Kritiky.cz >

PS4 exkluzivity Horizon Zero Dawn a Killzone Shadow Fall...

PS4 exklu­zi­vi­ty Horizon Zero Dawn a Killzone Shadow Fall pobě­ží ve zpět­né kom­pa­ti­bi­li­tě na PS5 a budou pod­po­ro­vat ulo­že­né pozi­ce. Killzone Shadow Fall na nové gene­ra­ci sli­bu­je chod v 60 sním­cích za... Read more »

Vítejte v nové generaci hraní. Power Your Dreams.

Vítejte v nové gene­ra­ci hra­ní. Power Your Dreams. Read more »

EA plánuje ve finančním období 2022 vydat nejméně šest...

EA plá­nu­je ve finanč­ním obdo­bí 2022 vydat nejmé­ně šest next-gen titu­lů včet­ně Need for Speed a Battlefield 6. Vylepšeny pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí budou FIFA 21, a Madden NFL 21, na... Read more »

Za nákup vybraných SSD disků Samsung nyní získáte...

Za nákup vybra­ných SSD dis­ků Samsung nyní zís­ká­te Assassin’s Creed Valhalla. K nové gene­ra­ci gra­fic­kých karet Nvidia zase Far Cry 6. Read more »

Hry od Warner Bros. budou dražší. Napovídá tomu italská...

Hry od Warner Bros. budou draž­ší. Napovídá tomu ital­ská pobočka obcho­du GameStop, kte­rá zača­la v předob­jed­náv­ce nabí­zet hry Gotham Knights a Suicide Squad: Kill The Justice League pro next-gen kon­zo­le za... Read more »

Spolu s ohromnou akvizicí společnosti Microsoft v rámci...

Spolu s ohrom­nou akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Microsoft v rám­ci ZeniMax Media jsme dosta­li ujiš­tě­ní, že pro­jek­ty The Elder Scrolls VI a Starfield jsou posta­ve­ny na nové gene­ra­ci gra­fic­ké­ho engi­ne a že Bethesda Softworks hry... Read more »

Microsoft se vyjádřil, že není závislý na exkluzivitách a...

Microsoft se vyjá­d­řil, že není závis­lý na exklu­zi­vi­tách a že nepo­tře­bu­je Halo, mís­to toho hrá­če láká na hry ze čtyř gene­ra­cí kon­zo­le Xbox. Read more »

Ride 4 vyjde i na novou generaci konzolí

Ride 4 vyjde i na novou gene­ra­ci kon­zo­lí Read more »

Máme to černé na bílém, Project Cars 3 nebude podporovat...

Máme to čer­né na bílém, Project Cars 3 nebu­de pod­po­ro­vat funk­ce cross-play a ray-tracing. Studio Sligthly Mad Games (Fast & Furious Crossroads) prý cílí na sou­čas­nou gene­ra­ci. Absence je taky... Read more »
Stránka načtena za 2,50273 s | počet dotazů: 199 | paměť: 47654 KB. | 25.04.2024 - 13:12:08