Kritiky.cz >

Nevydařená kauza Cuba Gooding Jr.: Příběh jeho působení v filmu „Jerry Maguire“ a kontroverzních momentů na place

Když se Cuba Gooding Jr. popr­vé uchá­zel o roli Roda Tidwella ve fil­mu „Jerry Maguire“ (1996), dělal to pro stu­dio s Robinem Williamsem v domně­ní, že Williams bude hrát hlav­ní roli. Tom... Read more »

Cesta do Ameriky - Nebýt COVIDU-19 by Cesta do Ameriky 2 aktuálně řádila v kinech.

Princ Akeem ze Zamundy (Eddie Murphy) má 21. naro­ze­ni­ny a má se ože­nit se ženou, kte­rou nikdy nevi­děl. Princ ale poru­ší tra­di­ci a vydá se do Ameriky hle­dat svou život­ní lás­ku... Eddie... Read more »

Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 2007

Frank Lucas (Denzel Washington) se z šofé­ra mafie vypra­co­val až na dro­go­vé­ho bos­se, kte­rý celý Harlem v 70. letech záso­bo­val kva­lit­ním hero­i­nem dová­že­ným z Vietnamu v rakvích zesnu­lých vojá­ků. V sou­kro­mí to ale byl milu­jí­cí... Read more »

Smrtící epidemie - tentokrát za nemoc můžou malé opičky

Tým ame­ric­kých vojen­ských léka­řů, kte­rý zou­fa­le pát­rá po nezná­mém baci­lo­no­si­či, z nějž by bylo mož­né zís­kat sérum pro­ti náka­ze, zavle­če­né z Afriky do Kalifornie. Boj odhod­la­ných exper­tů s časem je však kom­pli­ko­ván zájmy... Read more »
Stránka načtena za 2,39464 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47504 KB. | 21.04.2024 - 21:52:36