Kritiky.cz >

Komediální akční nářez s názvem „Konečná“

Šerif malé­ho měs­teč­ka na hra­ni­ci USA a Mexika Ray Owen si uží­vá svůj den vol­na. Velká část oby­va­tel je mimo měs­to a tak se těší a poklid­ný víkend. Ten však naru­ší prů­jezd... Read more »

Podfukáři: Tajemné pozvání, FBI pronásledování a kouzelnické triky

Čtyři kou­zel­ní­ky sve­de na jed­no mís­to tajem­ná pozván­ka, kde čtve­ři­ce odha­lí plá­ny k tomu nej­vět­ší­mu kou­zel­nic­ké­mu tri­ku, co kdy kte­rý­ko­liv z nich viděl. O rok poz­dě­ji se pak tahle sku­pin­ka kou­zel­ní­ků po prv­ním... Read more »

Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června

Westworld je ame­ric­ký dysto­pic­ký sci-fi neo-westernový tele­viz­ní seri­ál, kte­rý vytvo­ři­li Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, kte­rý pro­du­ku­je a vysí­lá HBO, vychá­zí ze stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1973 (scé­nář a režie Michael Crichton)... Read more »
Stránka načtena za 2,61946 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47464 KB. | 25.07.2024 - 14:16:35