kte­rý Kupchak nato­čil. A o čem je? Dva mla­dí násil­ní­ci pře­pad­nou v noci dív­ku, kte­rou chtě­jí zná­sil­nit. Jenže netu­ší, že dív­ka roz­hod­ně není tak bez­bran­ná, jak na prv­ní pohled vypa­dá…
Zřejmě kaž­dý by oče­ká­val, že člo­věk, kte­rý je machr přes vizu­ál­ní efek­ty doká­že něco ze své prá­ce pro­dat i ve svých sním­cích, ale Lincoln ne. Zřejmě mu to nedo­vo­li­lo jeho kon­to, ale pod­le mě se tenhle chla­pík má držet pou­ze své­ho řemes­la a nestr­kat nos tam, kam nemá. Výběr her­ců se moc nepo­ve­dl, pro­to­že jejich výko­ny byli na veli­ce ama­tér­ské úrov­ni, ale naštěs­tí se s nimi moc nezdr­ží­me. Snad jen pěk­ná hereč­ka vybo­čo­va­la lehce z řady pod­prů­mě­ru, ale ani ty její umě­lé tesá­ky nezved­nou mé hod­no­ce­ní.


Hodnocení:
30% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35114 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71464 KB. | 21.06.2024 - 20:36:10