Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Starsky a Hutch

Starsky a Hutch

200405251705 starsky
200405251705 starsky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdá se, že posled­ní dobou se roz­tr­hl pytel s fil­my s Benem Stillerem. A když ne pytel, tak aspoň něja­ký vět­ší sáček, z něhož v dub­nu do Čech (i na Moravu a do Slezska) vypadla roman­tic­ká kome­die Riskni to s Polly a v květ­nu čer­ná kome­die Baba na zabi­tí a detek­tiv­ní kome­die Starsky a Hutch.

Ústřední dvo­ji­ce detek­ti­vů (David Starsky) a Ken Hutchinson, zva­ný Hutch (Owen Wilson), jsou svým pra­vým opa­kem. Starsky je uvě­do­mě­lý poli­cajt hájí­cí zákon, kde se dá a je schop­ný v zájmu spra­ve­dl­nos­ti honit zlo­čin­ce pro sedm dola­rů, kdež­to Hutch je fleg­ma­tik, kte­rý než aby s pod­vrat­ný­mi živly nějak aktiv­ně bojo­val, tak se s nimi radě­ji přá­te­lí a sází hlav­ně na zís­ká­vá­ní těch správ­ných infor­ma­cí.

Jedním ze zdro­jů tako­vých infor­ma­cí je své­rázná posta­vič­ka zva­ná Huggy Bear (Snoop Dogg), v čes­kém pře­kla­du Medvídek. Huggy Bear na prv­ní pohled upou­tá hlav­ně svým zje­vem. Extravagantní barev­né oble­če­ní dopl­ně­né nemé­ně výraz­ný­mi zla­tý­mi šper­ky. Většina humo­ru této vel­mi zda­ři­lé kome­die vychá­zí prá­vě z kous­ků, kte­ré dvo­ji­ce detek­ti­vů a Medvídek pro­vá­dí. Na začát­ku se Starsky s Hutchem nema­jí zrov­na v lás­ce, ale postup­ně se sblí­ží tak, že si srd­ce­ryv­ně pad­nou kolem krku a utrou­sí i něja­kou tu chlap­skou slzu.

Film se ode­hrá­vá v 70. letech a nava­zu­je na úspěš­ný tele­viz­ní seri­ál, kte­rý byl prá­vě v 70. letech vel­mi popu­lár­ní. Seriál ve fil­mu pro­blesk­ne pro­střed­nic­tvím teh­dej­ších před­sta­vi­te­lů hlav­ních hrdi­nů, kte­ří se na oka­mžik ve fil­mu mih­nou (urči­tě si jich všim­ne­te, „podo­ba je čis­tě náhod­ná“).

Jak už jsem řek­la, to, na čem film sta­ví, jsou posta­vy detek­ti­vů a Medvídka. Ti dohro­ma­dy jen tak jako­by mimo­cho­dem ve fil­mu vyšet­řu­jí na prv­ní pohled bez­vý­znam­nou vraž­du a nara­zí při­tom na sluš­ný dro­go­vý klan. Pro zdár­né vyře­še­ní pří­pa­du se sna­ží v růz­ných pře­vle­cích pro­nik­nout do okru­hu hlav­ní­ho pode­zře­lé­ho.

Starsky a Hutch je ten typ kome­die, při kte­ré se celé kino (nebo aspoň těch pár lidí, kte­ří do něj ješ­tě v sou­čas­nos­ti cho­dí :-() láme smí­chy a vy se tím pádem smě­je­te ješ­tě víc. Zvlášť vese­lé jsou např. scé­na, ve kte­ré si Starsky vyra­zí zabě­hat na pláž se slu­ši­vý­mi slu­chát­ky na uších, pěvec­ké vystou­pe­ní Hutche, ency­klo­pe­dic­ká roz­pra­va gan­gs­te­rů v Medvídkově kan­ce­lá­ři nebo jejich posled­ní mas­ko­va­cí akce, kte­rou bych nazva­la jed­no­du­še „Do it!“.

O filmu:

Rok: 2004
Režie: Todd Phillips
Scénář: John O„Brien, Todd Phillips, Scot Armstrong
V hlav­ních rolích: Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg

Délka: 101 minut


Podívejte se na hodnocení Starsky a Hutch na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Červený trpaslík / Red Dwarf aneb Britkom neporazitelný12. října 2018 Červený trpaslík / Red Dwarf aneb Britkom neporazitelný Je skoro těžké uvěřit, že nám tahle smečka bláznů dělá společnost už od roku 1988, kdy se vypravili do vesmíru, respektive v něm trochu zkejsli a jejich snahy o návat na planetu Zemi byly […] Posted in TV Recenze
  • Velryba: Brendan Fraser je v bezútěšném Aronofského dramatu zničující28. února 2023 Velryba: Brendan Fraser je v bezútěšném Aronofského dramatu zničující Morbidně obézní uzavřený člověk prožívá své možná poslední dny na Zemi ve filmu Velryba, novém drsném a klaustrofobickém dramatu režiséra Darrena Aronofského, které měla tento víkend […] Posted in Filmové recenze
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Spiky Behind The Scenes in Arenas | #IIHFWorlds 20212. června 2021 Spiky Behind The Scenes in Arenas | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • Tom Hardy14. května 2015 Tom Hardy Edward Thomas „Tom“ Hardy (* 15. září 1977 Londýn, Anglie) je britský herec. Studoval na Richmond Drama School a Drama Centre London. V televizi debutoval v roce 2001 v seriálu […] Posted in Profily osob
  • Kansen (2004)22. srpna 2012 Kansen (2004) Japonský film z nemocničního prostředí o hrozivé infekci a lékařům, kteří se proti ní snaží bojovat. Japonci jsou mistři v hororovém žánru a jejich filmy se těší velké popularitě u […] Posted in Horory
  • Britský obchodní řetězec GAME na svých stránkách...8. září 2020 Britský obchodní řetězec GAME na svých stránkách... Britský obchodní řetězec GAME na svých stránkách prozradil, že zítra 9. 9. máme očekávat prezentaci, na které Sony oznámí nové informace o PlayStation 5 ale následně příspěvek […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Fanfán Tulipán17. listopadu 2003 Fanfán Tulipán Remake slavného filmu z padesátých let je od originálu téměř k nepoznání. Je-li člověk barvoslepý... Drobného Gérarda Philippa nahradil o vlásek méně drobný Vincent Perez a bujarou Ginu […] Posted in Filmové recenze
  • Facebookové stránky Kritiky.cz budou rozdávat zdarma klíče pro Steam24. listopadu 2016 Facebookové stránky Kritiky.cz budou rozdávat zdarma klíče pro Steam Tak se mi ani 1090, ani 1085 follower na facebooku neozvali. Od teď budu dávat klíče na Steam rovnou na facebookové stránky. A ten kdo jej první uvidí, tak si ho může […] Posted in Články
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12137 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71575 KB. | 19.06.2024 - 23:21:37