Kritiky.cz >

Stanislav triumfuje v finále Big Brothera nad Zoe v napínavém závěru

V neza­po­me­nu­tel­ném finá­le rea­li­ty show Big Brother si upřím­ný Stanislav odne­sl vítěz­ství. Jeho ote­vře­nost a auten­ti­ci­ta v kaž­do­den­ních situ­a­cích oslo­vi­la divá­ky nato­lik, že mu při­sou­di­li nej­ví­ce hla­sů, a tím ho pro­hlá­si­li za... Read more »

Dnes má premiéru poslední sezóna seriálu Rozčarování

Po čtyřech neza­po­me­nu­tel­ných sezó­nách plných dob­ro­druž­ství, intrik a smí­chu, při­chá­zí seri­ál „Rozčarování“ ke své­mu emo­ci­o­nál­ní­mu finá­le. Tato ani­mo­va­ná kome­die od Netflixu si zís­ka­la srd­ce mno­ha fanouš­ků po celém svě­tě svým jedi­neč­ným... Read more »

Keanu Reeves v reklamě láká na Cyberpunk 2077. Tento...

Keanu Reeves v rekla­mě láká na Cyberpunk 2077. Tento reklam­ní spot byl k vidě­ní dnes během pře­stáv­ky vyvr­cho­le­ní letoš­ní NBA mezi Los Angeles Lakers a Miami Heat. Sledovanost finá­le je v mili­o­nech, to... Read more »

Blíží se oznámení God of War 2? Dost možná to naznačuje...

Blíží se ozná­me­ní God of War 2? Dost mož­ná to nazna­ču­je her­ní reži­sér Cory Barlog (God of War II, God of War), kte­rý se roz­ho­dl na svém Twitter účtu... Read more »
Stránka načtena za 2,45627 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47671 KB. | 18.05.2024 - 19:37:32